top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Mijn vraag gaat over

Als eigenaar van een woning, bedrijfspand of garage, of als gebruiker  van een bedrijfspand of garage, moet u onroerendezaakbelastingen (OZB)  betalen. Bent u het niet eens met de OZB beschikking die u hebt  ontvangen? Dan kunt u bezwaar aantekenen. Ook hier geldt: u kunt in de  beschikking terugvinden hoeveel tijd u hiervoor heeft.

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Heeft u een verzoek ingediend voor kwijtschelding, maar is dat afgewezen? Dat is vervelend. Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u er bezwaar tegen maken. Zorg dat u op tijd bezwaar maakt. Op het  besluit staat hoe u dat moet doen en hoe lang u daar de tijd voor heeft.

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Als u het niet mee eens bent, dan kunt u bezwaar maken tegen de  WOZ-beschikking. Zorg dat u op tijd bezwaar maakt. In de beschikking  staat hoe u dat moet doen en hoe lang u daar de tijd voor heeft.

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Heeft u een klacht over de gemeentelijke belastingen? Heeft u bijvoorbeeld geen kwijtschelding ontvangen? Of bent u het niet eens met de WOZ-beschikking? Op deze pagina helpen wij u verder.

Belastingen

Recente zaken

26 januari 2023

Probleem bij aanpassen registratie Belastingen Amsterdam

Zaak

Een man slaagt er maar niet in zijn registratie als zelfstandig ondernemer ongedaan te maken bij de gemeentelijke belastingdienst.

19 augustus 2022

Belastingaanslagen blijven telkens uit

Zaak

Een Zaanse vraagt zich af waarom ze geen aanslag voor gemeentebelastingen ontvangt. De termijn die op de website staat wordt telkens opgeschort.

9 januari 2023

Aanslagen gemeentelijke belastingen gemist

Zaak

Een inwoonster van Almere krijgt een dwangbevel voor niet betaalde aanslagen voor gemeentelijke belastingen. Maar zij stelt dat ze die nooit heeft ontvangen.

bottom of page