top of page

home

Publicaties

Contact

Info

kinderombudsman

Veelgestelde vragen

Handhaving.

Boete, wegslepen auto, geluidsoverlast, boa.

Werk & Inkomen.

Uitkering, (bijzondere) bijstand, armoedevoorziening.

Wonen & Buren.

Urgentieverklaring, overlast, huisvesting, vergunning, briefadres.

Belastingen.

Combi-aanslag, kwijtschelding, WOZ-beschikking.

Jeugdzorg.

Jeugdbescherming, jeugdhulp, onderwijs, kinderrechten.

Parkeren.

Parkeervergunning, naheffingsaanslag, gehandicaptenparkeerplaats, wachtlijst.

Stadsloket.

Paspoort, ID-kaart, rijbewijs, inschrijving, bereikbaarheid.

Zorg.

Wmo, indicatiestelling, PGB, traplift, voorzieningen.

Schulden.

Schuldhulpverleners, curator, schuldsanering, minnelijk traject, WSNP, Kredietbank.

Jeugdzorg.

Jeugdbescherming, jeugdhulp, onderwijs, kinderrechten.

home

Gebruik dit formulier om uw klacht online bij ons in te dienen. Wij gaan dan voor u aan de slag.

Hebt u te maken met een spoedgeval, of twijfelt u of u bij ons aan het juiste adres bent? Bel ons dan van ma. t/m vr. van 9:00 tot 12:00 uur op 020 625 9999.

Velden met een * zijn verplicht.

Over welke gemeente gaat uw klacht?*

Selecteer hier de gemeente waarover uw klacht gaat. 

Selecteer een gemeente

Hebt u al geklaagd bij de gemeente of instantie(s) zelf?*

Maak een keuze

Omschrijf uw klacht*

Beschrijf uw klacht in minimaal 100 en maximaal 2000 tekens. Vermeld waarover uw klacht gaat en hoe de instantie uw klacht tot nu toe heeft behandeld. Geef ook aan wat u zelf al hebt gedaan om uw klacht op te lossen.

Begin met typen...

Hier kunt u documenten toevoegen (niet verplicht)

Upload maximaal 5 bestanden die belangrijk zijn voor uw klacht. De bestanden mogen samen niet groter zijn dan 5MB. De toegestane bestandsoorten zijn: doc, docx, xls, xlsx, odt, pdf, rtf, jpg, jpeg, png.

Ga verder

Een signaal delen

Een klacht kenbaar maken zonder daarmee meteen iets te hoeven doen, kan ook. Je kunt met ons een signaal delen. Een signaal wordt door ons geregistreerd in het systeem. We gebruiken signalen om aan de gemeente en instanties te laten zien waar het misgaat. Een signaal delen is net als een klacht indienen vrijblijvend en je bent dus nergens toe verplicht.

Deel een signaal

Handhaving

home

Gebruik dit formulier om uw klacht online bij ons in te dienen. Wij gaan dan voor u aan de slag.

Hebt u te maken met een spoedgeval, of twijfelt u of u bij ons aan het juiste adres bent? Bel ons dan van ma. t/m vr. van 9:00 tot 12:00 uur op 020 625 9999.

Velden met een * zijn verplicht.

Over welke gemeente gaat uw klacht?*

Selecteer hier de gemeente waarover uw klacht gaat. 

Selecteer een gemeente

Hebt u al geklaagd bij de gemeente of instantie(s) zelf?*

Maak een keuze

Omschrijf uw klacht*

Beschrijf uw klacht in minimaal 100 en maximaal 2000 tekens. Vermeld waarover uw klacht gaat en hoe de instantie uw klacht tot nu toe heeft behandeld. Geef ook aan wat u zelf al hebt gedaan om uw klacht op te lossen.

Begin met typen...

Hier kunt u documenten toevoegen (niet verplicht)

Upload maximaal 5 bestanden die belangrijk zijn voor uw klacht. De bestanden mogen samen niet groter zijn dan 5MB. De toegestane bestandsoorten zijn: doc, docx, xls, xlsx, odt, pdf, rtf, jpg, jpeg, png.

Ga verder

FAQ.

Geluidsoverlast van Evenementen:


Wanneer u overlast ervaart van een evenement kunt u dit melden via een formulier of telefonisch, meestal moet u melden bij de gemeente, maar in sommige gevallen bij de Omgevingsdienst Noordzee Kanaalgebied. Door te klikken op de link komt u op de juiste informatiepagina van de gemeente Amsterdam.


Geluidsoverlast van Horeca


De gemeente is via één algemeen nummer te bereiken op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur op nummer: 14 020. Bij noodgevallen en overlast kunt u 24 uur per dag bellen.


Vanuit het buitenland, via Skype of als het nummer 14 020 niet werkt door uw provider: 0031 20 624 1111.


Hoe hard de muziek mag, is geregeld in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (tenzij er speciale maatwerkvoorschriften gelden). 


Geluidsoverlast van mensen op terrassen


Stemgeluid op een niet overdekt en onverwarmd terras, mag niet worden betrokken bij de berekening van de totale geluidsproductie van een horecagelegenheid. Dit is anders voor een terras op een binnenterrein of een terras met terrasverwarming.

Kom je er met de instantie niet uit?

Dien een klacht in

Auto's die zijn geparkeerd op een plek waar ze het verkeer blokkeren of gevaar opleveren, worden weggesleept door de afdeling Handhaving. Bijvoorbeeld wanneer ze op een hoek staan of wanneer hulpverleners er niet langs kunnen. Maar ook wanneer een auto geparkeerd staat op een gehandicaptenparkeerplaats kan deze worden verwijderd. Als u vindt dat u onterecht bent weggesleept dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Op de site van de gemeente vindt u meer informatie over wegslepen en bezwaar maken. Wordt uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u de aan ons vragen om de afwijzing te beoordelen.

Kom je er met de instantie niet uit?

Dien een klacht in

De Ombudsman Metropool Amsterdam is niet bevoegd om klachten over de politie te behandelen. Voor klachten over de politie kunt u terrecht bij de nationale ombudsman.


Kom je er met de instantie niet uit?

Dien een klacht in

Wanneer handhavers van de gemeente uw adres hebben aangetroffen tussen verkeerd aangeboden afval proberen ze u aan te spreken. Bijvoorbeeld door aan te bellen of een kaartje in uw brievenbus te doen. Wanneer u dit nummer belt kunt een verklaring geven voor de situatie. De handhaver maakt een rapport en bepaalt dan of u een boete krijgt. Wanneer u de boete ontvangt kunt u daartegen in bezwaar gaan. Dat moet u binnen een bepaalde termijn doen. Op de site van de gemeente vindt u meer informatie over bezwaar maken. Als uw bezwaar wordt afgewezen kunt u ons vragen om de zaak te beoordelen.

Kom je er met de instantie niet uit?

Dien een klacht in

U kunt hiervan een melding doen bij de gemeente. Dat kunt u telefonisch of online doen. Handhavers van de gemeente kunnen dan kijken of er een adres in het afval zit en de overtreder een boete sturen. Kijk voor meer informatie over afval op de site van de gemeente. Wanneer de gemeente niets met uw klacht over afval doet kunt u hierover een klacht indienen bij de gemeente. Dat kan telefonisch maar ook via de website van de gemeente. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Neem dan contact met ons op.

Kom je er met de instantie niet uit?

Dien een klacht in

Dien een klacht in

020-625 9999 

(ma-vr 09:00 - 12:00)

Menu

home

Gebruik dit formulier om uw klacht online bij ons in te dienen. Wij gaan dan voor u aan de slag.

Hebt u te maken met een spoedgeval, of twijfelt u of u bij ons aan het juiste adres bent? Bel ons dan van ma. t/m vr. van 9:00 tot 12:00 uur op 020 625 9999.

Velden met een * zijn verplicht.

Over welke gemeente gaat uw klacht?*

Selecteer hier de gemeente waarover uw klacht gaat. 

Selecteer een gemeente

Hebt u al geklaagd bij de gemeente of instantie(s) zelf?*

Maak een keuze

Omschrijf uw klacht*

Beschrijf uw klacht in minimaal 100 en maximaal 2000 tekens. Vermeld waarover uw klacht gaat en hoe de instantie uw klacht tot nu toe heeft behandeld. Geef ook aan wat u zelf al hebt gedaan om uw klacht op te lossen.

Begin met typen...

Hier kunt u documenten toevoegen (niet verplicht)

Upload maximaal 5 bestanden die belangrijk zijn voor uw klacht. De bestanden mogen samen niet groter zijn dan 5MB. De toegestane bestandsoorten zijn: doc, docx, xls, xlsx, odt, pdf, rtf, jpg, jpeg, png.

Ga verder

Om ervoor te zorgen dat de openbare ruimte leefbaar en veilig blijft heeft de gemeente handhavers in dienst. Die worden ook wel buitengewoon opsporingsambtenaar of BOA' genoemd. Handhavers letten erop of mensen zich houden aan de regels op het gebied van bouwen, slopen, monumenten, openbare ruimte, ruimtelijke ordening, natuur en milieu. En ze komen in actie bij het verkeerd aanbieden van huisvuil en situaties die overlast of een gevaar voor de veiligheid opleveren. Handhavers kunnen boetes uitdelen en mogen auto's wegslepen. Ze werken daarbij vaak samen met de politie.

Samenvatting

FAQ

Publicaties

bottom of page