top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Een inwoner van Amsterdam bezoekt het spreekuur van de ombudsman met zijn begeleider van HvO Querido. De man huurt een omklapwoning van deze instantie en zijn begeleider bezoekt hem daar ook regelmatig. Volgens de gemeente woont hij daar echter niet en om die reden is zijn uitkering al in april 2022 beëindigd. Hij is hiertegen in bezwaar gegaan maar onder druk van de bezwaarjurist, (zijn bezwaar zou zinloos zijn en hij kon beter een nieuwe aanvraag doen) heeft hij het bezwaar ingetrokken. Nieuwe uitkeringsaanvragen worden stelselmatig afgewezen en de gemeente neemt geen contact op met de medewerkers van HvO, ondanks dat zij brieven sturen naar de gemeente.


De ombudsman stelt vragen over deze gang van zaken in het bijzonder over het feit dat er geen contact is opgenomen met de begeleiders van het HvO. Ook verzoekt de ombudsman de gemeente dat alsnog te doen en het recht op uitkering van de man vanaf de datum van beëindiging te onderzoeken. De gemeente weigert dit en adviseert de man opnieuw een aanvraag te doen en in bezwaar te gaan tegen de eerdere afwijzing. Ook als de ombudsman een beroep doet op het Specialistisch Maatwerkteam om de casus opnieuw te bekijken, blijft de gemeente bij het eerder ingenomen standpunt.


Daarop vraagt de ombudsman de gemeente om in de lopende bezwaarprocedure contact met de begeleiders op te nemen en indien het recht op bijstand wel mocht bestaan, de uitkering per beeindigingsdatum toe te kennen. In bezwaar wordt de bijstand wel toegekend maar niet vanaf datum van de beëindiging ondanks ongewijzigde omstandigheden. De ombudsman is van mening dat de gemeente deze keuze onvoldoende motiveert en geen besef toont voor de consequenties voor de man die hierdoor immers al enige maanden zonder inkomen zit. De ombudsman vraagt de gemeente, nu rechtstreeks aan de teammanager Bezwaar, om de zaak nogmaals te bekijken.


Deze interventie leidt ertoe dat de gemeente haar eerder ingenomen standpunt herziet en de uitkering van de man hervat vanaf de datum van de beëindiging. Voor man betekent dit veel, hij kan nu zijn inmiddels ontstane schulden, waaronder een huurschuld, aflossen. De ombudsman oordeelt de gang van zaken, zeker waar het de afdeling Geschilbeslechting betreft, als onbehoorlijk, niet professioneel en met onvoldoende besef voor de situatie van de man. Deze visie wordt uiteindelijk gedeeld door de gemeente/de verantwoordelijke manager. De ombudsman sluit daarop het dossier waarbij hij opmerkt dat hij eventuele toekomstige vergelijkbare klachten zorgvuldig zal monitoren en in het oog zal blijven houden.


Download publicatie

Downloads

Download publicatie

Zaak

23 februari 2023

Ondanks verklaringen van begeleiders volhardt gemeente in beëindiging uitkering

Download publicatie

Lees ook

Meer over het thema:

Uitkering, (bijzondere) bijstand, armoedevoorziening.

Column door

bottom of page