top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Een vrouw vraagt de aandacht van de ombudsman voor de geëscaleerde situatie van haar zoon. De jongen heeft nadat hij wast vastgelopen met een aantal studies, bij de gemeente Amsterdam een uitkering aangevraagd. Hij is daarbij door de gemeente gekoppeld aan Streetcornerwork en een dagbestedingsproject van de gemeente. Volgens de moeder paste dit project niet bij de jongen omdat hij het best goed deed en alleen maar wat tijd nodig had om uit te zoeken hoe het verder moest. Tijdens het dagbestedingsproject is de jongen echter in contact gekomen met verkeerde vrienden en is hij verslaafd geraakt, waardoor de relatie met zijn moeder ernstig verslechterde.


De moeder zoekt erkenning voor het feit dat het ingezette traject niet het juiste is geweest. Ook vindt ze dat zij als moeder onvoldoende betrokken is geweest. Telkens als zij bij de betrokken hulpverlening naar haar zoon informeerde liet men haar weten dat hij meerderjarig was en zelf mocht beslissen. De moeder erkent dit maar ze begrijpt niet waarom zij als belangrijke schakel in het netwerk van de jongen, helemaal niet is ingezet of als versterking is gezien. Dat beschouwt ze als een groot gemis in de jongerenhulpverlening.


De ombudsman bespreekt met haar dat de situatie van haar zoon zo gecompliceerd is dat het lastig is om daar één partij verantwoordelijk voor te houden. Of de ingezette hulpverlening en dagbesteding al dan niet passend is geweest is niet aan de ombudsman om te beoordelen, temeer omdat haar zoon hier zelf niet over klaagt. De gemeente legt uit dat destijds in overleg met de jongen blijkbaar geoordeeld is dat het traject een goede optie was.


De ombudsman mag zonder toestemming van de zoon ook niet in zijn dossier kijken en heeft bovendien niet de expertise om daar een oordeel over te vormen. Hij herkent wel het signaal dat ouders van jongvolwassenen vaker het gevoel hebben dat zij buitenspel gezet worden. Zeker als de jongere in kwestie aangeeft dit te willen. Uiteraard hebben de gemeente en de hulpverlening te maken met privacywetgeving, maar het moet ook mogelijk zijn jongeren aan te moedigen om ook de kracht van betrokkenheid van hun ouders in te kunnen zien. De ombudsman koppelt de moeder aan een medewerker van de gemeente die bezig is met vraagstukken omtrent jongvolwassenen en sluit het dossier.

Download publicatie

Downloads

Download publicatie

Zaak

6 oktober 2022

Moeder niet betrokken bij hulpverlening

Download publicatie

Lees ook

Meer over het thema:

Wmo, indicatiestelling, PGB, traplift, voorzieningen.

Column door

bottom of page