top of page

home

Publicaties

Contact

Info

kinderombudsman

Veelgestelde vragen

Handhaving.

Boete, wegslepen auto, geluidsoverlast, boa.

Werk & Inkomen.

Uitkering, (bijzondere) bijstand, armoedevoorziening.

Wonen & Buren.

Urgentieverklaring, overlast, huisvesting, vergunning, briefadres.

Belastingen.

Combi-aanslag, kwijtschelding, WOZ-beschikking.

Jeugdzorg.

Jeugdbescherming, jeugdhulp, onderwijs, kinderrechten.

Parkeren.

Parkeervergunning, naheffingsaanslag, gehandicaptenparkeerplaats, wachtlijst.

Stadsloket.

Paspoort, ID-kaart, rijbewijs, inschrijving, bereikbaarheid.

Zorg.

Wmo, indicatiestelling, PGB, traplift, voorzieningen.

Schulden.

Schuldhulpverleners, curator, schuldsanering, minnelijk traject, WSNP, Kredietbank.

Jeugdzorg.

Jeugdbescherming, jeugdhulp, onderwijs, kinderrechten.

home

Gebruik dit formulier om uw klacht online bij ons in te dienen. Wij gaan dan voor u aan de slag.

Hebt u te maken met een spoedgeval, of twijfelt u of u bij ons aan het juiste adres bent? Bel ons dan van ma. t/m vr. van 9:00 tot 12:00 uur op 020 625 9999.

Velden met een * zijn verplicht.

Over welke gemeente gaat uw klacht?*

Selecteer hier de gemeente waarover uw klacht gaat. 

Selecteer een gemeente

Hebt u al geklaagd bij de gemeente of instantie(s) zelf?*

Maak een keuze

Omschrijf uw klacht*

Beschrijf uw klacht in minimaal 100 en maximaal 2000 tekens. Vermeld waarover uw klacht gaat en hoe de instantie uw klacht tot nu toe heeft behandeld. Geef ook aan wat u zelf al hebt gedaan om uw klacht op te lossen.

Begin met typen...

Hier kunt u documenten toevoegen (niet verplicht)

Upload maximaal 5 bestanden die belangrijk zijn voor uw klacht. De bestanden mogen samen niet groter zijn dan 5MB. De toegestane bestandsoorten zijn: doc, docx, xls, xlsx, odt, pdf, rtf, jpg, jpeg, png.

Ga verder

Een signaal delen

Een klacht kenbaar maken zonder daarmee meteen iets te hoeven doen, kan ook. Je kunt met ons een signaal delen. Een signaal wordt door ons geregistreerd in het systeem. We gebruiken signalen om aan de gemeente en instanties te laten zien waar het misgaat. Een signaal delen is net als een klacht indienen vrijblijvend en je bent dus nergens toe verplicht.

Deel een signaal

Jeugdzorg

home

Gebruik dit formulier om uw klacht online bij ons in te dienen. Wij gaan dan voor u aan de slag.

Hebt u te maken met een spoedgeval, of twijfelt u of u bij ons aan het juiste adres bent? Bel ons dan van ma. t/m vr. van 9:00 tot 12:00 uur op 020 625 9999.

Velden met een * zijn verplicht.

Over welke gemeente gaat uw klacht?*

Selecteer hier de gemeente waarover uw klacht gaat. 

Selecteer een gemeente

Hebt u al geklaagd bij de gemeente of instantie(s) zelf?*

Maak een keuze

Omschrijf uw klacht*

Beschrijf uw klacht in minimaal 100 en maximaal 2000 tekens. Vermeld waarover uw klacht gaat en hoe de instantie uw klacht tot nu toe heeft behandeld. Geef ook aan wat u zelf al hebt gedaan om uw klacht op te lossen.

Begin met typen...

Hier kunt u documenten toevoegen (niet verplicht)

Upload maximaal 5 bestanden die belangrijk zijn voor uw klacht. De bestanden mogen samen niet groter zijn dan 5MB. De toegestane bestandsoorten zijn: doc, docx, xls, xlsx, odt, pdf, rtf, jpg, jpeg, png.

Ga verder

FAQ.

In principe wordt alle zorg voor jeugdigen in uw gemeente vergoed, tenzij u gebruik wilt maken van een niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieder. Dit zijn organisaties die niet zijn ingekocht door de gemeente. De gemeente is wel verantwoordelijk om samen met u en uw kind te kijken naar passend aanbod. De gemeente heeft namelijk een zorgplicht. In sommige gevallen kunnen niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieders vergoed worden onder het mom van een Persoonsgebonden Budget (PGB).


Meer informatie vindt op de website van de Rijksoverheid: regelhulp.nl/onderwerpen/jeugdwet/pgb

Kom je er met de instantie niet uit?

Dien een klacht in

Wanneer u het gevoel heeft niet meer goed geholpen te worden en er allerlei mensen en organisaties om u heen allerlei dingen aan het beslissen zijn, zonder daarbij betrokken te worden, dan is dat heel vervelend. De meeste gemeenten hanteren beleid waarbij één hulpverlener de regie voert over uw hulpverleningssituatie. Helaas blijkt die in veel gemeenten niet voldoende tot stand te komen, waardoor u en uw gezin vast komen te zitten in een web van professionals. In dat geval heeft u meerdere mogelijkheden:


1. U kunt op zoek gaan naar mensen die u kunnen helpen om uw situatie bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld een kennis, een familielid of een goede buur.

2. In Amsterdam zijn er Ouder- en kindteams die u kunnen bijstaan. In Almere is er het wijkteam.

3. In sommige gevallen kan de Kinderombudsman van Amsterdam, Anne Martien van der Does, en haar team u helpen. Ga daarvoor naar deze website: kinderombudsmanmetropool.nl. U kan hier ook uw klacht indienen of eventueel een bericht sturen via de mail of WhatsApp.

Kom je er met de instantie niet uit?

Dien een klacht in

De jeugdzorg begint meestal bij de kinderen en die hebben rechten, kinderrechten. Ze mogen meepraten, ze moeten zich veilig voelen en er moet voor ze gezorgd worden. Deze drie basisrechten voor kinderen moeten door de gemeenten en instanties uitgevoerd worden, dat staat namelijk beschreven in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). De jeugdzorg is soms heel complex, waardoor het vaak voorkomt dat kinderen onvoldoende gevraagd worden naar wat zij eigenlijk willen. Het inschatten van de veiligheid en het bewaken van de veiligheid van de kinderen kan soms ook een moeilijke inschatting zijn voor instanties. De Kinderombudsman van Amsterdam ziet erop toe dat de gemeenten en instanties de kinderrechten naleven en adviseert de gemeenten om het beter te doen. Zij spreekt daarover onder andere met kinderen, jongeren, ouders, professionals, beleidsmakers, bestuurders en politici. Wil je meer weten over welke rechten u heeft in de jeugdzorg, bekijk dan de website van de Kinderombudsman van Amsterdam.

Kom je er met de instantie niet uit?

Dien een klacht in

Wanneer u een klacht heeft over jeugdzorg, een verzamelterm voor jeugdhulp, jeugdreclassering en jeugdbescherming, kunt u terecht bij de Ombudsman Metropool Amsterdam. Een klacht kunt u indienen via ons klachtenformulier (uw klacht moet u eerst indienen bij de betreffende instantie en als u dan na 6 weken nog geen reactie heeft of het niet eens bent met deze reactie kunt u bij ons terecht). Uw klacht zal automatisch worden voorgelegd aan de gemeentelijke kinderombudsman, de Kinderombudsman van Amsterdam, Anne Martien van der Does. Zij en haar team behandelen alle zaken die over jeugd en zorg gaan en zullen contact met u opnemen.


Meer informatie vindt u op: kinderombudsmanmetropool.nl

Kom je er met de instantie niet uit?

Dien een klacht in

Wanneer een kinderrechter uitspraak heeft gedaan kunnen wij daaraan meestal niets meer veranderen. Wat u nog wel kan doen is afhankelijk van de uitspraak. Een aantal veel voorkomende uitspraken waarmee ouders, jongeren of kinderen het niet eens zijn is een ondertoezichtstelling (OTS) of een uithuisplaatsing (UHP). Zogeheten gedwongen maatregelen kunnen vervelend zijn voor u en uw gezin, maar soms noodzakelijk. Na een uitspraak is het wel zo dat u rechten heeft, bijvoorbeeld recht op inspraak. Dat geldt ook voor de kinderen. Op de website van de kinderombudsman vindt u meer informatie over kinderrechten.

Kom je er met de instantie niet uit?

Dien een klacht in

Dien een klacht in

020-625 9999 

(ma-vr 09:00 - 12:00)

Menu

home

Gebruik dit formulier om uw klacht online bij ons in te dienen. Wij gaan dan voor u aan de slag.

Hebt u te maken met een spoedgeval, of twijfelt u of u bij ons aan het juiste adres bent? Bel ons dan van ma. t/m vr. van 9:00 tot 12:00 uur op 020 625 9999.

Velden met een * zijn verplicht.

Over welke gemeente gaat uw klacht?*

Selecteer hier de gemeente waarover uw klacht gaat. 

Selecteer een gemeente

Hebt u al geklaagd bij de gemeente of instantie(s) zelf?*

Maak een keuze

Omschrijf uw klacht*

Beschrijf uw klacht in minimaal 100 en maximaal 2000 tekens. Vermeld waarover uw klacht gaat en hoe de instantie uw klacht tot nu toe heeft behandeld. Geef ook aan wat u zelf al hebt gedaan om uw klacht op te lossen.

Begin met typen...

Hier kunt u documenten toevoegen (niet verplicht)

Upload maximaal 5 bestanden die belangrijk zijn voor uw klacht. De bestanden mogen samen niet groter zijn dan 5MB. De toegestane bestandsoorten zijn: doc, docx, xls, xlsx, odt, pdf, rtf, jpg, jpeg, png.

Ga verder

Heeft u een klacht over jeugdzorg? Bent u het bijvoorbeeld niet eens met een uitspraak van de kinderrechter? Of heeft u het gevoel dat de hulp die u en uw gezin krijgt niet voldoende werkt? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie en hoe wij u wellicht verder kunnen helpen.

Samenvatting

FAQ

Publicaties

bottom of page