Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Mijn vraag gaat over

Tegen een parkeerbon kunt u, binnen zes weken, bezwaar aantekenen. Dit kan online of per brief. Uitgebreide informatie hierover kunt u op de site van de gemeente vinden. Mocht u het niet eens zijn met de beslissing op bezwaar dan kunt u beroep aantekenen bij de rechter. Indien u geen beroep aantekent tegen de beslissing op bezwaar dan kunt u de zaak voorleggen aan de ombudsman.

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Indien een auto of ander voertuig het verkeer blokkeert, hinderlijk of onveilig geparkeerd staat kan deze worden weggesleept door de gemeente. U kunt deze, tegen betaling van de wegsleepkosten , ophalen bij Toezicht en Handhaving (locatie Daniël Goedkoopstraat 9). U kunt bezwaar aantekenen tegen de beslissing om het voertuig weg te slepen. Mocht u het niet eens zijn met de beslissing op bezwaar dan kunt u beroep aantekenen bij de rechter. Indien u geen beroep aantekent tegen de beslissing op bezwaar dan kunt u de zaak voorleggen aan de ombudsman. Uitgebreide informatie over het wegslepen kunt u inden op deze site van de gemeente.

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Indien er meer dan 5 parkeerbonnen openstaan kan de gemeente een wielklem aanbrengen bij de auto. Tegen de beslissing een wielklem aan te brengen kunt u bezwaar aantekenen. Meer informatie hierover kunt u op deze site van de gemeente vinden. Indien de parkeerboetes niet binnen 24 uur betaald worden kan de auto weggesleept worden.


Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Of u een parkeervergunning krijgt en hoe lang dat duurt hangt af van verschillende dingen. Wanneer u bij uw huis een eigen parkeerplek had kunnen huren of kopen krijgt u geen straatparkeervergunning. Ook kan het zo zijn dat het maximale aantal parkeervergunningen voor uw wijk als is verstrekt. Dan komt u op de wachtlijst terecht.

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Verschillende zaken zijn van invloed op de wachtlijst. Mensen die naar uw wijk verhuizen en al een parkeervergunning hadden krijgen bijvoorbeeld voorrang. Ook kan de gemeente het maximale aantal vergunningen voor uw wijk hebben verlaagd. Dan worden er pas weer vergunningen verstrekt wanneer er een aantal vergunninghouders zijn vertrokken.

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Heeft u een vraag over parkeren? Heeft u bijvoorbeeld een parkeerbon gekregen? Op deze pagina helpen wij u verder.

Parkeren

Recente zaken

8 juni 2022

Zeven naheffingsaanslagen en wielklem

Zaak

Een man heeft een parkeervergunning voor bewoners. Per 1 maart 2022 is een nieuw tijdvak aangevangen. Parkeerdiensten – Vergunningen stuurt hem begin februari een factuur voor het nieuwe tijdvak.

16 augustus 2022

De beëindiging van een bewonersvergunning

Zaak

Een man heeft een auto en een bewonersvergunning. Bij de aanvraag bewonersvergunning heeft hij destijds een verklaring bijgevoegd van zijn werkgever dat de auto op naam van de werkgever staat en dat de man de auto voor zijn werk gebruikt.