top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Een man dient een klacht in over de afhandeling van zijn aansprakelijkheidsstelling door VGA. De man heeft gemeente Amstelveen aansprakelijk gesteld voor het feit dat hij met de fiets is gevallen en is van mening dat de behandeling daarvan te lang heeft geduurd. In aanvulling daarop stelt hij dat de afwijzing niet op de juiste wijze tot stand is gekomen. Hij dient daartoe een klacht in bij gemeente Amstelveen, waarna het Klachtenteam zijn klacht uitzet bij VGA.


Omdat de man niet te spreken is over de afhandeling vraagt hij de ombudsman naar zijn zaak te kijken. De ombudsman is niet bevoegd te oordelen over het feit dat de aansprakelijkheidsstelling is afgewezen. Hij kan wel beoordelen in hoeverre de klacht over het tot stand komen van die afwijzing behoorlijk is behandeld. De klachtafhandeling blijkt rommelig: de termijn is overschreden, de man is niet gehoord, en de klacht is behandeld door dezelfde ambtenaar die de aansprakelijkheid heeft beoordeeld.


Terwijl het onderzoek van de ombudsman loopt, besluit gemeente Amstelveen de man tegemoet te komen met een vergoeding. De ombudsman bespreekt met VGA dat de klachtafhandeling beter moet en sluit daarna in overleg met de man het dossier.

Download publicatie

Downloads

Download publicatie

Zaak

9 september 2022

Afhandeling van schade na valpartij in Amstelveen

Download publicatie

Lees ook

Meer over het thema:

Column door

bottom of page