top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

team_ombudsman_amsterdam

Lees meer

Aantal klachten 2021

1779 klachten

Ombudsman Metropool Amsterdam is een overheidsdienst die als taak heeft om onbehoorlijke en ontoereikende dienstverlening van de gemeentelijke overheid waar nodig te herstellen en waar mogelijk te voorkomen. Onze hulp is gratis.

Wanneer u niet tevreden bent met de dienstverlening van (een van) de gemeenten die bij ons zijn aangesloten – bijvoorbeeld omdat ook na bezwaar een parkeerboete gehandhaafd blijft, een uitkering wordt stop gezet of omdat niet naar u wordt geluisterd – dan kunt u een klacht indienen.

De ombudsman van de Metropool Amsterdam, en zijn plaatsvervangster en Kinderombudsman Amsterdam Anne Martien van der Does zijn benoemd door de gemeenteraad. Zij zijn volledig onafhankelijk van de gemeentelijke overheid en aan niemand ondergeschikt. Wat zij kunnen en mogen doen, is vastgelegd in de verschillende codes & regelingen.

Munish Ramlal is door de gemeenteraad benoemd tot ombudsman van de metropool Amsterdam.

Munish is een gepromoveerd jurist. Na zijn promoveren werd hij adviseur van de Nationale ombudsman. In deze periode ontwikkelde hij een expertmatige blik op de relatie overheid en burger. Hierna werkte Munish als organisatieadviseur voor publieke organisaties. Daarna was hij hoofd Systeemtoezicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, waar hij toezicht hield op de naleving van privacyrechten van burgers door bedrijven en overheden. Munish is actief in de Haagse en Rotterdamse kunst- en cultuursector. Hij is getrouwd met schrijfster en bestuurskundige Shantie Singh.

Plaatsvervangend ombudsman is Anne Martien van der Does. Zij is tevens Kinderombudsman voor de gemeenten Amsterdam, Almere en Zaanstad. Meer informatie over Anne Martien vindt u hier.

De ombudsman bevordert en bewaakt dat de gemeente behoorlijk omgaat met burgers. Dat doet hij samen met een bevlogen team van onderzoekers en de gemeentelijke Kinderombudsman.

In zijn visie organiseert de gemeente zich professioneel en leert deze van zaken die goed en fout gaan in het contact met burgers. De overheid regelt van alles; van onderwijs, zorg tot wonen. Veel gaat goed, maar soms gaan ook dingen mis, onhandig of ronduit slecht in de uitvoering. Daarover kan elke burger klagen. Dat moet in eerste instantie bij de gemeente zelf.

De ombudsman vindt het belangrijk dat de overheid een klacht deskundig behandelt en zaken niet op zijn beloop laat gaan. De gemeente moet vaardig communiceren met burgers en zeker bij klachten nagaan waarom iemand klaagt. Dat betekent: actief luisteren en het gesprek aangaan; maatwerk toepassen waar nodig; denken vanuit de bedoeling van beleid en regels en niet eenzijdig formeel-juridisch handelen; de moed hebben om te leren van klachten; de wijsheid ontwikkelen tot goed bestuur.

Als de burger niet tevreden is met de wijze van klachtbehandeling door de gemeente, dan kan deze naar de ombudsman. Naast de inhoud van de klacht zelf, bekijkt de ombudsman hoe de gemeente is omgegaan met de klacht. Waar nodig, stelt de ombudsman onderzoek in zonder dat een klacht op tafel ligt.

In hun werkzaamheden als ombudsman worden Munish Ramlal en zijn plaatsvervangster Anne Martien van der Does ondersteund door een betrokken en deskundig team aan onderzoekers, serviceteam medewerkers en secretariële staf. Het bureau bestaat al sinds 1987, telt ongeveer 25 medewerkers en bedient op dit moment +/- 1,3 miljoen mensen in 7 aangesloten gemeenten.

Werken bij Ombudsman Metropool Amsterdam is werken in een hecht team met hoogopgeleide professionals die allemaal hart voor de zaak hebben. Bij de ombudsman zijn wij dagelijks bezig met het herstellen van fouten in de dienstverlening van de overheid, of dat nou helpen is bij een kwijtschelding van de stadsbelasting of een postadres herstellen voor een dakloze. Kijk hieronder of wij op dit moment op zoek zijn naar nieuwe collega’s of ruimte hebben voor stagiairs.

Gemeenschappelijke Regeling Ombudsman Metropool Amsterdam (Download pdf)

Klachtenregeling Ombudsman (Download pdf)

Regeling Dossierinzage (Download pdf)

Gedragscode Ombudsman (Download pdf)

Over Ombudsman Metropool Amsterdam

1987

opgericht

26

medewerkers

7

werkt voor 7 gemeenten

1,3

helpt 1,3 mln mensen

Ombudsman Metropool Amsterdam is een overheidsdienst die als taak heeft om onbehoorlijke en ontoereikende dienstverlening van de gemeentelijke overheid waar nodig te herstellen en waar mogelijk te voorkomen. Onze hulp is gratis.

Wanneer u niet tevreden bent met de dienstverlening van (een van) de gemeenten die bij ons zijn aangesloten – bijvoorbeeld omdat ook na bezwaar een parkeerboete gehandhaafd blijft, een uitkering wordt stop gezet of omdat niet naar u wordt geluisterd – dan kunt u een klacht indienen.

bottom of page