top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Een man dient met hulp van zijn advocaat een klacht in, eerst bij het stadsdeel en daarna bij de ombudsman. Het gaat over de behandeling van een overlastzaak in het kader van de Treiteraanpak (Trap). De man is het er niet mee eens dat hij te maken heeft gekregen met de Trap en nu in een "Tweede-kans" woning woont met verplichte begeleiding. Voorlopig staat er geen huurovereenkomst op zijn eigen naam omdat hij eerst moet laten zien dat hij daar, zonder overlast te veroorzaken, kan wonen. De man vertelt dat hem beloofd is dat de woonduur die hij in zijn vorige woning heeft opgebouwd, in stand zou blijven en dat hij van alle officiële gesprekken verslagen zou ontvangen, maar de gemeente is deze belofte niet nagekomen.


De ombudsman doet navraag bij de gemeente naar de gesprekken en de verslagen. Er blijken meer gesprekken te hebben plaatsgevonden dan dat er verslagen zijn gemaakt. Volgens de regels hadden er na 3, 6, 12, 18 en 21 maanden evaluatiegesprekken moeten plaatsvinden waarvan verslag gemaakt had moeten worden. Hoewel de gesprekken hebben plaatsgevonden, zijn ze niet allemaal gekwalificeerd als evaluatiegesprek. Van de niet-evaluatiegesprekken is alleen een gespreksnotitie gemaakt. Ook van het gesprek waarin de man te horen krijgt dat zijn "proef"-periode met een half jaar wordt verlengd, is door de gemeente geen verslag gemaakt.


De ombudsman is van oordeel dat er, tegelijkertijd met de verlenging van de "proef-"periode, aanvullende evaluatiemomenten hadden moeten worden vastgelegd, met bijbehorende verslagen. Bovendien moet er, wanneer in het kader van de Trap een ingrijpende beslissing wordt genomen, zoals het verlengen van de "proef-"periode met een half jaar, een verslag worden gemaakt door de gemeente onder wiens verantwoordelijkheid de Trap valt.


In deze zaak is niet voldaan aan de procesafspraken die van toepassing zijn op de herhuisvestingstrajecten in het kader van de Trap. Er is onduidelijkheid ontstaan over de status van de gesprekken en de verslagen. De ombudsman vindt dit niet wenselijk en in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. De klacht van de man over het verlies van zijn opgebouwde woonduur acht de ombudsman ongegrond. De stadsdeelregisseur Trap heeft in een brief laten weten zich te willen inspannen voor het behoud van zijn woonduur. Dit heeft helaas voor de man niet het gewenste effect gehad, maar van een harde belofte over het behoud van zijn woonduur was verder geen sprake.

Download publicatie

Downloads

Download publicatie

Zaak

2 maart 2023

Gemeente houdt zich niet aan procesafspraken bij herhuisvestingstraject

Download publicatie

Lees ook

Meer over het thema:

Urgentieverklaring, overlast, huisvesting, vergunning, briefadres

Column door

bottom of page