top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Een echtpaar heeft een koopwoning in Almere. De man is terminaal ziek en is daardoor steeds slechter ter been. Hij kan niet langer zelfstandig de trap op. De vrouw draagt de volledige zorg voor haar man. Maar omdat zij onlangs haar arm heeft gebroken is zij niet goed in staat om het huishouden te doen. Ze heeft bij de gemeente een aanvraag gedaan voor hulp bij huishouding, en een traplift. Ze is zelf bezig met het aanbrengen aan een aantal aanpassingen in de badkamer, zodat haar man kan douchen en zijn laatste jaren thuis kan wonen. Ze is echter in afwachting van het akkoord op de traplift, omdat zonder traplift de aanpassing aan de badkamer niet zinvol zal zijn.

Naar aanleiding van de aanvraag is een ondersteuningsplan opgesteld. In dit ondersteuningsplan wordt uitgegaan van het feit dat er meerdere aanpassingen aan de woning nodig zullen zijn (de badkamer). De aanvraag voor de traplift wordt daarom afgewezen en mevrouw wordt gewezen op de mogelijkheid om een programma van eisen aan te vragen en te verhuizen naar een sociale huurwoning die voldoet aan hun eisen. De vrouw heeft contact opgenomen met de gemeente over het feit dat ze juist zelf de badkamer voor haar rekening neemt, en dat verhuizen gelet op de omstandigheden niet gaat. Het is te intensief en duurt te lang. Ze laat meerdere terugbelverzoeken achter, maar wordt niet terug gebeld. Ze dient een klacht in. De vrouw krijgt te horen dat haar WMO consulent met vakantie is en dat ze moet wachten tot zij weer terug is van vakantie. De ombudsman vraagt de gemeente om, gelet op de situatie, spoed achter de zaak te zetten en oplossingsgericht met de vrouw mee te denken. De aanvraag wordt echter alsnog afgewezen. De vrouw gaat in bezwaar en na de hoorzitting wordt direct besloten om alsnog een traplift toe te kennen. Binnen een week wordt het inmeten gepland. De ombudsman is blij dat de vrouw tegemoet wordt gekomen. Gelet op de schrijnende situatie, die toch nodige spoed vraagt, vindt hij het echter wel zorgelijk dat de aanvraag in juli is gedaan en dat deze doordat er niet meteen integraal en oplossingsgericht is meegekeken er nog vier maanden overheen zijn gegaan en men pas in de bezwaarfase tot een oplossing is gekomen. De ombudsman weet echter ook dat de beslissende WMO consulenten actief betrokken worden bij het bezwaar, en dat er dus meteen al sprake is van evaluatie/feedbackloop en sluit het dossier.

Download publicatie

Downloads

Download publicatie

Zaak

29 december 2022

Traplift niet toegekend zonder aanpassingen aan badkamer

Download publicatie

Lees ook

Meer over het thema:

Wmo, indicatiestelling, PGB, traplift, voorzieningen.

Column door

bottom of page