top of page

home

Publicaties

Contact

Info

kinderombudsman

Geachte leden van het presidium van de gemeenteraad, geachte gemeenteraad, geachte lezer,


Voor u ligt de jaarrekening 2021 waarin de Ombudsman Metropool Amsterdam financiële verantwoording aflegt over het afgelopen jaar. Het betreft een bijzonder jaar voor het bureau, nu er per september 2021 een wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden en ik de heer Zuurmond per die datum heb opgevolgd. Mijn voorganger heeft een financieel gezond bureau achtergelaten waardoor ik de gelegenheid heb gekregen verder in te zetten op de professionalisering van het bureau en daarmee de dienstverlening richting burgers en aangesloten gemeenten naar een hoger niveau te tillen. Daarvoor ben ik de heer Zuurmond zeer dankbaar.


Naast voorgenoemde wisseling van de wacht stond 2021 helaas nog vooral in het teken van COVID-19 en de gevolgen daarvan op de (reguliere) bedrijfsvoering. In heel 2021 heeft de ombudsman geen (fysiek) inloopspreekuur kunnen organiseren in Amsterdam en bij de overige deelnemers in de metropoolregio. Ook nam het verzuim toe en daarmee steeg hierdoor de werkdruk bij de overgebleven medewerkers. Desondanks heeft het bureau zich relatief goed staande gehouden.

Op het gebied van (algemene) bedrijfsvoering van de Ombudsman Metropool Amsterdam geldt dat er in 2021 een begin is gemaakt om een volledig nieuwe website neer te zetten die onder andere voldoet aan de WCAG1 richtlijnen. Ook zijn er stappen gemaakt voor de uitrol van een nieuw klachtenregistratiesysteem. Zowel de website als het klachtenregistratiesysteem zullen naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 operationeel zijn.

Inhoudelijk is, naast de behandeling van inkomende tweedelijns klachten van burgers, het bureau onder meer aan de slag gegaan met een tweede Kinderrechtenscan voor de gemeente Amsterdam en heeft er een actieonderzoek plaatsgevonden in het kader van de City Deal Eenvoudig Maatwerk: de Fraudefuik. Op verzoek van de gemeente Zaanstad is de ombudsman tevens aan de slag gegaan met een specifiek, complex en langdurig lopend, dossier.

Een uitgebreider en inhoudelijk overzicht van de werkzaamheden van de ombudsman zal ik geven in mijn jaarbeschouwing, die los van deze jaarrekening zal verschijnen en op de website van het bureau te vinden te vinden zal zijn. Vanzelfsprekend ben ik graag bereid om hierover met u in gesprek te gaan.


Munish Ramlal

Ombudsman Metropool Amsterdam 24 mei 2022

Logo Ombudsman Metropool Amsterdam

Dien een klacht in

020-625 9999 

(ma-vr 09:00 - 12:00)

Menu

Jaarrekening 2021

home

Gebruik dit formulier om uw klacht online bij ons in te dienen. Wij gaan dan voor u aan de slag.

Hebt u te maken met een spoedgeval, of twijfelt u of u bij ons aan het juiste adres bent? Bel ons dan van ma. t/m vr. van 9:00 tot 12:00 uur op 020 625 9999.

Velden met een * zijn verplicht.

Over welke gemeente gaat uw klacht?*

Selecteer hier de gemeente waarover uw klacht gaat. 

Selecteer een gemeente

Hebt u al geklaagd bij de gemeente of instantie(s) zelf?*

Maak een keuze

Omschrijf uw klacht*

Beschrijf uw klacht in minimaal 100 en maximaal 2000 tekens. Vermeld waarover uw klacht gaat en hoe de instantie uw klacht tot nu toe heeft behandeld. Geef ook aan wat u zelf al hebt gedaan om uw klacht op te lossen.

Begin met typen...

Hier kunt u documenten toevoegen (niet verplicht)

Upload maximaal 5 bestanden die belangrijk zijn voor uw klacht. De bestanden mogen samen niet groter zijn dan 5MB. De toegestane bestandsoorten zijn: doc, docx, xls, xlsx, odt, pdf, rtf, jpg, jpeg, png.

Ga verder

home

Gebruik dit formulier om uw klacht online bij ons in te dienen. Wij gaan dan voor u aan de slag.

Hebt u te maken met een spoedgeval, of twijfelt u of u bij ons aan het juiste adres bent? Bel ons dan van ma. t/m vr. van 9:00 tot 12:00 uur op 020 625 9999.

Velden met een * zijn verplicht.

Over welke gemeente gaat uw klacht?*

Selecteer hier de gemeente waarover uw klacht gaat. 

Selecteer een gemeente

Hebt u al geklaagd bij de gemeente of instantie(s) zelf?*

Maak een keuze

Omschrijf uw klacht*

Beschrijf uw klacht in minimaal 100 en maximaal 2000 tekens. Vermeld waarover uw klacht gaat en hoe de instantie uw klacht tot nu toe heeft behandeld. Geef ook aan wat u zelf al hebt gedaan om uw klacht op te lossen.

Begin met typen...

Hier kunt u documenten toevoegen (niet verplicht)

Upload maximaal 5 bestanden die belangrijk zijn voor uw klacht. De bestanden mogen samen niet groter zijn dan 5MB. De toegestane bestandsoorten zijn: doc, docx, xls, xlsx, odt, pdf, rtf, jpg, jpeg, png.

Ga verder

Een signaal delen

Je kunt ook een signaal met ons delen als we niet direct iets hoeven te doen. We registreren jouw signaal dan in ons systeem en gebruiken het om aan de gemeente en instanties te laten zien waar het misgaat. Een signaal delen is net als een klacht indienen vrijblijvend. Je bent dus nergens toe verplicht.

Deel een signaal

Jaarrekening

Samenvatting

Vandaag opent Coolblue Energie een nieuw kantoor in Utrecht om zijn harde groei te ondersteunen en nog meer klanten te helpen met energie besparen. Coolblue Energie telt nu 400 medewerkers, en is op zoek naar nog 70 extra werknemers.

Open document

Publicatienummer:

Samenvatting

Open document

Informatie

Downloads

Dien een klacht in

Jaarrekening 2021

23 augustus 2022

bottom of page