top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Mijn vraag gaat over

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Kinderen hebben kinderrechten. Deze zijn het makkelijkst te vertalen naar 3 soorten:


1. Kinderen hebben het recht om mee te praten;

2. Kinderen moeten zich veilig voelen;

3. En er moet voor kinderen gezorgd worden.


In het kinderrechtenverdrag (IVRK) is vastgelegd waar kinderen allemaal recht op hebben. Alles wat in dit verdrag staat, geldt voor alle kinderen van alle leeftijden, dus van 0-18 jaar. Wil je alles weten over kinderrechten? Bezoek dan ook eens de website kinderrechten.nl.

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Jij hebt rechten, kinderrechten. De kinderrechten staan beschreven in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). De Kinderombudsman ziet erop toe dat instanties kinderrechten toepassen. Ook wijst ze hen erop aan als ze dat onvoldoende doen. Hieronder lees je meer over kinderrechten.

Kinderrechten

Recente zaken

bottom of page