top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Een Zaanse klaagt over het feit dat ze in juli 2022 nog geen aanslag voor gemeentebelastingen heeft ontvangen. Ze heeft de website van de gemeente Zaanstad in de gaten gehouden om te zien wanneer de aanslag zal komen. De termijn die op de website staat wordt echter telkens opgeschort van april, naar juni, naar juli en nu zelfs oktober.


Als gevolg daarvan ook heeft ze ook nog geen rekening van het waterschap ontvangen. De rekeningen stapelen zich op deze manier op. Ze klaagt daarover bij de gemeente en is ontevreden over de afhandeling van haar klacht. Ze vindt dat haar klacht niet serieus genomen wordt en ze vindt het daarnaast onbegrijpelijk dat ze nog steeds geen aanslag heeft. Het voelt alsof de gemeente haar zaken niet op orde heeft.


De ombudsman ontvangt in deze periode meer klachten van inwoners van Zaanstad over de verlate aanslag. Reden voor de vertraging is dat de gemeente sinds dit jaar een andere (landelijk vastgestelde) berekeningswijze hanteert bij het berekenen van de WOZ-waarde. De veranderde berekeningswijze maakt dat in sommige gevallen een extra controle moet worden uitgevoerd. Dit is tijdrovend.


Er is begin van het jaar een persbericht verzonden over de nieuwe berekeningswijze en de mogelijke gevolgen voor de betaaltermijnen. De verwachting was destijds dat alle woningen voor april 2022 beschikt konden worden. Daarom is er in elk geval gezorgd voor twee extra betaaltermijnen en kunnen mensen een betalingsregeling aanvragen als ze in de problemen komen. Het is echter niet gelukt om voor april klaar te zijn.


De gemeente heeft besloten de capaciteit te verdubbelen, waardoor iedereen zijn aanslag aan het einde van het derde kwartaal binnen heeft. Dat een verandering van werkwijze onvoorziene gevolgen met zich mee brengt is begrijpelijk. De ombudsman adviseert de gemeente echter wel om goed te reflecteren op het proces: is bijvoorbeeld de communicatie en informatievoorziening richting de inwoners goed genoeg geweest, zowel vooraf als op het moment dat duidelijk werd dat de achterstand groter was dan verwacht? Had er eerder ingezet kunnen worden op verdubbelen van de capaciteit?

Download publicatie

Downloads

Download publicatie

Zaak

19 augustus 2022

Belastingaanslagen blijven telkens uit

Download publicatie

Lees ook

Meer over het thema:

Combi-aanslag, kwijtschelding, WOZ-beschikking.

Column door

bottom of page