top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Door de Amsterdamse markten jarenlang niet te herindelen en zich niet aan haar eigen verordeningen te houden heeft gemeente Amsterdam bijgedragen aan de verslechtering van de conditie van de markten. Zij ondermijnt hiermee hun waarde en sociale functie. Daarnaast zijn Amsterdamse marktondernemers door gemeenteambtenaren structureel als tweederangsburgers behandeld. Tot deze conclusies komt Munish Ramlal, ombudsman Metropool Amsterdam, in het rapport ‘Marktwaarde’ dat vandaag is uitgebracht.


Met zijn ‘Ombulance’ reed de ombudsman afgelopen half jaar naar de Amsterdamse markten waar hij van marktondernemers vele klachten ontving over de gemeente. Deze klachten vormden mede de noodzaak tot het instellen van een onderzoek. In het onderzoeksproces heeft de ombudsman meerdere en ernstige onbehoorlijke gemeentelijke gedragingen geconstateerd, waarover hij nu rapporteert.


Zo is de inbreng van marktondernemers in participatieprocessen afgelopen jaren stelselmatig genegeerd en slordig behandeld. Hierdoor zijn college en gemeenteraad niet volledig geïnformeerd. Ook zijn onderzoeksgegevens over de Amsterdamse markten gepresenteerd, bijvoorbeeld in de Marktvisie 2018-2026, waarvan de juistheid en actualiteit moet worden betwijfeld.


Bij de administratieve organisatie ontbreekt het aan professionaliteit, kennis, betrouwbare gegevens en een zakelijke, bedrijfsmatige instelling. In het rapport doet de ombudsman een zestal aanbevelingen aan de wethouder Economische Zaken om de huidige crisissituatie rond de markten vlot te trekken.


Munish Ramlal: “De gemeente Amsterdam wil dat markten vol en aantrekkelijk worden voor bezoekers en marktondernemers. Zij kan daar zelf een grote bijdrage aan leveren door draagvlak voor haar handelen te creëren bij marktondernemers, door hen constructief bij plannen en ontwikkelingen te betrekken. Ook moet de gemeente meer reflecteren op haar eigen gedrag ten opzichte van marktondernemers en haar ‘eigen gemeentelijke kraam’ professionaliseren. Willen we dat de markt een sociale ontmoetingsplaats blijft voor alle Amsterdammers, dan zijn grote aanpassingen – zoals ik in mijn rapport aanbeveel - noodzakelijk. Daarbij geldt: Geef de Amsterdamse markten de ruimte om hun werk te doen en luister naar deze vakmensen.”

2023003 Rapport Marktwaarde.pdf

Downloads

Download publicatie

Rapport

9 maart 2023

Ombudsman Ramlal: Gemeente verwaarloost Amsterdamse markten

Download publicatie

Lees ook

Meer over het thema:

Column door

bottom of page