top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken


In mei 2020 kwam de Kinderombudsman van Amsterdam op verzoek van het College met de eerste kinderrechtenscan. Daarin werd een algemeen beeld geschetst van de situatie rondom kinderrechten in Amsterdam en werd antwoord gegeven op de vraag of Amsterdamse kinderen krijgen waar zij recht op hebben volgens het Kinderrechtenverdrag (IVRK).

In de eerste kinderrechtenscan was geen speciale aandacht voor kinderen met een beperking. Voor, met en over hen is nu deze kinderrechtenscan gemaakt, waarin antwoord wordt gegeven op de vraag in hoeverre de kinderrechten van kinderen met een beperking in Amsterdam worden nageleefd.


Raadscommissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding


Op 7 september 2022 presenteerde de Kinderombudsman de resultaten van het onderzoek aan de Raadscommissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding (OZA). Daar werd ook de bovenstaande video uitgezonden. De vergadering is hier terug te kijken.
Kinderrechtenscan_2022_(vervolgonderzoek)_(On)beperkt_opgroeien_in_Amsterdam?.pdf

Downloads

Download publicatie

Rapport

4 juli 2022

Kinderrechtenscan 2022 (On)beperkt opgroeien in Amsterdam?

Kinderrechtenscan_2020_mei.pdf

Lees ook

Meer over het thema:

Jeugdbescherming, jeugdhulp, onderwijs, kinderrechten.

Column door

bottom of page