top of page

home

Publicaties

Contact

Info

kinderombudsman

Veelgestelde vragen

Handhaving.

Boete, wegslepen auto, geluidsoverlast, boa.

Werk & Inkomen.

Uitkering, (bijzondere) bijstand, armoedevoorziening.

Wonen & Buren.

Urgentieverklaring, overlast, huisvesting, vergunning, briefadres.

Belastingen.

Combi-aanslag, kwijtschelding, WOZ-beschikking.

Jeugdzorg.

Jeugdbescherming, jeugdhulp, onderwijs, kinderrechten.

Parkeren.

Parkeervergunning, naheffingsaanslag, gehandicaptenparkeerplaats, wachtlijst.

Stadsloket.

Paspoort, ID-kaart, rijbewijs, inschrijving, bereikbaarheid.

Zorg.

Wmo, indicatiestelling, PGB, traplift, voorzieningen.

Schulden.

Schuldhulpverleners, curator, schuldsanering, minnelijk traject, WSNP, Kredietbank.

Jeugdzorg.

Jeugdbescherming, jeugdhulp, onderwijs, kinderrechten.

home

Gebruik dit formulier om uw klacht online bij ons in te dienen. Wij gaan dan voor u aan de slag.

Hebt u te maken met een spoedgeval, of twijfelt u of u bij ons aan het juiste adres bent? Bel ons dan van ma. t/m vr. van 9:00 tot 12:00 uur op 020 625 9999.

Velden met een * zijn verplicht.

Over welke gemeente gaat uw klacht?*

Selecteer hier de gemeente waarover uw klacht gaat. 

Selecteer een gemeente

Hebt u al geklaagd bij de gemeente of instantie(s) zelf?*

Maak een keuze

Omschrijf uw klacht*

Beschrijf uw klacht in minimaal 100 en maximaal 2000 tekens. Vermeld waarover uw klacht gaat en hoe de instantie uw klacht tot nu toe heeft behandeld. Geef ook aan wat u zelf al hebt gedaan om uw klacht op te lossen.

Begin met typen...

Hier kunt u documenten toevoegen (niet verplicht)

Upload maximaal 5 bestanden die belangrijk zijn voor uw klacht. De bestanden mogen samen niet groter zijn dan 5MB. De toegestane bestandsoorten zijn: doc, docx, xls, xlsx, odt, pdf, rtf, jpg, jpeg, png.

Ga verder

Een signaal delen

Een klacht kenbaar maken zonder daarmee meteen iets te hoeven doen, kan ook. Je kunt met ons een signaal delen. Een signaal wordt door ons geregistreerd in het systeem. We gebruiken signalen om aan de gemeente en instanties te laten zien waar het misgaat. Een signaal delen is net als een klacht indienen vrijblijvend en je bent dus nergens toe verplicht.

Deel een signaal

Schulden

home

Gebruik dit formulier om uw klacht online bij ons in te dienen. Wij gaan dan voor u aan de slag.

Hebt u te maken met een spoedgeval, of twijfelt u of u bij ons aan het juiste adres bent? Bel ons dan van ma. t/m vr. van 9:00 tot 12:00 uur op 020 625 9999.

Velden met een * zijn verplicht.

Over welke gemeente gaat uw klacht?*

Selecteer hier de gemeente waarover uw klacht gaat. 

Selecteer een gemeente

Hebt u al geklaagd bij de gemeente of instantie(s) zelf?*

Maak een keuze

Omschrijf uw klacht*

Beschrijf uw klacht in minimaal 100 en maximaal 2000 tekens. Vermeld waarover uw klacht gaat en hoe de instantie uw klacht tot nu toe heeft behandeld. Geef ook aan wat u zelf al hebt gedaan om uw klacht op te lossen.

Begin met typen...

Hier kunt u documenten toevoegen (niet verplicht)

Upload maximaal 5 bestanden die belangrijk zijn voor uw klacht. De bestanden mogen samen niet groter zijn dan 5MB. De toegestane bestandsoorten zijn: doc, docx, xls, xlsx, odt, pdf, rtf, jpg, jpeg, png.

Ga verder

FAQ.

De gemeente is wettelijk verplicht om u te helpen met schulden die u zelf niet kunt oplossen. Er kan een schuldhulpverleningstraject worden opgestart als u aan de voorwaarden voldoet. Meestal verloopt zo’n traject via de Kredietbank maar sommige gemeenten hanteren een andere werkwijze. Als het minnelijk traject niet lukt, dan wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor de wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen (WSNP).


U kunt zich bij de volgende instanties melden voor hulp bij geldproblemen.

Kom je er met de instantie niet uit?

Dien een klacht in

Als u niet bent toegelaten tot de schuldhulpverlening dan heeft u meestal een beschikking ontvangen. Dit is een brief waarin staat waarom de schuldhulpverlener u niet heeft toegelaten of uw dossier gaat sluiten. U kunt tegen dit besluit in bezwaar gaan, in de beschikking staat aangegeven naar wie u dit bezwaarschrift dient te sturen.

Kom je er met de instantie niet uit?

Dien een klacht in

In sommige gevallen is het niet mogelijk om te worden toegelaten tot de schuldhulpverlening. Belangrijk is dat u weet waarom dit is en dat u bij vragen of hulp weet waar u de nodige ondersteuning kunt krijgen. Als u het niet zeker weet dan kunt u de schuldhulpverlener om informatie vragen. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen. Dit is ook het geval als u vragen of klachten heeft over uw schuldhulpverlener.


De klacht wordt eerst door de schuldhulpverlener zelf behandeld. De organisatie heeft maximaal 6 weken de tijd om uw klacht te behandelen. Als de termijn is overschreden en u heeft nog niets vernomen, dan kan de klacht aan de ombudsman worden voorgelegd.


Kom je er met de instantie niet uit?

Dien een klacht in

Wanneer u ontevreden bent over een bewindvoerder curator of mentor die is aangesloten bij een brancheorganisatie dan kunt u bij de branchevereniging een klacht indienen.


Horus

NBPB


Bent u niet tevreden met de klachtafhandeling door de branchevereniging of is uw bewindvoerder niet bij een branchevereniging aangesloten dan kunt u uw klacht sturen naar de kantonrechter. De bewindvoerder ontvangt een kopie van de klacht en mag met een brief reageren. U ontvangt een uitnodiging om de klacht zelf aan de rechter toe te lichten. U kunt ook via deze weg aan de rechter laten weten dat u een andere bewindvoerder wilt hebben of dat u het bewind wil stoppen. De rechter zal vervolgens beoordelen of hij met uw verzoek akkoord gaat.

Kom je er met de instantie niet uit?

Dien een klacht in

Er zijn twee mogelijkheden om een klacht voor te leggen als u er niet uitkomt met de WSNP-bewindvoerder:


1. Inhoudelijke klachten over de toepassing van de WSNP kunnen worden voorgelegd aan de rechter-commissaris. De rechter-commissaris controleert uw WSNP-bewindvoerder. Wie de rechter-commissaris is, vindt u in het Centraal Insolventieregister.


2. Als u denkt dat er niet is gehandeld volgens de dan kunt u een klacht indienen bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

Kom je er met de instantie niet uit?

Dien een klacht in

Dien een klacht in

020-625 9999 

(ma-vr 09:00 - 12:00)

Menu

home

Gebruik dit formulier om uw klacht online bij ons in te dienen. Wij gaan dan voor u aan de slag.

Hebt u te maken met een spoedgeval, of twijfelt u of u bij ons aan het juiste adres bent? Bel ons dan van ma. t/m vr. van 9:00 tot 12:00 uur op 020 625 9999.

Velden met een * zijn verplicht.

Over welke gemeente gaat uw klacht?*

Selecteer hier de gemeente waarover uw klacht gaat. 

Selecteer een gemeente

Hebt u al geklaagd bij de gemeente of instantie(s) zelf?*

Maak een keuze

Omschrijf uw klacht*

Beschrijf uw klacht in minimaal 100 en maximaal 2000 tekens. Vermeld waarover uw klacht gaat en hoe de instantie uw klacht tot nu toe heeft behandeld. Geef ook aan wat u zelf al hebt gedaan om uw klacht op te lossen.

Begin met typen...

Hier kunt u documenten toevoegen (niet verplicht)

Upload maximaal 5 bestanden die belangrijk zijn voor uw klacht. De bestanden mogen samen niet groter zijn dan 5MB. De toegestane bestandsoorten zijn: doc, docx, xls, xlsx, odt, pdf, rtf, jpg, jpeg, png.

Ga verder

Heeft u een klacht over schuldhulpverlening? Wordt u bijvoorbeeld niet toegelaten tot de schuldhulpverlening en bent u het niet eens met dit besluit? Wacht u al heel lang op de toelating tot het minnelijk traject bij de Kredietbank? Of heeft u geldproblemen en dreigt u uw woning te verliezen? Op deze pagina helpen wij u verder.


Samenvatting

FAQ

Publicaties

bottom of page