top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

De eigenaren van een een café in Amsterdam vragen de ombudsman om te bemiddelen. Het café ligt aan een gracht. Tegenover het café ligt een boot aangemeerd die vanaf midden jaren '80 als terrasboot wordt gebruikt. De boot heeft ook een sociale functie omdat voor het gebruik van het terras geen consumptieverplichting geldt en ook eigen consumpties genuttigd mogen worden. Ook kan de boot gebruikt worden voor feestjes. De eigenaren van het café zorgen dat er geen overlast wordt veroorzaakt, dat het terras tijdig wordt gesloten en dragen zorg voor het onderhoud van de boot.


Al jaren is er gesteggel over een echte vergunning voor het terras en onder welke voorwaarden die vergunning moet of kan worden afgegeven. Inmiddels loopt er al ruim twee jaar een bezwaarprocedure tegen een eerder genomen afwijzend besluit, ondanks een positief advies van de stadsdeelcommissie aan het dagelijks bestuur en een door het dagelijks bestuur afgegeven positief concept-besluit voor besluitvorming in het College.


Het terras is ook enige tijd door de gemeente gesommeerd gesloten geweest maar werd dankzij een corona terrasvergunning opnieuw geopend met ruimere bevoegdheden dan ooit. Deze vergunning verloopt op 31 oktober 2022 en er is nog steeds geen definitief besluit op het bezwaar genomen. De café-eigenaren vragen de ombudsman om te bemiddelen. Nog voordat de ombudsman in actie kan komen verneemt hij via de eigenaren en de media dat het college heeft besloten om de gevraagde vergunning toe te kennen. Hij stuurt de eigenaren een bos bloemen, gaat nog een keer langs voor een eerste bezoek aan de terrasboot en sluit het dossier.

Download publicatie

Downloads

Download publicatie

Zaak

14 september 2022

Vergunning voor drijvend terras

Download publicatie

Lees ook

Meer over het thema:

Column door

bottom of page