top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Een man krijgt bezoek van de wijkagent en iemand van het Meldpunt Zorg en Woonoverlast van de gemeente Amsterdam. Hij beklaagt zich bij de ombudsman over dat bezoek: zo kon de medewerker van de gemeente zich niet legitimeren en vindt hij het een schending van zijn privacy dat er vanuit de GGD informatie is opgevraagd bij zijn behandelaar. De man wil weten wat er bij welke afdeling is vastgelegd over hem en hij wil dat de ombudsman nagaat of alles rechtmatig is gebeurd.

Als buurtbewoners zich zorgen maken over iemand, of als er overlast is, kunnen ze dat melden bij het meldpunt. In samenwerking met de GGD en andere partners wordt er vervolgens onderzoek gedaan of er zorgen zijn en of iemand ondersteuning kan gebruiken. Deze samenwerking is vastgesteld in een convenant. Dat betekent ook dat er – tot op zeker hoogte- informatie over een persoon mag worden gedeeld. De ombudsman ziet in deze zaak dan ook geen onbehoorlijk handelen.


Wel is het nalatig dat de ambtenaar zich niet kon identificeren en die is daar dan ook op aangesproken door de eigen organisatie. Aan meneer zijn daarvoor ook direct excuses gemaakt. In samenwerking met een ondersteuner van Cliëntenbelang organiseert de ombudsman twee klachtgesprekken met de man en de betrokken organisaties. De man kan daarin zijn negatieve ervaringen delen en zijn klachten overbrengen. Ook krijgt hij zicht op wat er over hem is vastgelegd. De gesprekken verlopen goed en de man voelt zich gehoord en is opgelucht dat hij het gebeuren achter zich kan laten.

Download publicatie

Downloads

Download publicatie

Zaak

21 oktober 2022

Ongewenst bezoek van Meldpunt Zorg en Overlast

Download publicatie

Lees ook

Meer over het thema:

Wmo, indicatiestelling, PGB, traplift, voorzieningen.

Column door

bottom of page