top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Een inwoner van Amsterdam Nieuw-West dient mede namens zijn buren een klacht in over een overlastgevende situatie voor de flat waar hij woont. Het voor de flat gelegen gazon (openbare ruimte) wordt al een aantal jaar als opslagplaats voor bouwmateriaal gebruikt. Het gazon is daardoor geruïneerd en de bewoners ervaren veel geluidsoverlast - met name van het laden van klinkers in vrachtwagens vroeg in de ochtend. In de afgelopen jaren hebben diverse bewoners daarvan melding gemaakt, maar dat heeft niet tot een oplossing geleid.


Omdat de man zich door de gemeente op geen enkele manier geholpen voelt dient hij een klacht in bij de ombudsman. De ombudsman heeft moeite om te achterhalen wie er precies verantwoordelijk is voor het al dan niet behouden van de opslagplaats - er zijn namelijk veel verschillende afdelingen betrokken.


Uiteindelijk pakt de klachtencoördinator van het stadsdeel de zaak alsnog voortvarend op met de betreffende gebiedsmakelaar en wordt de opslagplaats in z'n geheel verplaatst. De klachtencoördinator laat de ombudsman weten dat het proces van interne afstemming tussen verschillende afdelingen in dergelijke situaties de aandacht heeft en dat ze deze casus daarin meeneemt als illustratie van wat er beter kan. De ombudsman is blij dat de gemeente lering trekt uit de zaak en sluit het dossier.

Download publicatie

Downloads

Download publicatie

Zaak

6 december 2022

Overlast van tijdelijke opslag voor gemeentelijk bouwmateriaal

Download publicatie

Lees ook

Meer over het thema:

Column door

bottom of page