top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Een inwoonster van Almere is afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk benadert de ombudsman. Zij werkt fulltime bij een Nederlands bedrijf. Daarnaast probeert zij aan de verplichtingen van haar inburgeringscursus te voldoen. Hoewel ze begrijpt dat dit van belang is, valt haar werk niet te combineren met het inburgeringstraject. Daardoor is ze genoodzaakt om 16 vrije dagen op te nemen voor de inburgeringscursus.


Ze heeft aan de gemeente gevraagd of het mogelijk is om voor een aantal onderdelen (gedeeltelijke) vrijstelling te krijgen, omdat ze al fulltime bij een Nederlands bedrijf werkt. Het bedrijf heeft een begeleidende verklaring gegeven waarin ze haar aanvraag ondersteunt. Dit dient ze in als bezwaar tegen haar persoonlijk inburgeringsplan (PIP). De vraag van de vrouw leent zich echter niet direct voor een formele bezwaarprocedure omdat het PIP juridisch correct en compleet is. Een dergelijke vrijstelling van bepaalde onderdelen kan worden toegekend, maar hoeft juridisch gezien niet. De beslissing wordt daarom verdaagd, en de vrouw wordt terugverwezen naar een gesprek met haar contactpersoon bij de afdeling. Ze moet hier echter drie weken op wachten, in verband met vakantie van deze persoon.


De vrouw wil graag duidelijkheid, in verband met het kunnen aannemen van opdrachten op haar werk. Daarnaast is zij niet erg te spreken over hoe zij tot nu toe door de afdeling inburgering is behandeld. Haar terugbelverzoeken en andere vragen worden laat of helemaal niet opgepakt, haar contactpersoon spreekt geen Engels. De bezwaarschriftencommissie stelt echter dat de vrouw moet wachten tot haar contactpersoon terug is en dat dit niet anders is. De bezwaarschriftencommissie laat wel weten aan de ombudsman dat ze er op vertrouwt dat de vrouw er met haar contactpersoon uit zal komen.


Uiteindelijk krijgt de vrouw inderdaad de verzochte vrijstellingen. De gemeente laat aan de ombudsman weten dat de overige klachten omtrent het proces ook worden bekeken. Het is bekend dat de afdeling onder grote druk staat en met achterstanden te maken heeft. De gemeente gaat met dit probleem aan de slag. De ombudsman zal over een paar maanden informeren naar de uitkomst, maar sluit het individuele dossier.

Download publicatie

Downloads

Download publicatie

Zaak

5 oktober 2022

Inburgeringscursus valt niet te combineren met werk

Download publicatie

Lees ook

Meer over het thema:

Basisregistratie, verhuizing, inschrijving, uittreksels.

Column door

bottom of page