top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Een man bezoekt het spreekuur van de ombudsman. Hij vertelt dat hij een woonurgentie heeft aangevraagd omdat hij overlast ervaart van zijn buurman. Ook stelt hij medische klachten te hebben waardoor hij moeilijker de trap op komt. Hij heeft urgentie aangevraagd, maar krijgt ondanks zijn aandringen geen besluit.

De ombudsman doet navraag bij Wonen. Hij ziet vaker dat mensen bij een eerste of tweede intake geen besluit krijgen. Wonen kan in het dossier niet terugvinden dat de man om een besluit heeft gevraagd.

Omdat hij een inschrijfduur van 14 jaar heeft, komt hij naar alle waarschijnlijkheid niet in aanmerking voor urgentie.


In algemene zin geeft Wonen aan dat het sociaal loket een poortwachterfunctie heeft en alleen informatie en advies geeft over onder andere woonvragen. Zij kunnen en zijn niet bevoegd om een besluit te nemen of een beschikking te doen uitgaan. Als de Amsterdammer naar het sociaal loket gaat krijgt hij dus ook geen afwijzing maar een negatief advies. Als hij het niet eens is met dit advies en toch een aanvraag wil indienen, kan hij dit aangeven en hoort hij een formulier voor een verkorte aanvraag mee te krijgen. Deze kan de aanvragen ingevuld opsturen naar team urgentieverlening afdeling Wonen. Daarop ontvangt de aanvrager een beschikking waartegen eventueel bezwaar gemaakt kan worden.


Met het nieuw digitaal aanvraag systeem zal een en ander gaan veranderen. De Amsterdammer kan straks via de urgentiewijzer zelf online een aanvraag indienen. Als men niet aan de voorwaarden voldoet zal het systeem meteen een beschikking genereren waartegen men in bezwaar kan. Deze applicatie is naar verwachting pas in het najaar of in het voorjaar van 2023 beschikbaar. De man zal op korte termijn een formulier voor een verkorte aanvraag toegestuurd krijgen.

Download publicatie

Downloads

Download publicatie

Zaak

16 augustus 2022

Geen besluit na negatief urgentieadvies van sociaal loket

Download publicatie

Lees ook

Meer over het thema:

Urgentieverklaring, overlast, huisvesting, vergunning, briefadres

Column door

bottom of page