Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Mijn vraag gaat over

Als eigenaar van een woning, bedrijfspand of garage, of als gebruiker  van een bedrijfspand of garage, moet u onroerendezaakbelastingen (OZB)  betalen. Bent u het niet eens met de OZB beschikking die u hebt  ontvangen? Dan kunt u bezwaar aantekenen. Ook hier geldt: u kunt in de  beschikking terugvinden hoeveel tijd u hiervoor heeft.

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Heeft u een verzoek ingediend voor kwijtschelding, maar is dat afgewezen? Dat is vervelend. Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u er bezwaar tegen maken. Zorg dat u op tijd bezwaar maakt. Op het  besluit staat hoe u dat moet doen en hoe lang u daar de tijd voor heeft.

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Als u het niet mee eens bent, dan kunt u bezwaar maken tegen de  WOZ-beschikking. Zorg dat u op tijd bezwaar maakt. In de beschikking  staat hoe u dat moet doen en hoe lang u daar de tijd voor heeft.

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Heeft u een klacht over de gemeentelijke belastingen? Heeft u bijvoorbeeld geen kwijtschelding ontvangen? Of bent u het niet eens met de WOZ-beschikking? Op deze pagina helpen wij u verder.


Belastingen

Recente zaken