top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Een vrouw uit Almere stuurt de ombudsman een mail. Zij is een  betrokken burger die samen met haar man en een, (voormalige) vriendin vrijwilligerswerk deed in een buurthuis. Er ontstaat een, werkgerelateerd conflict tussen de dames en daarin wordt door andere bezoekers van het buurthuis partij gekozen voor een van de dames. Daar is ook een ambtenaar van de gemeente bij betrokken die inmiddels ergens anders werkzaam is. Deze ambtenaar heeft op een gegeven moment de klaagster uit haar functie ontheven. Haar man heeft naar aanleiding daarvan een klacht aan de burgemeester gestuurd die vervolgens is afgehandeld door de afdelingsmanager Bestuur.


De vrouw kan zich in deze hele gang van zaken niet vinden en legt de zaak voor aan de ombudsman. Omdat het verhaal nogal onduidelijk is besluit de ombudsman bij het echtpaar op huisbezoek te gaan. Daar blijkt dat het eigenlijk gaat om een ruzie tussen vrijwilligers die een buurthuis draaiende moeten zien te houden.


De ombudsman constateert wel dat de gemeente haar verantwoordelijkheid om het buurthuis goed te laten lopen met waardering voor alle vrijwilligers wat nauw geïnterpreteerd heeft. Hij vraagt de gemeente dan ook om opnieuw met betrokkenen in gesprek te gaan. Als er een nieuwe buurtregisseur komt en de coronamaatregelen het weer toelaten, gaat deze samen met de mediator van de gemeente in gesprek met alle betrokkenen met als doel een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te vinden. De ombudsman vindt dat de gemeente hiermee haar rol goed oppakt en sluit het dossier.

Download publicatie

Downloads

Download publicatie

Verhaal

1 januari 2021

Bonje in het buurthuis

Download publicatie

Lees ook

Meer over het thema:

Column door

bottom of page