top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Een man ervaart overlast van een nabijgelegen sportpark. Het gaat om verschillende vormen van overlast zoals geluid, licht, parkeren en afval. Volgens de man houden sommige sportaanbieders zich regelmatig niet aan de vastgelegde afspraken over het gebruik van het sportpark. Zo wordt regelmatig nog na 22.00 uur gesport op het park, staan vaak auto's binnen de hekken van het sportpark geparkeerd, zijn sommige lichtmasten verkeerd afgesteld waardoor lichtbundels in zijn woonkamers schijnen, ligt er op diverse plaatsen zwerfafval en is er sprake van geluidsoverlast.


Om een volledig beeld te krijgen is er door de gemeente een schouw georganiseerd. Hierbij waren zowel buurtbewoners als sportaanbieders aanwezig. Na de schouw is er gezamenlijk een actielijst opgesteld. Er is afgesproken om na een half jaar weer bij elkaar te komen om dan de actielijst te bespreken. Omdat de man geen vertrouwen heeft in de sportaanbieders wendt hij zich eveneens tot de ombudsman. Die doet zowel navraag bij de man als de gemeente en komt tot de conclusie dat de gemeente de klacht goed oppakt.


De ombudsman vertelt de man daarom dat hij eerst de gemeente de gelegenheid wil geven om de klacht verder op te pakken. De ombudsman adviseert de gemeente wel om het eerstvolgende overleg met de buurtbewoners en de sportaanbieders eerder dan pas na een half jaar te doen laten plaatsvinden. De ombudsman gaat vervolgens over tot sluiting van het dossier.

Download publicatie

Downloads

Download publicatie

Verhaal

11 november 2021

Overlast van sportpark

Download publicatie

Lees ook

Meer over het thema:

Column door

bottom of page