top of page

home

Publicaties

Contact

Info

kinderombudsman

De Ombudsman Metropool Amsterdam (OMA) is een lokale ombudsvoorziening voor de gemeenten Amsterdam, Almere, Zaanstad, Amstelveen, Diemen, Landsmeer, Waterland en de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en Vervoerregio Amsterdam.


Missie De OMA voert (onafhankelijk) onderzoek uit naar de behandeling van klachten door de aangesloten (gemeentelijke) instanties. Het gaat hierbij om klachten in de breedste zin van het woord (elke uiting van ongenoegen) waarbij de gemeente wel in eerste instantie de kans moet krijgen om de klacht zelf op te lossen. Indien burgers of ondernemers ontevreden zijn over de behandeling van de klacht, dan kunnen zij zich in tweede instantie tot de Ombudsman wenden. Aan de hand van de ontvangen klachten en maatschappelijke signalen houdt de Ombudsman de gemeenten een spiegel voor en doet aanbevelingen met als doel de gemeentelijke dienstverlening naar een hoger niveau te tillen, waarbij oog voor het burgerperspectief centraal staat. Begroting 2023 en de eerste begrotingswijziging 2022 In dit document wordt de begroting 2023 en de eerste begrotingswijziging 2022 (ingedeeld conform het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten – BBV) behandeld. De begroting bestaat uit een beleidsbegroting en financiële begroting. In de beleidsbegroting wordt een toelichting gegeven op het werk van de Ombudsman en zijn de voorgeschreven paragrafen opgenomen betreffende het weerstandsvermogen, de financiën en de bedrijfsvoering. In de financiële begroting is tevens de meerjarenbegroting voor de periode 2023 – 2026 opgenomen. De oorspronkelijk vastgestelde begroting 2022 is geactualiseerd. Met de begrotingswijziging worden de oorspronkelijk begrote bijdragen van alle aangesloten gemeenten verhoogd. Het gaat hierbij om een indexatie van de bijdragen, conform artikel 14 lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Ombudsman Metropool Amsterdam (hierna: GROMA). Tevens worden de bestemmingsreserves aangesproken voor investering in de ICT en voor het opzetten van een Ombudsacademie. Vaststellingsprocedure van de begroting Op grond van artikel 13 van de GROMA stelt de Ombudsman zelf jaarlijks de begroting voor het volgende kalenderjaar vast. De Ombudsman maakt werkafspraken met de deelnemers over de toezending van de conceptbegroting en het al of niet kunnen uitbrengen van zienswijzen. Nu de bijdragen van de overige deelnemers (niet zijnde gemeente Amsterdam) vaststaan dient de (wettelijk verplichte) mogelijkheid tot het uitbrengen van een zienswijze door een deelnemer geen zinvol doel. Het versturen van conceptbegrotingen en het verplicht in de gelegenheid stellen van een deelnemer om een zienswijze uit te brengen is daarnaast een administratief zeer zware procedure bij een gemeenschappelijke regeling met een groot aantal deelnemers. De Ombudsman maakt daarom onderlinge afspraken met de deelnemers hoe hier praktisch beter mee om gegaan kan worden. Na vaststelling wordt de begroting aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en aan de deelnemers gestuurd. De begroting wordt uiteindelijk ook op de website van de Ombudsman gepubliceerd. De Ombudsman heeft de begroting 2023 vastgesteld op een lastentotaal van €2.538.848. Het lastentotaal van de begroting 2022 na eerste wijziging is vastgesteld op €2.634.960.


Amsterdam, 22 juni 2022


Munish Ramlal Ombudsman Metropool Amsterdam

Logo Ombudsman Metropool Amsterdam

Dien een klacht in

020-625 9999 

(ma-vr 09:00 - 12:00)

Menu

Begroting 2023

home

Gebruik dit formulier om uw klacht online bij ons in te dienen. Wij gaan dan voor u aan de slag.

Hebt u te maken met een spoedgeval, of twijfelt u of u bij ons aan het juiste adres bent? Bel ons dan van ma. t/m vr. van 9:00 tot 12:00 uur op 020 625 9999.

Velden met een * zijn verplicht.

Over welke gemeente gaat uw klacht?*

Selecteer hier de gemeente waarover uw klacht gaat. 

Selecteer een gemeente

Hebt u al geklaagd bij de gemeente of instantie(s) zelf?*

Maak een keuze

Omschrijf uw klacht*

Beschrijf uw klacht in minimaal 100 en maximaal 2000 tekens. Vermeld waarover uw klacht gaat en hoe de instantie uw klacht tot nu toe heeft behandeld. Geef ook aan wat u zelf al hebt gedaan om uw klacht op te lossen.

Begin met typen...

Hier kunt u documenten toevoegen (niet verplicht)

Upload maximaal 5 bestanden die belangrijk zijn voor uw klacht. De bestanden mogen samen niet groter zijn dan 5MB. De toegestane bestandsoorten zijn: doc, docx, xls, xlsx, odt, pdf, rtf, jpg, jpeg, png.

Ga verder

home

Gebruik dit formulier om uw klacht online bij ons in te dienen. Wij gaan dan voor u aan de slag.

Hebt u te maken met een spoedgeval, of twijfelt u of u bij ons aan het juiste adres bent? Bel ons dan van ma. t/m vr. van 9:00 tot 12:00 uur op 020 625 9999.

Velden met een * zijn verplicht.

Over welke gemeente gaat uw klacht?*

Selecteer hier de gemeente waarover uw klacht gaat. 

Selecteer een gemeente

Hebt u al geklaagd bij de gemeente of instantie(s) zelf?*

Maak een keuze

Omschrijf uw klacht*

Beschrijf uw klacht in minimaal 100 en maximaal 2000 tekens. Vermeld waarover uw klacht gaat en hoe de instantie uw klacht tot nu toe heeft behandeld. Geef ook aan wat u zelf al hebt gedaan om uw klacht op te lossen.

Begin met typen...

Hier kunt u documenten toevoegen (niet verplicht)

Upload maximaal 5 bestanden die belangrijk zijn voor uw klacht. De bestanden mogen samen niet groter zijn dan 5MB. De toegestane bestandsoorten zijn: doc, docx, xls, xlsx, odt, pdf, rtf, jpg, jpeg, png.

Ga verder

Een signaal delen

Je kunt ook een signaal met ons delen als we niet direct iets hoeven te doen. We registreren jouw signaal dan in ons systeem en gebruiken het om aan de gemeente en instanties te laten zien waar het misgaat. Een signaal delen is net als een klacht indienen vrijblijvend. Je bent dus nergens toe verplicht.

Deel een signaal

Begroting

Samenvatting

Vandaag opent Coolblue Energie een nieuw kantoor in Utrecht om zijn harde groei te ondersteunen en nog meer klanten te helpen met energie besparen. Coolblue Energie telt nu 400 medewerkers, en is op zoek naar nog 70 extra werknemers.

Open document

Publicatienummer:

Samenvatting

Open document

Informatie

Downloads

Dien een klacht in

Begroting 2023

23 augustus 2022

bottom of page