top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Een vrouw dient mede namens een aantal buurtgenoten een klacht omdat ze overlast ervaart van een eetcafé in de straat waar ze woont. Sinds april 2021 heeft het eetcafé in het kader van de beleidsregels Tijdelijke Terrasuitbreiding toestemming gekregen voor uitbreiding van het terras in de zomer. De bewoners hebben daartegen bezwaar gemaakt. Ze waren het eigenlijk al oneens met de vestiging van een eetcafé in hun straat omdat dit voor overlast zou zorgen, en vrezen nu toename van overlast door de uitbreiding van het terras.


Het bezwaar wordt ongegrond verklaard, maar er worden wel afspraken met de horecaondernemer gemaakt om de ervaren overlast terug te dringen. Tevens wordt toegezegd dat de zaak opnieuw zal worden beoordeeld als de ondernemer verlenging aanvraagt voor terrasuitbreiding in de winter. Na nieuwe beoordeling wordt de terrasuitbreiding inderdaad verlengd.


Er volgt opnieuw een bezwaarprocedure, waarbij het bezwaar opnieuw ongegrond wordt verklaard. De bewoners voelen zich niet gehoord, terwijl verlengingsaanvragen voor de terrasuitbreiding voor komende zomer op dit moment worden beoordeeld. Ze vragen de ombudsman om de gemeente te verzoeken de terrasuitbreiding per direct af te breken en geen verlenging te verlenen.


De ombudsman heeft een uitgebreid gesprek met de vrouw om toe te lichten waarom hij niet bevoegd is om hieraan gehoor te geven. De bezwaarprocedures blijken namelijk naar behoren te zijn verlopen. Beide beslissingen op bezwaar zijn uitgebreid onderbouwd en toegelicht. Er zijn veel verschillende belangen die moeten worden meegenomen bij het al dan niet vergunnen van terrassen en terrasuitbreidingen. De gemeente heeft geprobeerd de bewoners tegemoet te komen door de ondernemer extra maatregelen te laten nemen om de ervaren (meldingen, geen overtredingen) overlast terug te dringen. Daaraan heeft de ondernemer gehoor gegeven. Wat wel opvalt is de lange doorlooptijd van de eerste bezwaarprocedure (6 maanden) en het feit dat de gemeente de bewoners niet actiever op de hoogte heeft gehouden over de voortgang van die procedure en ook slecht bereikbaar was. De ombudsman verzoekt het stadsdeel daarom vinger aan de pols te houden gedurende de tweede bezwaarprocedure en sluit het dossier.

Download publicatie

Downloads

Download publicatie

Zaak

5 september 2022

Bewoners hebben overlast van een eetcafé

Download publicatie

Lees ook

Meer over het thema:

Boete, wegslepen auto, geluidsoverlast, boa.

Column door

bottom of page