top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Op dinsdag 16 januari 2018 wendden zich tot de Ombudsman twee bestuursleden van Marktvereniging Waterloo Anno 1885 met een verzoek tot nader onderzoek. Zij meldden de volgende kwesties over stadsdeel Centrum rondom de voorbereiding van een herinrichting van het Waterlooplein; een herinrichting die zowel het plein betreft als ook de markt:


  • Het niet navolgbaar volgen van wet en regelgeving;

  • input vanuit marktondernemers wordt genegeerd;

  • professionele begeleiding en voorbereiding van de herinrichting schiet ernstig te kort.

klachten-en-bevindingen-inzake-markt-Waterlooplein.pdf

Downloads

Reactie college op bijlage brief Ombudsman Waterlooplein

Rapport

10 mei 2022

Rapportage inzake Herinrichting Waterlooplein

Beantwoording college brief Ombudsman Waterlooplein

Lees ook

Meer over het thema:

Column door

bottom of page