top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Ombudsman Munish Ramlal heeft zijn Ombudsagenda voor 2023 bekend gemaakt. Deze bevat vijf actiepunten waar naast de gebruikelijke klachtbehandeling in het komende jaar extra aandacht aan wil besteden.


Zo wil de ombudsman zichtbaarder zijn voor mensen die hem nu nog niet weten te vinden. Om die reden zal hij regelmatig met zijn Ombulance op verschillende locaties binnen de metropoolregio te vinden zijn om signalen van bewoners en ondernemers op te pakken. Ook zal zijn bureau gebiedsgerichter te werk gaan.


Net als vorig jaar staan er weer een aantal onderwerpen en op de agenda die de ombudsman op eigen initiatief zal onderzoeken, zoals  armoede, schuldhulpverlening, overlast, marktondernemers en de omgang met demonstraties.


De steeds nijpender wordende dakloosheid is ook een onderwerp waar de gemeente volgens de ombudsman niet langer omheen kan. Hij wil stimuleren dat gemeenten meer creativiteit en oplossingsgerichtheid inzetten bij de aanpak van dit probleem. Bij zijn onderzoek zal de ombudsman ook aandacht besteden aan de situatie van kinderen.


Net als in 2022 wil de ombudsman ook in 2023 de ontwikkeling van een hoogwaardige eigen klachtbehandeling en het leren van klachten bij de gemeenten blijven bevorderen.


De ombudsman wil zich echter ook op de toekomst richten. Zo wil hij stimuleren dat bij de voorbereiding van nieuw beleid in een vroeg stadium wordt nagedacht over het burgerperspectief van toekomstige generaties. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn klimaatverandering en digitalisering.

Ombudsagenda_2023.pdf

Downloads

Download publicatie

Overig

29 november 2022

Ombudsman maakt Ombudsagenda 2023 bekend

Download publicatie

Lees ook

Meer over het thema:

Column door

bottom of page