top of page

Zoeken

Klacht

Spreekuren

Logo
Logo
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • TikTok
Kinderombudsman Amsterdam Background

Jij hebt rechten, kinderrechten!

De regio Amsterdam heeft een eigen kinderombudsman, Anne Martien van der Does. Loop je vast bij de gemeente, heb je problemen in de jeugdzorg of op school? Dan kan je met haar en haar team contact opnemen.

De Kinderombudsman Amsterdam is een

onafhankelijke instelling die werkt voor de gemeenten

Amsterdam, Almere, Amstelveen, Diemen, Zaanstad, Landsmeer en Waterland.

Wat doet de kinderombudsman?

De Kinderombudsman zorgt dat volwassenen in Amsterdam luisteren naar kinderen. Soms hebben kinderen vragen of klachten en vinden ze het moeilijk om hulp te vragen. Dan kunnen ze (of hun ouders) ons altijd mailen of appen.

Menu

Wat doen we niet

Sommige dingen mogen we niet onderzoeken. Zo kunnen wij weinig doen aan klachten die gaan over woningcorporaties of over niet-gemeentelijke instanties zoals de politie. Ook als een klacht gaat over politieke besluiten of als een rechter al uitspraak heeft gedaan, kunnen wij meestal niet veel voor je doen. Als wij je niet kunnen helpen kunnen we wel de weg wijzen naar de instantie die er over gaat.

Onderwerpen

Eigen onderzoek

Soms krijgt de Kinderombudsman signalen en maken we ons ongerust. Bijvoorbeeld over huisvesting, er zijn gewoon te weinig huizen om iedereen een goed huis te kunnen geven. Over dat soort signalen doen we soms een eigen onderzoek naar wat er allemaal speelt en welke oplossingen denkbaar zijn. Daarover gaan we dan weer in gesprek met de gemeente. Vaak komen we dan samen een stukje verder.

Publicaties

De Kinderombudsman is onafhankelijk en onpartijdig

Als een vraag of klacht bij ons binnenkomt gaan we die onderzoeken. Wij willen dat de gemeente en organisaties die in opdracht van de gemeente werken kinderen en volwassenen behoorlijk behandelen. Dat betekent luisteren naar hun verhaal, antwoord geven op vragen, klachten naar behoren afhandelen en nog veel meer. Als dat niet netjes is gebeurd spreken we de organisatie daarop aan. Dat betekent vaak (maar niet altijd) dat er ook iets verandert. We beoordelen onafhankelijk en onpartijdig hoe de gemeente met je omgaat en zoeken samen met alle betrokkenen naar een oplossing.

Vraag of klacht

Kinderrechten

De rechten van kinderen en jongeren gaan over allerlei onderwerpen. Hier vind je informatie en advies per onderwerp.

 

Kinderrechten

Ontdek hier alle informatie over kinderrechten en het kinderrechtenverdrag.

Meer onderwerpen

Ons team

Ons team behandelt alle zaken die over jeugd en zorg gaan. Wil je met één van hen in contact komen? Dat kan! Je kunt ze mailen of appen.

 

Sanna de Ruiter

Onderzoeker 

06-4219 8215

Dana Plat

Onderzoeker

06-4219 8215

Robert Mijnders

Onderzoeker

06-4219 8215

Anne Martien luistert

Anne Martien en haar team luisteren naar jou en jouw verhaal en gaan samen met je op zoek naar een oplossing. Ze zijn er voor alle kinderen, jongeren, ouders en professionals in en rondom Amsterdam.

Kinderombudsman Anne Martien van der Does

Over de Kinderombudsman

Het is belangrijk dat volwassenen luisteren naar kinderen. Volwassenen zijn verantwoordelijk voor kinderen. Dat houdt in dat zij moeten doen wat in hun belang is. En als volwassenen niet luisteren naar wat kinderen ergens van vinden, dan wordt het wel erg moeilijk om in hun belang te handelen.

Kinderen  moeten erop kunnen vertrouwen dat de dingen die volwassenen doen ook echt in hun belang zijn, want uiteindelijk zijn het vaak de volwassenen die bepalen wat er gebeurt. Een van de belangrijkste dingen waar volwassenen voor moeten zorgen, is dat kinderen zich veilig voelen. En als ze dat niet doen, dan zorgt Kinderombudsman Amsterdam ervoor dat ze dat wel gaan doen.

Heb je een probleem en wil je dat aan Anne Martien vertellen? In de meeste gevallen kun je het beste meteen een klacht indienen. Dan kan Anne Martien alvast naar je probleem kijken en neemt ze zo spoedig mogelijk contact met je op. Maar als je eerst even met haar wilt praten of appen, dan kan dat natuurlijk ook. 

De Kinderombudsman van Amsterdam is een onafhankelijke instelling die werkt voor de gemeenten Amsterdam, Almere en Zaanstad.

Kinderombudsman Amsterdam is een tweedelijns klachtenregeling. Dat betekent dat je bij ons terecht kunt als je niet tevreden bent met hoe een eerdere klacht is afgehandeld. Wij kijken dan opnieuw naar de klacht en komen met een oplossing.

De dienst of instantie waar de klacht over gaat, zoals Ouder- en Kindteams of Leerplicht, is niet verplicht om iets met de oplossing van de ombudsman te doen, maar in 95% van de gevallen gebeurt dat wel. Dat wil echter niet zeggen dat je altijd gelijk krijgt, of dat je alles mag verlangen: de ombudsman is geen belangenbehartiger of mediator, maar beoordeelt onafhankelijk en onpartijdig het handelen van de gemeente en zal op basis daarvan met een oplossing komen.

Naast het afhandelen van klachten kunnen wij ook zelf onderzoeken starten. Wanneer wij wel misstanden zien, maar er geen klachten worden ingediend, zijn wij wel bevoegd deze te onderzoeken.

Sommige dingen mogen we niet. Zo kunnen wij weinig doen aan klachten die gaan over woningcorporaties of niet-gemeentelijke instanties zoals de politie. Ook als een klacht gaat over politieke besluiten of als een rechter al uitspraak heeft gedaan, kunnen wij meestal niet veel voor je betekenen.

Twijfel je of je bij ons aan het juiste adres bent? Neem dan even contact met ons op. Dan bekijken we samen hoe wij je het beste kunnen helpen.

Anne Martien van der Does is de kinderombudsman van Amsterdam. Ze is ook de plaatsvervangend ombudsman voor de Metropool Amsterdam. Dus niet alleen voor Amsterdam, maar ook voor Amstelveen, Diemen, Almere, Zaanstad, Landsmeer en Waterland.
Anne Martien en haar team behandelen alle vragen die over Jeugd en Zorg gaan.

Voor ze kinderombudsman werd heeft Anne Martien verschillende juridische banen gehad. In 1996 werd ze rechter. Als (kinder)rechter heeft ze vaak gezien dat het recht niet altijd antwoord geeft op de vragen waar kinderen en hun ouders mee worstelen. Vooral bij problemen waarbij grote en machtige overheidsorganisaties, zoals bijvoorbeeld de gemeente, zijn betrokken. Anne Martien denkt dat ze als kinderombudsman kinderen vaak beter kan helpen dan als rechter. Als kinderombudsman kan ze voor praktische oplossingen zorgen zonder zich te beperken tot de letter van de wet. Anne Martien wil op zoek gaan naar de problemen waar kinderen in vastlopen en hindernissen voor hen wegnemen. Maar ze wil er ook zijn voor volwassenen die in de knel zijn geraakt tussen verschillende overheidsinstanties. En voor professionals die vast lopen in het systeem.

Anne Martien is als rechter met buitengewoon (onbetaald) verlof. Ze doet nog wel eens per maand een zitting als kinderrechter in Rotterdam (bezoldigd). Ze geeft ook les aan kinderrechters bij de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (een opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht) over de Kinderombudsman en wat die voor kinderen kan betekenen (bezoldigd). Ook zit ze in het bestuur van het KinderBeestFeest in Amsterdam, een jaarlijks evenement voor zieke en gehandicapte kinderen in Artis (onbezoldigd).

Anne Martien is getrouwd en moeder van vijf volwassen kinderen.

Nieuws

Kinderombudsman Anne Martien van der Does vertrekt per 1 oktober 2023

Nieuws

Nieuws

Kinderombudsmannen vragen aandacht voor knelpunten in Kindregeling

Nieuws

Brief

Kinderombudsmannen vragen aandacht Tweede Kamer voor thuisloze gezinnen

Brief

Verhalen

Nieuws

Kinderombudsman Anne Martien van der Does vertrekt per 1 oktober 2023

Nieuws

Nieuws

Kinderombudsmannen vragen aandacht voor knelpunten in Kindregeling

Nieuws

Brief

Kinderombudsmannen vragen aandacht Tweede Kamer voor thuisloze gezinnen

Brief

Werk van de kinderombudsman

Kinderrechtenscan: (on)beperkt opgroeien in Amsterdam

In de eerste kinderrechtenscan was geen speciale aandacht voor kinderen met een beperking. Voor, met en over hen is nu deze kinderrechtenscan gemaakt, waarin antwoord wordt gegeven op de vraag in hoeverre de kinderrechten van kinderen met een beperking in Amsterdam worden nageleefd.

Kijk

Zaak

Ritten met leerlingenvervoer duren erg lang

Zaak

Het vervoer van een meisje met een beperking duurt erg lang. Haar moeder vraagt de Kinderombudsman om hulp.

Zaak

Moeder niet betrokken bij hulpverlening

Zaak

Een moeder is het niet eens met het hulpverleningstraject van haar jongvolwassen zoon en vindt dat zij hierbij betrokken had moeten worden.

Zaak

Lang wachten op een vaste gezinsmanager

Zaak

Moeder dient klacht in bij de kinderombudsman omdat zij lang moet wachten op een jeugdbeschermer. In maart 2022 heeft de kinderrechter een OTS uitgesproken omdat moeder en vader het niet eens werden over hulpverlening voor hun zoontje van 8 jaar oud.

Recente zaken