top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Mijn vraag gaat over

De gemeente is wettelijk verplicht om u te helpen met schulden die u zelf niet kunt oplossen. Er kan een schuldhulpverleningstraject worden opgestart als u aan de voorwaarden voldoet. Meestal verloopt zo’n traject via de Kredietbank maar sommige gemeenten hanteren een andere werkwijze. Als het minnelijk traject niet lukt, dan wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor de wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen (WSNP).


U kunt zich bij de volgende instanties melden voor hulp bij geldproblemen.

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Als u niet bent toegelaten tot de schuldhulpverlening dan heeft u meestal een beschikking ontvangen. Dit is een brief waarin staat waarom de schuldhulpverlener u niet heeft toegelaten of uw dossier gaat sluiten. U kunt tegen dit besluit in bezwaar gaan, in de beschikking staat aangegeven naar wie u dit bezwaarschrift dient te sturen.

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

In sommige gevallen is het niet mogelijk om te worden toegelaten tot de schuldhulpverlening. Belangrijk is dat u weet waarom dit is en dat u bij vragen of hulp weet waar u de nodige ondersteuning kunt krijgen. Als u het niet zeker weet dan kunt u de schuldhulpverlener om informatie vragen. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen. Dit is ook het geval als u vragen of klachten heeft over uw schuldhulpverlener.


De klacht wordt eerst door de schuldhulpverlener zelf behandeld. De organisatie heeft maximaal 6 weken de tijd om uw klacht te behandelen. Als de termijn is overschreden en u heeft nog niets vernomen, dan kan de klacht aan de ombudsman worden voorgelegd.


Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Wanneer u ontevreden bent over een bewindvoerder curator of mentor die is aangesloten bij een brancheorganisatie dan kunt u bij de branchevereniging een klacht indienen.


Horus

NBPB


Bent u niet tevreden met de klachtafhandeling door de branchevereniging of is uw bewindvoerder niet bij een branchevereniging aangesloten dan kunt u uw klacht sturen naar de kantonrechter. De bewindvoerder ontvangt een kopie van de klacht en mag met een brief reageren. U ontvangt een uitnodiging om de klacht zelf aan de rechter toe te lichten. U kunt ook via deze weg aan de rechter laten weten dat u een andere bewindvoerder wilt hebben of dat u het bewind wil stoppen. De rechter zal vervolgens beoordelen of hij met uw verzoek akkoord gaat.

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Er zijn twee mogelijkheden om een klacht voor te leggen als u er niet uitkomt met de WSNP-bewindvoerder:


1. Inhoudelijke klachten over de toepassing van de WSNP kunnen worden voorgelegd aan de rechter-commissaris. De rechter-commissaris controleert uw WSNP-bewindvoerder. Wie de rechter-commissaris is, vindt u in het Centraal Insolventieregister.


2. Als u denkt dat er niet is gehandeld volgens de dan kunt u een klacht indienen bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Heeft u een klacht over schuldhulpverlening? Wordt u bijvoorbeeld niet toegelaten tot de schuldhulpverlening en bent u het niet eens met dit besluit? Wacht u al heel lang op de toelating tot het minnelijk traject bij de Kredietbank? Of heeft u geldproblemen en dreigt u uw woning te verliezen? Op deze pagina helpen wij u verder.


Schulden

Recente zaken

4 oktober 2022

Onjuiste gegevens bij Stadsbank

Zaak

Een vrouw dient een klacht in bij de Stadsbank omdat er fraude zou zijn gepleegd met de gegevens van haar overleden moeder en broer. Er zou een derde als contactpersoon zijn geregistreerd die geen toestemming mag hebben tot de panden en mevrouw zou niet worden toegelaten terwijl zij de erfgename is.

bottom of page