top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Mijn vraag gaat over

Geluidsoverlast van Evenementen:

Wanneer u overlast ervaart van een evenement kunt u dit melden via een formulier of telefonisch, meestal moet u melden bij de gemeente, maar in sommige gevallen bij de Omgevingsdienst Noordzee Kanaalgebied. Door te klikken op de link komt u op de juiste informatiepagina van de gemeente Amsterdam.


Geluidsoverlast van Horeca

De gemeente is via één algemeen nummer te bereiken op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur op nummer: 14 020. Bij noodgevallen en overlast kunt u 24 uur per dag bellen.


Vanuit het buitenland, via Skype of als het nummer 14 020 niet werkt door uw provider: 0031 20 624 1111.


Hoe hard de muziek mag, is geregeld in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (tenzij er speciale maatwerkvoorschriften gelden). 


Geluidsoverlast van mensen op terrassen

Stemgeluid op een niet overdekt en onverwarmd terras, mag niet worden betrokken bij de berekening van de totale geluidsproductie van een horecagelegenheid. Dit is anders voor een terras op een binnenterrein of een terras met terrasverwarming.

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Auto's die zijn geparkeerd op een plek waar ze het verkeer blokkeren of gevaar opleveren, worden weggesleept door de afdeling Handhaving. Bijvoorbeeld wanneer ze op een hoek staan of wanneer hulpverleners er niet langs kunnen. Maar ook wanneer een auto geparkeerd staat op een gehandicaptenparkeerplaats kan deze worden verwijderd. Als u vindt dat u onterecht bent weggesleept dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Op de site van de gemeente vindt u meer informatie over wegslepen en bezwaar maken. Wordt uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u de aan ons vragen om de afwijzing te beoordelen.

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

De Ombudsman Metropool Amsterdam is niet bevoegd om klachten over de politie te behandelen. Voor klachten over de politie kunt u terrecht bij de nationale ombudsman.


Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Wanneer handhavers van de gemeente uw adres hebben aangetroffen tussen verkeerd aangeboden afval proberen ze u aan te spreken. Bijvoorbeeld door aan te bellen of een kaartje in uw brievenbus te doen. Wanneer u dit nummer belt kunt een verklaring geven voor de situatie. De handhaver maakt een rapport en bepaalt dan of u een boete krijgt. Wanneer u de boete ontvangt kunt u daartegen in bezwaar gaan. Dat moet u binnen een bepaalde termijn doen. Op de site van de gemeente vindt u meer informatie over bezwaar maken. Als uw bezwaar wordt afgewezen kunt u ons vragen om de zaak te beoordelen.

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

U kunt hiervan een melding doen bij de gemeente. Dat kunt u telefonisch of online doen. Handhavers van de gemeente kunnen dan kijken of er een adres in het afval zit en de overtreder een boete sturen. Kijk voor meer informatie over afval op de site van de gemeente. Wanneer de gemeente niets met uw klacht over afval doet kunt u hierover een klacht indienen bij de gemeente. Dat kan telefonisch maar ook via de website van de gemeente. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Neem dan contact met ons op.

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Om ervoor te zorgen dat de openbare ruimte leefbaar en veilig blijft heeft de gemeente handhavers in dienst. Die worden ook wel buitengewoon opsporingsambtenaar of BOA' genoemd. Handhavers letten erop of mensen zich houden aan de regels op het gebied van bouwen, slopen, monumenten, openbare ruimte, ruimtelijke ordening, natuur en milieu. En ze komen in actie bij het verkeerd aanbieden van huisvuil en situaties die overlast of een gevaar voor de veiligheid opleveren. Handhavers kunnen boetes uitdelen en mogen auto's wegslepen. Ze werken daarbij vaak samen met de politie.

Handhaving

Recente zaken

1 juli 2022

Route naar gehandicaptenparkeerplaats levert boete op

Zaak

Een inwoner van Zaanstad kan een gehandicaptenparkeerplaats alleen bereiken door een inrijverbod te negeren. Maar als hij dat doet ontvangt hij een boete.

8 september 2022

Twee jaar geluidsoverlast door buren

Zaak

Een man woont ruim 27 jaar in dezelfde woning. Sinds er een vrouw met haar volwassen, verstandelijk en fysiek beperkte zoon is komen wonen op de begane grond, beklaagt hij zich over geluidsoverlast.

5 september 2022

Bewoners hebben overlast van een eetcafé

Zaak

Een vrouw dient mede namens een aantal buurtgenoten een klacht omdat ze overlast ervaart van een eetcafé in de straat waar ze woont. Sinds april 2021 heeft het eetcafé (i.h.k.v. beleidsregels Tijdelijke Terrasuitbreiding) toestemming gekregen voor uitbreiding van het terras in de zomer.

bottom of page