top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Mijn vraag gaat over

In principe wordt alle zorg voor jeugdigen in uw gemeente vergoed, tenzij u gebruik wilt maken van een niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieder. Dit zijn organisaties die niet zijn ingekocht door de gemeente. De gemeente is wel verantwoordelijk om samen met u en uw kind te kijken naar passend aanbod. De gemeente heeft namelijk een zorgplicht. In sommige gevallen kunnen niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieders vergoed worden onder het mom van een Persoonsgebonden Budget (PGB).


Meer informatie vindt op de website van de Rijksoverheid: regelhulp.nl/onderwerpen/jeugdwet/pgb

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Wanneer u het gevoel heeft niet meer goed geholpen te worden en er allerlei mensen en organisaties om u heen allerlei dingen aan het beslissen zijn, zonder daarbij betrokken te worden, dan is dat heel vervelend. De meeste gemeenten hanteren beleid waarbij één hulpverlener de regie voert over uw hulpverleningssituatie. Helaas blijkt die in veel gemeenten niet voldoende tot stand te komen, waardoor u en uw gezin vast komen te zitten in een web van professionals. In dat geval heeft u meerdere mogelijkheden:


1. U kunt op zoek gaan naar mensen die u kunnen helpen om uw situatie bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld een kennis, een familielid of een goede buur.

2. In Amsterdam zijn er Ouder- en kindteams die u kunnen bijstaan. In Almere is er het wijkteam.

3. In sommige gevallen kan de Kinderombudsman van Amsterdam, Anne Martien van der Does, en haar team u helpen. Ga daarvoor naar deze website: kinderombudsmanmetropool.nl. U kan hier ook uw klacht indienen of eventueel een bericht sturen via de mail of WhatsApp.

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

De jeugdzorg begint meestal bij de kinderen en die hebben rechten, kinderrechten. Ze mogen meepraten, ze moeten zich veilig voelen en er moet voor ze gezorgd worden. Deze drie basisrechten voor kinderen moeten door de gemeenten en instanties uitgevoerd worden, dat staat namelijk beschreven in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). De jeugdzorg is soms heel complex, waardoor het vaak voorkomt dat kinderen onvoldoende gevraagd worden naar wat zij eigenlijk willen. Het inschatten van de veiligheid en het bewaken van de veiligheid van de kinderen kan soms ook een moeilijke inschatting zijn voor instanties. De Kinderombudsman van Amsterdam ziet erop toe dat de gemeenten en instanties de kinderrechten naleven en adviseert de gemeenten om het beter te doen. Zij spreekt daarover onder andere met kinderen, jongeren, ouders, professionals, beleidsmakers, bestuurders en politici. Wil je meer weten over welke rechten u heeft in de jeugdzorg, bekijk dan de website van de Kinderombudsman van Amsterdam.

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Wanneer u een klacht heeft over jeugdzorg, een verzamelterm voor jeugdhulp, jeugdreclassering en jeugdbescherming, kunt u terecht bij de Ombudsman Metropool Amsterdam. Een klacht kunt u indienen via ons klachtenformulier (uw klacht moet u eerst indienen bij de betreffende instantie en als u dan na 6 weken nog geen reactie heeft of het niet eens bent met deze reactie kunt u bij ons terecht). Uw klacht zal automatisch worden voorgelegd aan de gemeentelijke kinderombudsman, de Kinderombudsman van Amsterdam, Anne Martien van der Does. Zij en haar team behandelen alle zaken die over jeugd en zorg gaan en zullen contact met u opnemen.


Meer informatie vindt u op: kinderombudsmanmetropool.nl

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Wanneer een kinderrechter uitspraak heeft gedaan kunnen wij daaraan meestal niets meer veranderen. Wat u nog wel kan doen is afhankelijk van de uitspraak. Een aantal veel voorkomende uitspraken waarmee ouders, jongeren of kinderen het niet eens zijn is een ondertoezichtstelling (OTS) of een uithuisplaatsing (UHP). Zogeheten gedwongen maatregelen kunnen vervelend zijn voor u en uw gezin, maar soms noodzakelijk. Na een uitspraak is het wel zo dat u rechten heeft, bijvoorbeeld recht op inspraak. Dat geldt ook voor de kinderen. Op de website van de kinderombudsman vindt u meer informatie over kinderrechten.

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Heeft u een klacht over jeugdzorg? Bent u het bijvoorbeeld niet eens met een uitspraak van de kinderrechter? Of heeft u het gevoel dat de hulp die u en uw gezin krijgt niet voldoende werkt? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie en hoe wij u wellicht verder kunnen helpen.


Jeugdzorg

Recente zaken

22 augustus 2022

Lang wachten op een vaste gezinsmanager

Zaak

Moeder dient klacht in bij de kinderombudsman omdat zij lang moet wachten op een jeugdbeschermer. In maart 2022 heeft de kinderrechter een OTS uitgesproken omdat moeder en vader het niet eens werden over hulpverlening voor hun zoontje van 8 jaar oud.

17 oktober 2022

Klachten over leerlingenvervoer

Zaak

Een kind met een autisme spectrum stoornis gebruikt leerlingenvervoer met een vaste chauffeur om op zijn school te komen. Zijn chauffeur stopt op den duur met zijn werkzaamheden, vanwege onenigheid met de vervoerder.

4 mei 2022

WSG doet onvoldoende voor een kind

Zaak

Een schooldirecteur trekt aan de bel bij de kinderombudsman. Het gaat niet goed met een tienjarige bij hem op school.

bottom of page