top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Een man heeft een parkeervergunning voor bewoners. Per 1 maart 2022 is een nieuw tijdvak aangevangen. Parkeerdiensten – Vergunningen stuurt hem begin februari een factuur voor het nieuwe tijdvak. Wanneer betaling uitblijft, stuurt Parkeerdiensten hem tijdig een herinnering. In deze brief staat dat hij het geld voor 1 maart 2022 moet overmaken. Door persoonlijke omstandigheden, was de man niet in staat om zijn post open te maken. Daardoor is een en ander misgelopen.


Eind februari 2022, stuurt Parkeerdiensten een brief dat de parkeervergunning is vervallen. Verder staat er dat de parkeervergunning geactiveerd wordt als binnen 14 dagen wordt betaald en dat het drie dagen duurt – na betaling – voordat de betaling is verwerkt en de parkeervergunning weer actief is. De man betaalt de kosten van de parkeervergunning op 1 maart 2022. Een paar weken later komt de man erachter dat hij abusievelijk € 60,- te weinig heeft overgemaakt. Op 1 maart legt EPS hem de eerste naheffingsaanslag op. Deze naheffingsaanslag wordt gevolgd door nog 16 naheffingsaanslagen; iedere dag één.


Op een bepaald moment treft de man een wielklem op zijn auto aan. Dan realiseert hij zich dat het goed mis is. Hij betaalt bijna € 950,-. Dan wordt de wielklem verwijderd. Uit de beschikking voor de wielklem blijkt dat alleen de eerste zeven naheffingsaanslagen in rekening zijn gebracht. Hij weet niet of hij de andere naheffingsaanslagen ook nog moet betalen. Hij wendt zich tot de ombudsman.


Duidelijk is dat alles behoorlijk misgelopen is. In beginsel zijn alle naheffingsaanslagen rechtmatig opgelegd. Alles bij elkaar is het een astronomisch bedrag waardoor de man in grote financiële problemen is gekomen. De ombudsman legt de zaak aan Parkeren met het verzoek om de klacht in de eerste lijn in behandeling te nemen en daarbij te onderzoeken of er ruimte is om met de persoonlijke omstandigheden van de man rekening te houden. Parkeren/EPS is zo coulant om alle naheffingsaanslagen ongedaan te maken. De man blijft alleen zitten met de klem- en wegsleepkosten. Hij accepteert dat. De ombudsman sluit het dossier.

Download publicatie

Downloads

Download publicatie

Zaak

8 juni 2022

Zeven naheffingsaanslagen en een wielklem

Download publicatie

Lees ook

Meer over het thema:

Parkeervergunning, naheffingsaanslag, gehandicaptenparkeerplaats, wachtlijst.

Column door

bottom of page