top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

De gemeentelijke kinderombudsmannen van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben bij staatssecretaris Van Ooien aangedrongen op een oplossing voor de opvang van gezinnen die wel over de Nederlandse nationaliteit beschikken, maar geen band hebben met één Nederlandse gemeente. Doordat geen enkele gemeente zich verantwoordelijk voor deze gezinnen voelt komen zij nergens in aanmerking voor een huis, opvang of andere voorzieningen.


De (kinder)ombudsmannen uitten hun bezorgdheid over deze gezinnen al in 2019 bij premier Rutte. Dit resulteerde in een onderzoek door bureau HHM naar oplossingsrichtingen, in opdracht van de ministeries van VWS en BZK en de VNG. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het Rijk uiteindelijk zal moeten zorgen voor enige oplossing, om te voorkomen dat gezinnen met kinderen op straat moeten slapen.


Tijdens de Covid-pandemie verdween deze problematiek tijdelijk naar de achtergrond omdat gezinnen konden verblijven in de (van rijkswege bekostigde) Covid-opvang. Met het sluiten daarvan is het probleem echter opnieuw schrijnend duidelijk geworden. Dit heeft in Amsterdam geleid tot een rapport van de Amsterdamse kinderombudsman en een rechterlijke uitspraak waarin is aangeven dat de opvang niet beëindigd mag worden omdat een dak boven het hoofd de humanitaire ondergrens is voor gezinnen met kinderen.

2022_06_20_Brandbrief_gezinnen_zonder_regiobinding.pdf

Downloads

2022_03_31_Rapport_sluiting_Covid_opvang.pdf

Brief

16 juni 2022

Kinderombudsmannen dringen aan op oplossing voor gezinnen zonder regiobinding

(Antwoord)_2022_06_20_Brandbrief_gezinnen_zonder_regiobinding.pdf

Lees ook

Meer over het thema:

Jeugdbescherming, jeugdhulp, onderwijs, kinderrechten.

Column door

bottom of page