top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Een man klaagt over het feit dat hij er niet doorheen komt bij de gemeentelijke belastingdienst van Amsterdam. Ondanks meerdere pogingen slaagt hij er niet in om zijn registratie als ondernemer uit het systeem te verwijderen. Na interventie van de ombusdman lukt het om de registratie aan te passen


Vervolgens heeft de ombudsman het proces aanvullend wat glad kunnen strijken. Dit bleek nodig omdat vanwege de combinatie van slechthorendheid en de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn ervoor zorgde dat deze aanvraag meneer veel stress opleverde. Hierop is in overleg met de Teamleider van team Kwijtschelding besloten om als team KWS - in lijn met het doel om te dejuridiseren – vaker de telefoon op te pakken.


In dit bijzondere geval bleek dit niet voldoende en was een face-to-face gesprek nodig. Hoewel de ombudsman geen hulpverlener is heeft hij de man bij uitzondering hierbij enige ondersteuning geboden. Tijdens het gesprek werd duidelijk dat meneer in de toekomst in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding, dus dergelijke aanvragen zullen voor hem niet langer een probleem opleveren.

Download publicatie

Downloads

Download publicatie

Zaak

26 januari 2023

Probleem bij aanpassen registratie Belastingen Amsterdam

Download publicatie

Lees ook

Meer over het thema:

Combi-aanslag, kwijtschelding, WOZ-beschikking.

Column door

bottom of page