top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Een man dient een klacht in over de manier waarop hij is bejegend tijdens een gezamenlijk huisbezoek door gemeente, politie en zijn woningcorporatie. Tijdens het huisbezoek hebben de aanwezigen zich intimiderend opgesteld waardoor de man stressklachten heeft ontwikkeld en zich een jaar na dato nog steeds niet veilig voelt in zijn eigen huis. Omdat de klachtafhandeling door de gemeente geen recht doet aan zijn ervaring dient hij een klacht in bij de ombudsman. De ombudsman initieert een gesprek met de gemeente.

Uit dit gesprek blijkt dat het huisbezoek inderdaad niet prettig is verlopen. De gemeente biedt hiervoor oprechte excuses aan. In aanvulling daarop laat de gemeente weten dat ze lering heeft getrokken uit wat er is gebeurd en dat ze daarover in gesprek is gegaan met zowel politie als woningbouw. Zo zullen er in het vervolg duidelijker afspraken worden gemaakt over wie tijdens een huisbezoek "in the lead" is, en zal het team dat het bezoek aflegt zo klein mogelijk worden gehouden. De man laat weten dat dit gesprek hem helpt om het voorval een plek te geven waarna de ombudsman het dossier sluit.

Download publicatie

Downloads

Download publicatie

Zaak

9 januari 2023

Stress door huisbezoek

Download publicatie

Lees ook

Meer over het thema:

Basisregistratie, verhuizing, inschrijving, uittreksels.

Column door

bottom of page