top of page
Logo
Logo
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • TikTok

Ik heb een probleem

Soms kom je er met de gemeente of een instantie niet samen uit. De Kinderombudsman kan dan tussenkomen. We luisteren, onderzoeken het probleem en bemiddelen.

Jongere

Word jij niet correct behandeld? En lukt het niet om je probleem op te lossen? Zocht je overal hulp, maar kan of wil niemand je helpen? Lees hoe we jou helpen.

Ouder of pleegouder

Wordt jouw kind niet correct behandeld? Zocht je overal hulp, maar kan of wil niemand iets doen? Lees hoe we jou en je kind helpen.

Professional

Bots je op onrecht tegenover kinderen en jongeren? Ben je op zoek naar advies of wil je een melding maken met betrekking tot jeugdhulpverlening of beleid? Lees wat we voor jou doen.

Playing on the Beach
bottom of page