top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Een inwoner van Almere heeft een aanvraag gedaan bij de gemeente voor een laadpaal in de openbare ruimte. De gemeente heeft dit verzoek afgewezen, omdat hij toegang heeft tot zijn eigen voortuin en dus op eigen grond kan laden. De man ziet hier de voordelen wel van in, omdat hij zonnepanelen heeft en dus graag aan zijn eigen stroom zou laden. Hij is het echter niet eens met het argument dat hij de auto in zijn eigen voortuin kan zetten. Hij kan dan zijn garage niet meer betreden.


Hij heeft daarom aan de gemeente verzocht of hij, op eigen kosten, kabelgoten mag plaatsen naar de inrit richting zijn kavel, om zo zijn auto te kunnen laden aan eigen stroom zonder zijn auto in de voortuin te zetten. De auto zou dan op de inritconstructie (het gedeelte vanaf de openbare weg tot de inrit van zijn eigen kavel) komen te staan. De gemeente wijst dit verzoek af.


De man meldt zich bij de ombudsman. Hij vindt dat de gemeente er ten onrechte van uitgaat dat hij zijn auto wel in de eigen voortuin kan zetten. Daarnaast snapt hij niet waarom de gemeente het plaatsen van kabelgoten op eigen kosten niet toestaat. De ombudsman bespreekt met de man dat hij zulke zaken slechts marginaal kan toetsen. Dit betekent dat hij procedureel kan kijken of zijn vraag behoorlijk beantwoord is. Wat de inhoud betreft kan de ombudsman alleen kijken of de gemeente redelijkerwijs tot haar standpunt heeft kunnen komen. Hij kan de gemeente niet opleggen om een ander besluit te nemen.


De ombudsman vraagt de gemeente om de vragen van de man toe te lichten. De gemeente laat weten dat het niet mogelijk is om een private laadpaal in de openbare ruimte te plaatsen. Het is namelijk niet mogelijk om particulieren eigenaar te maken van kabels in openbare ruimte. Door kabelgoten richting een openbare plek toe te staan zou dat feitelijk zo zijn. Kabelgoten worden alleen toegepast bij gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen voor de deur, wanneer men niet in staat is om naar openbare paal te lopen.


Verdere toepassing leidt ook tot het claimen van een openbare parkeerplek. Het feit dat de man de kabels richting zijn inritconstructie wil trekken is ook niet mogelijk. Parkeren op inritconstructies wordt in praktijk vaak gedoogd, maar het is geen parkeerplaats. Op grond van artikel 24 RVV moeten inritconstructies vrijgehouden worden. Daar zou dus ook geen paal geplaatst kunnen worden, laat staan kabelgoten. Het argument dat de man niet meer langs zijn garage kan lopen als hij moet laden op eigen grond is voor de gemeente geen zwaarwegend belang om een openbare parkeerplaats op te geven voor een laadpaal. Een openbare laadpaal wordt alleen geplaatst wanneer bewoners geen mogelijkheid hebben om op eigen grond te laden. Dit is in dit geval wel mogelijk.


Het algemene belang om zoveel mogelijk publieke parkeerplaatsen te behouden weegt, gelet op de huidige parkeerdruk, dan ook zwaarder dan de mogelijkheid om tijdens het laden langs de garage te lopen. De gemeente merkt ook op dat de garage zelf volgens het kadaster groot genoeg is om in te parkeren. De ombudsman ziet naar aanleiding van het antwoord van de gemeente geen reden om de zaak nader te onderzoeken en sluit het dossier.

Download publicatie

Downloads

Download publicatie

Zaak

5 augustus 2022

Geen laadpaal bij eigen inrit

Download publicatie

Lees ook

Meer over het thema:

Parkeervergunning, naheffingsaanslag, gehandicaptenparkeerplaats, wachtlijst.

Column door

bottom of page