top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Een vrouw wendt zich voor haar zieke buurman tot de ombudsman. Die heeft een hartaanval gehad en is niet in staat om zijn zaken zelf te behartigen. De buurman heeft een gehandicaptenparkeervergunning. Zijn vergunning zou op 19 december 2021 verlopen. De man gaat daarom op 13 december 2021 naar het Stadsloket Centrum om een nieuwe vergunning aan te vragen. Op 22 december 2021 wordt de aanvraag behandeld en per 5 januari 2022 gaat de nieuwe parkeervergunning in. In de tussentijd (tweemaal op 23 december 2021, op 29 december en 4 januari) heeft de man een aantal naheffingsaanslagen ontvangen. De buurvrouw van de man heeft voor hem bezwaar gemaakt maar deze bezwaren zijn ongegrond verklaard. Inmiddels heeft de man ook meerdere aanmaningen ontvangen en weet hij niet meer wat hij nu moet doen.


De ombudsman intervenieert direct. Hij vraagt aan de gemeente om het invorderingstraject van de naheffingsaanslagen op te schorten. De ombudsman doet daarnaast navraag bij de gemeente over het proces rondom de vergunningaanvraag. De ombudsman komt tot de conclusie dat hij de communicatie hieromtrent op de website van de gemeente Amsterdam niet duidelijk genoeg vindt. Op de website staat dat een dergelijke aanvraag binnen twee weken zou kunnen worden afgehandeld, terwijl de gemeente hier 8 weken de tijd voor heeft. De gemeente laat de ombudsman weten de website aan te zullen passen. De ombudsman is daarom van mening dat in ieder geval de laatste twee naheffingsaanslagen vernietigd moeten worden. De gemeente laat de ombudsman weten het hiermee eens te zijn en vernietigd alle naheffingsaanslagen. Omdat de ombudsman daarmee verder geen aanknopingspunten heeft voor nader onderzoek, gaat hij over tot sluiting van het dossier.

Download publicatie

Downloads

Download publicatie

Zaak

1 augustus 2022

Tweemaal naheffing onterecht

Download publicatie

Lees ook

Meer over het thema:

Paspoort, ID-kaart, rijbewijs, inschrijving, bereikbaarheid.

Column door

bottom of page