top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Vuilnis ophaal, dumpingen, defecte containers, boete.

Combi-aanslag, kwijtschelding, WOZ-beschikking.

Basisregistratie, verhuizing, inschrijving, uittreksels.

Boete, wegslepen auto, geluidsoverlast, boa.

Uitkering, (bijzondere) bijstand, armoedevoorziening.

Jeugdbescherming, jeugdhulp, onderwijs, kinderrechten.

Ontdek hier alle informatie over kinderrechten en het kinderrechtenverdrag.

Parkeervergunning, naheffingsaanslag, gehandicaptenparkeerplaats, wachtlijst.

Schuldhulpverleners, curator, schuldsanering, minnelijk traject, WSNP, Kredietbank.

Paspoort, ID-kaart, rijbewijs, inschrijving, bereikbaarheid.

Klachtenafhandeling, termijnen, bejegening.

Urgentieverklaring, overlast, huisvesting, vergunning, briefadres

Wanneer u niet tevreden bent met hoe de gemeente u of uw zaak heeft behandeld, kunt u een klacht indienen bij Ombudsman Metropool Amsterdam.

Dien hier uw klacht in

Waar gaat de klacht over?

Mogen wij uw klacht behandelen?

Ombudsman Metropool Amsterdam is een tweedelijns klachtenregeling: u kunt bij ons terecht wanneer u een klacht hebt ingediend bij een gemeente die bij ons is aangesloten en u niet tevreden bent met hoe die klacht is afgehandeld. Als uw klacht gaat over de uitvoering van beleid -  bijvoorbeeld de wijze waarop een vergunning (niet) is verstrekt, hoe een bezwaarschrift is behandeld, of het (niet) nakomen van afspraken - dan kijken wij opnieuw naar de klacht en beoordelen wij of en wat wij voor u kunnen betekenen. Onze hulp is gratis.

De dienst of instantie waar de klacht over gaat, is niet verplicht om iets met de oplossing van de ombudsman te doen, maar in 95% van de gevallen gebeurt dat wel. Dat wil echter niet zeggen dat u altijd gelijk krijgt, noch dat u alles van de overheid mag verlangen: de ombudsman is geen belangenbehartiger of mediator, maar beoordeelt onafhankelijk en onpartijdig het handelen van de gemeente en zal op basis daarvan met een oplossing komen

Naast het afhandelen van klachten kunnen wij ook onderzoeken eigener beweging uitvoeren. Wanneer de ombudsman wel misstanden constateert, maar er geen klachten worden ingediend, zijn wij wel bevoegd deze te onderzoeken.

Aan onze bevoegdheden zijn ook enige beperkingen gesteld. Zo kunnen wij weinig doen aan klachten die gaan over consumentenzaken (dan kunt u bijvoorbeeld bij de Consumentenbond terecht), woningcorporaties of niet-gemeentelijke instanties zoals de politie of het UWV. Ook als uw klacht gaat over politieke besluiten of als een rechter al uitspraak heeft gedaan, kunnen wij doorgaans niet veel voor u betekenen.

Twijfelt u of u bij ons aan het juiste adres bent? Neemt u dan even contact met ons op. Dan bekijken we samen hoe wij u het beste kunnen helpen.

Uw klacht kunt u indienen via ons online
klachtenformulier. Wilt u eerst weten of u aan het juiste adres bent? Bel dan naar 
020 625 9999 (ma-vr 9u. tot 12u.) of mail ons.

Na het indienen van uw klacht krijgt u een bevestiging in de mail. Niks ontvangen? Bekijk ook goed uw spam mailbox. Het kan
een paar minuten duren. Nog steeds
niks ontvangen? Neem dan even
contact met ons op.

U dient een klacht bij ons in

Wij kijken of uw klacht bij ons hoort. Wij informeren u daar binnen een week over. Als uw klacht niet bij ons hoort proberen we u zo goed mogelijk door te verwijzen.

Wij beoordelen de klacht

Onze onderzoekers zullen stukken bij u opvragen, indien nodig. Ook zullen zij u een aantal vragen stellen. Zij zullen ook de betreffende instantie  of gemeente benaderen en hun verhaal horen. Op basis van alle informatie gaan ze samen met u op zoek naar een passende oplossing. 

Het kan een paar weken tot een paar maanden duren voor uw klacht is afgehandeld. Dat  is afhankelijk van de aard van uw klacht en hoe ingewikkeld het probleem is.

We gaan samen op zoek naar een oplossing

Hoe werkt het?

bottom of page