top of page
Ombudsman Metropool Amsterdam Logo

Zoeken

Mijn vraag gaat over

De gemeente doet een adresonderzoek wanneer  iemand heeft gemeld dat u onterecht op een adres staat ingeschreven. De gemeente kan dan op verschillende manieren contact met u zoeken om te controleren of u woont waar u geregisteerd staat. U moet daar bewijsstukken voor aanleveren. Als niet kunt bewijzen dat u op het adres woont wordt u als "Vertrokken Onbekend Waarheen" geregistreerd. In dat geval worden uw uitkeringen, toeslagen, kinderbijslag en ziektekostenverzekering stopgezet. Ook wordt uw DigiD geblokkeerd en kunt u geen paspoort of rijbewijs meer aanvragen. Ook kunt u een boete krijgen. Neem dus zo snel mogelijk contact op met de gemeente om uw juiste adres door te geven of om te bewijzen dat u wel op een bepaald adres woont.

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Dit kan betekenen dat iemand aan de gemeente heeft gevraagd om u uit te schrijven van een adres. Als u bent uitgeschreven staat u bij de gemeente geregistreerd als "Vertrokken Onbekend Waarheen". Dit heeft ernstige gevolgen voor uw uitkeringen toeslagen en andere overheidsvoorzieningen. Ook wordt uw DigiD geblokkeerd en kunt u geen legitimatiebewijs of rijbewijs meer aanvragen. Neem dus snel contact op met uw gemeente om de zaak recht te zetten of om uw juiste adres door te geven wanneer u inmiddels verhuisd bent.

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Wanneer u belangrijke post van de overheid voor een onbekende ontvangt,  kan het zo zijn dat iemand onterecht op uw adres ingeschreven staat. Dit kan vervelende gevolgen voor uw toeslagen of uitkering hebben. Het is dus belangrijk dat u dit zo snel mogelijk meldt aan de gemeente. De gemeente kan dan een adresonderzoek doen. Als uit dat onderzoek blijkt dat de inschrijving onterecht is wordt deze persoon uitgeschreven van uw adres. Op de website van de gemeente vindt u  meer informatie.

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

Het is belangrijk dat u goed bij de gemeente geregistreerd staat. Deze gegevens worden gebruikt om belangrijke zaken met de overheid te regelen, zoals toeslagen, uitkeringen, DigiD, verzekering of kinderbijslag, rijbewijs of reisdocumenten. Kloppen uw gegevens niet? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw gemeente om deze te wijzigen. 

Komt u er met de instantie niet uit?

of bel 020-625 9999

De gemeente registreert belangrijke gegevens van inwoners. Zoals persoonsgegevens en het BSN-nummer. Maar ook gegevens over ouders, kinderen, burgerlijke staat, nationaliteit of verblijfstitel. Die gegevens zijn nodig om een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie er mag stemmen bij verkiezingen, om uitkeringen te verstrekken en om gemeentelijke belastingen te kunnen heffen. 


Gegevens

Recente zaken

18 augustus 2022

Meisjesnaam op paspoort

Zaak

Een heeft haar naam veranderd in de naam van haar inmiddels ex-echtgenoot. Ze wil dat deze ook in haar paspoort en rijbewijs komt te staan.

5 oktober 2022

Inburgeringscursus valt niet te combineren met werk

Zaak

Een vrouw wil vrijstelling voor deelname aan de inburgeringscursus omdat deze niet te combineren valt met haar werk.

16 september 2022

Briefadres via de gemeente

Zaak

Een medewerker van de Zorgverzekeringslijn heeft regelmatig mensen aan de lijn die zich niet kunnen verzekeren omdat ze geen briefadres kunnen krijgen.

bottom of page