top of page

home

Publicaties

Contact

Info

kinderombudsman

Burger van de Maand: Lucia

In sommige gevallen moet je verder kijken dan je neus lang is en via een omweg de persoon helpen

Lucia zet zich elke dag weer in voor de buurt maar ook voor daarbuiten. Bij ProFor biedt zij maatschappelijke ondersteuning aan. Het is heel laagdrempelig en gaat uit van eigen initiatief van de hulpvragers. Er komen veel verschillende problemen langs zoals huiselijk geweld, dakloosheid, energiearmoede of werkloosheid.


Bij ProFor voelen mensen zich vertrouwd en kunnen ze hun verhaal kwijt. Degene die langskomen hebben eigenlijk het vertrouwen in de overheid verloren en verwachten geen hulp. Hoe komt dit? Omdat ze te lang moeten wachten op hulp. Hoe weten deze mensen ProFor dan wel te vinden? Gewoonweg door mond op mondreclame! Lucia kent de buurt dan ook volledig. Niet alleen de buurt, maar zelfs mensen uit Groningen kloppen bij haar aan. Dat ze het druk heeft blijkt wel uit het feit dat ze tijdens ons gesprek zes keer wordt gebeld. Dat gaat de hele dag zo door geeft Lucia aan. 


ProFor biedt hulp aan in vijf verschillende talen: Nederlands, Spaans, Engels, Papiaments en Surinaams. Ze werken met 12 vrijwilligers en zijn eigenlijk de verbinding tussen overheid, organisaties en bewoners. Naast dat ze hulp bieden bij allerlei problemen zijn ze ook actief met kinderen via naschoolse ondersteuning en extra aandacht voor jonge meiden. Daarnaast organiseren ze focusgroepen om daarbij het gesprek aan te gaan over onderwerpen als opvoeding en cultuurverschillen. 


Lucia vindt het belangrijk dat maatwerk geleverd wordt. Zij ziet dat de Gemeente soms tegen vaste regeltjes aanloopt, waardoor niet iedereen geholpen kan worden. In sommige gevallen moet je verder kijken dan je neus lang is en via een omweg de persoon helpen, dit is precies het soort maatwerk dat Lucia levert bij ProFo.

Nieuwsbericht

© 2023 Ombudsman Metropool Amsterdam  | ombudsmanmetropool.nl

Ombudsman Metropool Amsterdam

Jacob Bontiusplaats 9

1018 LL Amsterdam

bottom of page