top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Een jonge vrouw uit Amstelveen dient een klacht in bij de ombudsman over het handelen van de gemeente. De vrouw heeft verschillende beperkingen waardoor ze al lange tijd afhankelijk is van de gemeente. De eerste klacht van de vrouw heeft betrekking op het feit dat ze is bestempeld als fraudeur. De vrouw stelt dat ze goed contact had met haar klantmanager, en dat ze met hem duidelijke afspraken heeft gemaakt over het feit dat ze soms spullen verkoopt op marktplaats. Toch heeft de gemeente op enig moment geconstateerd dat de vrouw inkomsten heeft gehad die ze niet heeft doorgegeven. Omdat ze daarmee niet heeft voldaan aan haar inlichtingenplicht vordert de gemeente haar uitkering terug. In het verlengde van de terugvordering heeft de vrouw een klacht over de wijze waarop de gemeente onderzoek heeft gedaan naar de inkomsten die zij niet zou hebben doorgegeven. De vrouw is van mening dat de gemeente met dit onderzoek haar privacy heeft geschonden. In de periode nadat dit speelt wordt de vrouw door de gemeente begeleid naar werk. De vrouw dient ook over de wijze waarop ze is begeleid een klacht in en stelt dat degene die haar heeft begeleid te weinig expertise heeft over haar beperkingen. Hierdoor is ze niet passend geholpen maar is haar situatie juist verslechterd, waarna ze ziek thuis kwam te zitten en opnieuw was aangewezen op een uitkering. De derde klacht van de vrouw is dat de gemeente na het hervatten van haar uitkering volgens haar extra alert is geworden, en haar steeds opnieuw vraagt om informatie aan te leveren op basis waarvan haar recht op uitkering kan worden vastgesteld. De ombudsman doet uitgebreid dossieronderzoek. De vrouw beschuldigt de gemeente van ernstige zaken, maar slaagt er niet in om die aantijgingen aantoonbaar te maken. In het goed gedocumenteerde dossier van de vrouw vindt de ombudsman uitgebreide informatie over de aanloop naar-, de aanleiding-, het verloop- en de uitkomst van het onderzoek, evenals de onderliggende stukken en de juridische grondslag.


Ook in de stukken over begeleiding naar werk ziet de ombudsman geen onbehoorlijk handelen. Omdat het dossier geen vragen oproept en de vrouw er niet in slaagt haar verwijten aan het adres van de gemeente concreet te maken laat de ombudsman haar weten dat hij geen aanleiding ziet voor verder onderzoek. Wel doet hij de gemeente de aanbeveling om de vrouw te betrekken bij de keuze voor passende begeleiding wanneer zij start met een nieuw re-integratietraject.

Download publicatie

Downloads

Download publicatie

Zaak

6 oktober 2022

Klachten over uitkering, informatieplicht en re-integratietraject

Download publicatie

Lees ook

Meer over het thema:

Uitkering, (bijzondere) bijstand, armoedevoorziening.

Column door

bottom of page