top of page

home

Publicaties

Contact

Info

kinderombudsman

Maatschappelijke organisaties in de metropoolregio

Wil je ook bijdragen aan je buurt of stad? Dit overzicht is een greep uit verschillende maatschappelijke initiatieven en organisaties uit de Metropool Amsterdam.

Serve the City

Amsterdam

Every week, we organize different social, practical, green, and culinary volunteering activities in Amsterdam. This means we connect Amsterdammers to all kind of volunteering projects such as park clean-ups, pancake baking for the homeless, cooking for shelters, gardening activities at city farms, walking with the elderly, and other activities.Besides that, we organize a monthly Serve the City Action Day, where all our volunteers come together and join forces to make our city a nicer and greener place for everyone.

https://www.stcamsterdam.nl/events/

 

Ympact020

Amsterdam

Ympact020 verbindt enthousiaste jongeren en maatschappelijke organisaties met elkaar. We motiveren jongeren, organisaties, scholen en opleidingen om zich in te zetten voor Amsterdam(mers). Daarnaast geven we maatschappelijke organisaties handvatten om optimaal gebruik te maken van de talenten van deze jonge vrijwilligers. Jongeren krijgen bij ons de kans zich in te zetten voor een ander en tegelijkertijd veel te leren.

https://ympact020.nl/nl/category/projecten/

 

Burennetwerk

Amsterdam

Iedereen verdient een goede buur! Wij dromen van een Amsterdam waar buren elkaar weten te vinden. Waar altijd ruimte is voor hulp of een praatje.  Veel Amsterdammers willen dat. Maar hoe? Burennetwerk zet bereidheid om in actie. We koppelen Amsterdammers die een goede buur willen zijn aan buurtgenoten met een vraag. Dat doen we in alle buurten van Amsterdam.  Geen grote complexe vragen, maar gewoon even een praatje, hulp bij vervoer of een kleine klus die door gebrek aan netwerk of middelen blijft liggen. Amsterdammers vinden en helpen elkaar via Burennetwerk Amsterdam. Zo bouwen we aan een stad vol goede buren.

https://www.burennetwerk.nl/

 

Voor elkaar in Amsterdam

Amsterdam

Voor Elkaar in Amsterdam koppelt kwetsbare Amsterdammers met een hulpvraag aan mensen in de buurt die hulp willen bieden. Of het nu gaat om praktische hulp of een luisterend oor. Met een centraal Amsterdams telefoonnummer en een website.Wij zijn voor dit hulpinitiatief een samenwerking gestart tussen de sociale Amsterdamse buurtorganisaties. Organisaties die - verspreid over de wijken van de stad - buurtbewoners, vrijwilligers, verenigingen en organisaties faciliteren en ondersteunen.

https://voorelkaarinamsterdam.nl/lokale-buurtpartners/

 

Je Kunt Meer - Amsterdam

Amsterdam

Jekuntmeer.nl geeft in opdracht van de gemeente Amsterdam voor bewoners en professionals het actuele participatieaanbod in Amsterdam weer. Jekuntmeer.nl is een digitale sociale kaart die bewoners en maatschappelijke organisaties in Amsterdam een helder overzicht biedt van alle activiteiten, dagbesteding en (werk)trajecten die in de omgeving georganiseerd worden. Jekuntmeer.nl wordt door de aanbieders zelf gevuld. De site controleert vervolgens de kwaliteit en zorgt ervoor dat het aanbod actueel blijft en goed gevonden kan worden door bewoners en verwijzers.

www.amsterdam.jekuntmeer.nl en https://amsterdam.jekuntmeer.nl/sociale-kaart

 

Unie van vrijwilligers Amsterdam

Amsterdam

De Unie Van Vrijwilligers Amsterdam staat, eveneens als  Unie Van Vrijwilligers Nederland, voor een sterke en sociale samenleving waarin mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen voor welzijn en informele zorg aan anderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De Unie Van Vrijwilligers Amsterdam richt zich op hulpvragers die nog thuis wonen. Versterken van de zelfredzaamheid is daarbij het uitgangspunt.

Unie van Vrijwilligers Amsterdam | Veelzijdig en Zorgvuldig (uvv-amsterdam.nl)

 

Burgerparticipatie Almere

Almere

De initiatiefgroep Burgerparticipatie Almere is opgezet door een aantal betrokken bewoners die – onafhankelijk van de gemeente – de zeggenschap van burgers in gemeentelijke aangelegenheden wil verbeteren. De initiatiefgroep komt voort uit een eerder burgerinitiatief waarin verwikkelingen rond de Blauwe Zone in de wijken grenzend aan het Stadshart een rol speelden. Tijdens het verzamelen van de protesthandtekeningen is er uitvoerig met bewoners en andere betrokkenen gesproken. Het werd ons duidelijk dat er bij Almeerders een groeiend gevoel van onbehagen en onmacht leeft over de gemeente en de politiek. Genoemd werd: een gebrek aan inspraak en samenspraak, onvoldoende informatie of een gevoel van niet juist, te laat of helemaal niet geïnformeerd zijn.

burgerparticipatie-almere.nl

 

de Schoor

Almere

De Schoor organiseert in Almere onder andere het sociaal cultureel werk, het maatschappelijk werk, de voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en jongerenwerk en brengt heel Almere in beweging. We maken deel uit van de wijkteams én zetten ons in bij de ondersteuning van schuldstabilisatie van bewoners. Dit alles om de leefbaarheid van de stad te vergroten onder het motto: Meedoen in Almere!

https://www.deschoor.nl/html/index.php

 

Voor Je Wijkie

Zaanstad

Voor je Wijkie is het Zaanse platform voor maatschappelijke initiatieven en vrijwilligersorganisaties die de gemeente Zaanstad nog mooier maken.Voor je Wijkie is een initiatief van de gemeente Zaanstad. In opdracht van de gemeente Zaanstad is stichting Voor je Buurt verantwoordelijk voor het beheer van het platform en de begeleiding van initiatieven bij een matchfunding campagne. Alles in nauw contact met een aantal medewerkers van de gemeente Zaanstad, waaronder de wijkmanagers. Er wordt ook samengewerkt met lokale organisaties als Zaankanters voor Elkaar en de Zaanse Uitdaging.

https://voorjewijkie.nl

 

Zaankanters voor elkaar 

Zaanstad

Wil je graag vrijwilligerswerk doen, maar heb je geen idee hoe dat allemaal werkt en wat de mogelijkheden zijn? Of moet er een klusje in huis gedaan worden, heb je hulp in je tuin nodig en weet je niet hoe je je bij ons kunt aanmelden? Kom dan naar Zaankanters voor Elkaar Live! Onze medewerker kan je meer vertellen over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk, burenhulp of helpen bij het maken van een profiel op de website.

https://www.zaankantersvoorelkaar.nl/spreekuur

 

ProFor

Nederland

Sinds 1997 zijn wij er om personen met een hulpvraag of mensen in de achterstandsproblematiek te helpen. We richten ons op etnische minderheidsgroepen in Nederland, in het bijzonder Antillianen, Arubanen en Spaanstaligen.Onze aanpak kenmerkt zich het beste door onze laagdrempeligheid. Hierbij stellen we het eigen initiatief van de hulpvrager centraal in ons traject. Onze vrijwilligers werken door een resultaatgerichte aanpak zo snel mogelijk naar zelfredzaamheid. ProFor staat midden in de samenleving. Samen met onder andere de wijkagent en medewerkers uit het sociaal domein zoals schuldhulpverlening komen we tot een daadkrachtige aanpak. Daarnaast komt u ons regelmatig tegen op één van onze activiteiten die wij al dan niet samen met andere (maatschappelijke) instellingen organiseren, zoals cursussen en themabijeenkomsten.

https://profor.nl/

 

Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan

Nederland

Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan (OGJG) streeft naar een maatschappij waarin een leven lang leren voor iedereen in Nederland de norm is. Om hieraan een impactvolle bijdrage te leveren, organiseren we interactieve seniorencolleges gegeven door jonge vrijwilligers. Onze activiteiten zijn cognitief uitdagend en verbinden generaties door middel van kennis. Want persoonlijke groei is niet afhankelijk van leeftijd. We organiseren collegereeksen op locatie in de regio's Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht én online. Ons online aanbod kunt u hier bekijken en via deze link kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief."

https://oudgeleerdjonggedaan.nl/

 

NJR (Nationale Jeugdraad)

Nederland

Iets doen voor een ander is geweldig leuk! Één keer of vaker. Iets groots of iets kleins. Bak een appeltaart voor je eenzame buurvrouw, geef tekenles aan zieke kinderen of help het huis van een ex-verslaafde opknappen. Wat het ook is, iemand anders houdt er een geweldig gevoel aan over. En voor jou is het ook feest. Want als jouw plan geweldig genoeg is, krijg je naast al onze support ook nog eens max € 1000 om je plan perfect uit te voeren! Dien hier je plan snel in bij het Ik Ben Geweldig team!

https://www.njr.nl/nl/verhalen/ik-heb-een-geweldig-plan/

 

Sire #Doeslief

Nederland

We zijn steeds minder aardig tegen elkaar. Op straat, op sociale media, in het verkeer, in het openbaar vervoer, op het sportveld en in de supermarkt. Met de #DOESLIEF campagne met veel voorbeelden van onaardig gedrag, houdt SIRE Nederland een spiegel voor. Zo hoopt SIRE dat mensen zich realiseren dat niemand beter wordt van onaardig gedrag. En dat aardig gedrag loont.

2019 - #Doeslief - Sire

© 2023 Ombudsman Metropool Amsterdam  | ombudsmanmetropool.nl

Ombudsman Metropool Amsterdam

Jacob Bontiusplaats 9

1018 LL Amsterdam

bottom of page