Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Mijn vraag gaat over

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Dien online een klacht bij ons in

Auto's die zijn geparkeerd op een plek waar ze het verkeer blokkeren of gevaar opleveren, worden weggesleept door de afdeling Handhaving. Bijvoorbeeld wanneer ze op een hoek staan of wanneer hulpverleners er niet langs kunnen. Maar ook wanneer een auto geparkeerd staat op een gehandicaptenparkeerplaats kan deze worden verwijderd. Als u vindt dat u onterecht bent weggesleept dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Op de site van de gemeente vindt u meer informatie over wegslepen en bezwaar maken. Wordt uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u de aan ons vragen om de afwijzing te beoordelen.

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Dien online een klacht bij ons in

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Dien online een klacht bij ons in

Ook interessant

Wanneer handhavers van de gemeente uw adres hebben aangetroffen tussen verkeerd aangeboden  afval proberen ze u aan te spreken. Bijvoorbeeld door aan te bellen of een kaartje in uw brievenbus te doen. Wanneer u dit nummer belt kunt een verklaring geven voor de situatie. De handhaver maakt een rapport en bepaalt dan of u een boete krijgt. Wanneer u de boete ontvangt kunt u daartegen in bezwaar gaan. Dat moet u binnen een bepaalde termijn doen. Op de site van de gemeente vindt u meer informatie over bezwaar maken. Als uw bezwaar wordt afgewezen kunt u ons vragen om de zaak te beoordelen.

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Dien online een klacht bij ons in

U kunt hiervan een melding doen bij de gemeente. Dat kunt u telefonisch of online doen. Handhavers van de gemeente kunnen dan kijken of er een adres in het afval zit en de overtreder een boete sturen. Kijk voor meer informatie over afval op de site van de gemeente. Wanneer de gemeente niets met uw klacht over afval doet kunt u hierover een klacht indienen bij de gemeente. Dat kan telefonisch maar ook via de website van de gemeente. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Neem dan contact met ons op.

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Dien online een klacht bij ons in

Om ervoor te zorgen dat de openbare ruimte leefbaar en veilig blijft heeft de gemeente handhavers in dienst. Die worden ook wel buitengewoon opsporingsambtenaar of BOA' genoemd. Handhavers letten erop of mensen zich houden aan de regels op het gebied van bouwen, slopen, monumenten, openbare ruimte, ruimtelijke ordening, natuur en milieu. En ze komen in actie bij het verkeerd aanbieden van huisvuil en situaties die overlast of een gevaar voor de veiligheid opleveren. Handhavers kunnen boetes uitdelen en mogen auto's wegslepen. Ze werken daarbij vaak samen met de politie.


Hulp nodig? 020-625 9999 (ma/vr 9.00 - 12.00 uur)

Handhaving

We werken er nog hard aan, onze nieuwe website. Deze pagina is binnenkort beschikbaar.