Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Uitgelicht Uitgelicht

 • Ombudsman Amsterdam: kwaliteit eerstelijns klachtenafhandeling gemeente Amsterdam niet acceptabel


  De kwaliteit van de eerstelijns klachtafhandeling binnen de gemeente  Amsterdam is niet acceptabel. Inwoners worden of voelen zich niet gehoord, termijnen bij klacht- en bezwaarbehandelingen worden overschreden en toezeggingen worden niet nagekomen. Met name in het sociaal domein. Dit schrijft Munish Ramlal in een brief aan burgemeester Halsema naar aanleiding van signalen van inwoners in zijn eerste honderd dagen als ombudsman Metropool Amsterdam.

 • Column: Kabinet, zing eens een toontje lager


  Ook in coronatijd blijven we een reislustig volkje. Afgelopen kerst vertrok ik in een Transavia-vliegtuig vol Nederlanders naar Jordanië. Bij aankomst op Queen Alia Airport te Amman wachtte een batterij PCR-testers in witte kledij. Het ging voortvarend: alle reizigers waren binnen 15 minuten getest. Het was dienstverlenend, vriendelijk en punctueel. De Jordaanse overheid perkt de bewegingsvrijheid van mensen pas in als is vastgesteld dat daar reden toe is. Je hoeft niet verplicht in quarantaine bij aankomst.

 • Column: Haten jullie ze niet dan?


  Overheidsorganisaties in Nederland doen veel met weinig. Het aantal ambtenaren per 1000 inwoners is Europabreed relatief laag. Onder de kabinetten-Rutte werd ‘efficiency’ het mantra. Overheidsmanagers focussen op uitstroomcijfers, aantallen klantcontacten en afvinklijstjes. Uit noodzaak, want daarop word je afgerekend. Er is ongelofelijk veel bezuinigd op luisteren en verbinden. Dit heeft zo zijn consequenties. Want niet alles van waarde, is meetbaar. Als je een keer je paspoort moet verlengen of belastingaangifte moet doen, dan is de kans groot dat je redelijk tevreden bent met de geboden dienstverlening.

 • Column: Soul search


  Als ombudsman krijg ik soms ook ambtenaren aan de lijn. Zij zitten front row aan de balie en zien hoe regels daadwerkelijk uitpakken voor ondernemers, gezinnen en daklozen. Zij fluisteren ‘signalen’ aan mij door. Dingen die zij vanuit hun contacten met burgers mis zien gaan en waar in hun organisatie naar hun gevoel te weinig een open gesprek over plaatsvindt.

 • Waarschuwing: vraag geen urgentieverklaring aan via een extern bureau


  Er zijn bureaus die aanbieden om tegen betaling een urgentieverklaring voor u aan te vragen. De gemeente Amsterdam werkt niet samen met deze bureaus en erkent of ondersteunt dergelijke bureaus niet. De ombudsman kan dan ook geen klachten over dergelijke bureaus in behandeling nemen. Ook de Autoriteit Consument en Markt (ACM) waarschuwt voor misleiding door dit soort bureaus.

   

 • Participanten het bos ingestuurd; een onderzoek naar de uitvoering van een burgerparticipatietraject bij herinrichting van openbaar groen in stadsdeel Noord


  Op 7 juli publiceerde de ombudsman een rapport over de wijze waarop het burgerparticipatietraject bij herinrichting van de paden in het Vliegenbos in stadsdeel Noord is verlopen. Hierbij stond de vraag centraal of het participatietraject behoorlijk is uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op het proces en uitdrukkelijk niet op de inhoud en de gewenste uitkomst van het participatietraject. Dat is een politieke afweging waarover een ombudsman geen uitspraken doet.

 • Discussie over ombudsmanrapport ongedocumenteerden in programma Uitbuitingsvrije Stad


  Op maandag 28 juni ging ombudsman Arre Zuurmond in het programma Uitbuitingsvrije Stad van Pakhuis de Zwijger in gesprek met wethouder Groot Wassink en een aantal andere betrokkenen over de positie van ongedocumenteerden in Amsterdam. Het programma kan hieronder worden bekeken.

 • Livecast: gesprek ombudsman en wethouder Groot Wassink over ongedocumenteerden


  Op maandag 28 juni om 18.30 uur gaat ombudsman Arre Zuurmond  in het programma Uitbuitingsvrije stad in gesprek met wethouder Groot Wassink en diverse andere betrokken partijen over de positie van ongedocumenteerden in Amsterdam. Het gesprek kan gratis worden beluisterd via de livecast van Pakhuis de Zwijger.

 • Jaarbeschouwing 2020: "And never the twain shall meet; Als beleid uitgaat van eigen regie en uitvoering moet uitgaan van wantrouwen, zijn (jonge) burgers het kind van de rekening"


  Het jaar 2020 was in vele opzichten een bijzonder jaar. Allereerst natuurlijk vanwege corona. Wat ons is opgevallen, is dat alle gemeenten in razend tempo vele maatregelen hebben genomen om de gevolgen van deze pandemie op te vangen. Medewerkers van de gemeenten hebben soms zelfs in de weekenden doorgewerkt, bijvoorbeeld om de grote aantallen Tozo-aanvragen zo snel mogelijk af te handelen.

  Maar in datzelfde jaar ontvouwde zich de Kinderopvangtoeslag-affaire.
  Die is grotendeels veroorzaakt door de Rijksbelastingdienst, maar heeft veel impact gehad op de inwoners van de metropoolregio.

 • Rapportage Kinderombudsman Amsterdam 2020


  Het was, zoals voor velen van u, een bijzonder jaar. Ons kantoor sloot voor lange tijd, net als onze spreekuren. We bleven telefonisch en via de e-mail bereikbaar, maar toch zorgde dit voor een daling in het aantal Amsterdammers dat met een klacht bij de kinderombudsman kwam.

  De belangrijkste thema’s waarmee jongeren en hun ouders in 2020 bij de kinderombudsman kwamen zijn huisvesting: het gebrek aan perspectief en (dreigende) dakloosheid, jeugdhulp: problemen in de samenwerking met professionals en wachttijden en onderwijs: loting en matching en vinden van passend onderwijs voor iedereen.

 • Metropool Amsterdam zoekt een ombudsman


  De vacature voor deze functie is inmiddels opengesteld. Vanderkruijs Executive Search zal de wervingsprocedure begeleiden.

  Meer informatie over deze functie vindt u hier

 • Mailverkeer via Yahooadressen werkt niet goed


  Vanwege een technisch probleem met onze server verloopt met mailverkeer met Yahoo mailadressen soms niet goed. Wij doen er alles aan om dit snel te verhelpen. Twijfelt u of uw mail goed is aangekomen? Bel ons dan even, dan gaan wij na af wij uw bericht hebben ontvangen en zoeken wij zonodig naar een oplossing.

 • Telefonische bereikbaarheid van 9.00 – 12.00 uur


  Voor al uw vragen, opmerkingen en klachten zijn wij iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar op 020-625 9999.
  Door een sterk toegenomen vraag en een verminderde bezetting lukt het ons momenteel helaas niet de hele dag telefonisch bereikbaar te zijn.
  Na 12 uur en spoed? Stuur een Whatsapp naar 06 3061 7735.
  En via onze website en e-mail kunt u altijd uw vraag aan ons kwijt.

   

   

 • Ombudsman vraagt aandacht voor kwetsbaarheid ongedocumenteerden


  Amsterdam moet een uitbuitingsvrije stad worden. Om dit te bereiken moet niet langer worden weggekeken van de situatie van ongedocumenteerden. Dat meldt Arre Zuurmond als ombudsman Metropool Amsterdam in zijn rapport Onzichtbaar. In dit rapport vraagt hij aandacht voor de problemen van ongedocumenteerden, met name voor extra kwetsbare groepen als jongeren, arbeidsmigranten en ouderen. De ombudsman verbindt aan zijn rapport een aantal aanbevelingen aan bestuurders die ervoor moeten zorgen dat de leefomstandigheden van ongedocumenteerden wordt verbeterd en dat zij beter tegen uitbuiting worden beschermd. Ook heeft de ombudsman de documentaire De onzichtbaren uitgebracht over het dagelijks leven van een aantal ongedocumenteerden.

 • Arre Zuurmond stopt per 1 september 2021 als ombudsman


  Arre Zuurmond zal per 1 september 2021 zijn taken als gemeentelijke ombudsman naast zich neerleggen. In een brief aan de gemeenteraad licht hij zijn beslissing toe.

 • Sociaal medische urgenties on hold gezet


  De afgelopen weken zijn wij veel gebeld door mensen die merken dat ze hun sociaal/medische urgentie niet meer kunnen inzetten. Zij zien hun plek op de wachtlijsten naar beneden gaan en maken zich ernstige zorgen over de geldigheid van hun urgentie.

 • Opvang voor iedereen; dak- en thuisloos in Amsterdamse context


  Met deze rapportage wil de ombudsman een integraal beeld schetsen van de klachten die hij ontvangt over de daklozenproblematiek in de breedste zin van het woord. Een beeld dat vele gemeentelijke onderdelen beslaat.

 • Eindrapportage bemiddeling tijdelijke terrasuitbreiding


  Eind mei 2020 heeft de gemeente besloten horecagelegenheden toe te staan om tot eind oktober 2020 openbare ruimte als terras te gebruiken om hen tegemoet te komen na de maanden waarin zij vanwege de uitbraak van het coronavirus gesloten waren.

 • Spreekuren Almere en Zaanstad starten in augustus


  De spreekuren in Almere en Zaanstad gaan vanaf augustus weer van start. Om te voorkomen dat er teveel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn, vragen wij u om zoveel mogelijk vooraf te bellen voor een afspraak. (020-625 9999).

 • Jaarverslag 2019: Kunnen doen wat professie, hart en gezond verstand je ingeeft


  “Stop met dichtregelen en geef uitvoerders de ruimte om vanuit hun professie, hart en gezond verstand te kunnen doen wat nodig is.” Die oproep doen ombudsman voor de Metropool Amsterdam Arre Zuurmond en de Amsterdamse kinderombudsman Anne Martien van der Does in hun gezamenlijke jaarbeschouwing.

 • Ombudsman uitsluitend bereikbaar via mail en telefoon


  LET OP  In verband met het coronavirus is het niet mogelijk om het kantoor van de ombudsman te bezoeken. Alle spreekuren  in Amsterdam, Almere en Zaanstad vervallen. Wij streven er naar om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn via de telefoon. Mocht u ons niet kunnen bereiken dan kunt u een mailbericht sturen of gebruikmaken van het klachtenformulier op deze site.

  Wij zijn niet bereikbaar op vrijdag 1mei en dinsdag 5 mei. 

 • Jaarrapportage Ombudsman Amstelveen 2019


  Zoals in de laatste kwartaalrapportage van 2018 aangekondigd is in overleg met de gemeente Amstelveen besloten de frequentie van de rapportages van de ombudsman te verlagen. Met ingang van 2019 zou er in plaats van een viertal kwartaalrapportages tweemaal per jaar een halfjaarlijkse rapportage verschijnen.

 • Rode draden rapportage Zorg eerste halfjaar 2019


  Voor u ligt de rapportage Zorg van de Ombudsman over het eerste half jaar van 2019. Als burgers het niet eens zijn met de manier waarop hun zorgverlening door de gemeente wordt georganiseerd, kunnen ze daarover klagen bij de Ombudsman.

 • Informatiebrief Kinderrechtenscan


 • Oproep alle ombudsmannen aan minister-president Rutte: er is nú actie nodig van Rijk in huisvestings-en daklozenproblematiek


  In een gezamenlijke brief aan minister-president Rutte vragen de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman, mede namens alle gemeentelijke en regionale (jeugd- en kinder) ombudsmannen, het kabinet om zijn verantwoordelijkheid te nemen in de huisvestings- en daklozenproblematiek. De Rijksoverheid is nu aan zet.

 • Dertig jaar kinderrechtenverdrag


  Op 20 november bestond Het Kinderrechtenverdrag 30 jaar! In dit verdrag staan allemaal afspraken over de rechten van het kind.

 • Schuldhulp moet radicaal anders


  Honderdduizenden Nederlanders met problematische schulden zullen nooit geholpen worden door de schuldhulpverlening. Dat concludeert Arre Zuurmond, ombudsman voor de Metropool Amsterdam, op basis van een uitgebreid onderzoek dat hij in nauwe samenwerking met het CAK, de gemeente Amsterdam en een drietal  schuldhulpverleningsinstanties verrichtte.

 • Ombudsman publiceert rapport over Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA)


  De ombudsman heeft op verzoek van een groep gepensioneerde brandweerlieden onderzoek gedaan naar aanleiding van uitspraken van de brandweercommandant in een radio interview eind april 2018. In dit interview doet de commandant uitspraken over de cultuur die hij in juni 2016 bij zijn aantreden bij de brandweer aantrof.

 • Jaarbeschouwing Ombudsman Metropool Amsterdam/ Kinderombudsman Amsterdam 2018


  “Wij hoeven niet per se aardig gevonden te worden” zeggen Arre Zuurmond en Anne Martien van der Does in hun jaarbeschouwing 2018. De Ombudsman voor de Metropool Amsterdam en de Kinderombudsman van Amsterdam en Zaanstad zoeken soms bewust het randje van hun bevoegdheden op voor de inwoners van “hun” gemeenten. Daarbij stellen ze zich voortdurend de vraag wat burgers van een moderne overheid mogen verwachten.

   

 • Ombudsman publiceert Wallenrapport


  In de Amsterdamse binnenstad wordt de publieke ruimte zo overmatig geëxploiteerd dat de bewoners en liefhebbers van de stad het nakijken hebben. Dat constateert Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond in zijn rapport Feesten of Beesten? deel 3. De ombudsman heeft vastgesteld dat de gemeente al een flink aantal maatregelen heeft getroffen. Om het tij definitief te keren moeten er fundamentele discussies worden gevoerd over het imago en de toekomst van de stad. Ook zijn er nog aanvullende, meer innovatieve maatregelen te treffen.

 • Ombudsman stopt met inloopspreekuur Amstelveen


  Met ingang van 1 januari 2019 zal de ombudsman stoppen met het maandelijkse inloopspreekuur op het gemeentehuis in Amstelveen. De ombudsman heeft hiertoe besloten omdat het spreekuur niet goed werd bezocht.

 • Kwartaalrapportage Amstelveen 2018 - Q2


  Voor u ligt de tweede kwartaalrapportage van 2018, van de Ombudsman Metropool Amsterdam over de gemeente Amstelveen.

  Deze  rapportage geeft onder andere inzicht in de zaken die in het tweede kwartaal van dit jaar bij de ombudsman zijn binnengekomen. In iedere kwartaalrapportage worden de ingekomen zaken beschreven, wordt er kort ingegaan op de kwartaalcijfers en de interventies die daaruit volgden, als ook de actualiteiten en de rode draden die de ombudsman heeft gesignaleerd in die periode.

 • Halfjaarrapportage Ombudsman Metropool Amsterdam inzake Belastingen, Amsterdam 01-01-2018 tot 31-06-2018


  Dit is de rapportage van de Ombudsman Metropool Amsterdam (ombudsman) over  Belastingen over het eerste half jaar van 2018. Hiervoor  verscheen een rapportage over het hele jaar 2017.

   

 • Ombudsman te gast bij Radio Signaal


  Radio Signaal is het radioprogramma van Cliëntenbelang Amsterdam  over gezondheid, welzijn en belangenbehartiging in Amsterdam en Diemen. Iedere maand zijn twee medewerkers van de ombudsman in de uitzending aanwezig om te praten over hun werk en actuele zaken die aan de ombudsman zijn voorgelegd.

 • Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman nr. 2 2018 Waternet


  In het tweede kwartaal van 2018 ontving de ombudsman 16 verzoeken tot onderzoek. 7 verzoeken hadden betrekking op de afdeling Aansluiting, Verbruik & Inning, 6 op de afdeling Belastingen, op de afdeling Afvalwater, 1 op de afdeling Klantenservice en 1 op de afdeling Planadvies en Vergunningen.

 • Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman nr. 1 2018 Zaanstad


  Het aantal verzoeken dat bij de ombudsman de afgelopen jaren binnenkomt fluctueert. In het eerste kwartaal van 2018 zijn er 26 verzoeken binnengekomen. Deze verzoeken hebben betrekking op 8 sectoren en 16 afdelingen.

 • Kwartaalrapportage Almere eerste een tweede kwartaal 2018


  Voor u ligt de rapportage die de werkzaamheden van de ombudsman over het eerste half jaar van 2018 weergeeft. Deze rapportage geeft inzicht in de zaken die in de eerste twee kwartalen zijn binnengekomen en afgehandeld, de rode draden die hier uit zijn af te leiden en de overige actualiteiten.

 • Rapportage Kinderombudsman Amsterdam januari tot en met juni 2018


  Voor u ligt het verslag van onze activiteiten in de periode van januari tot en met juni 2018. In deze periode zijn er 65 klachten binnengekomen bij ons team.

 • Privacy statement Ombudsman Metropool Amsterdam


  Bij de registratie of behandeling van klachten verwerkt de Ombudsman Metropool Amsterdam persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • Jaarverslag 2017: Amsterdamse ombudsmannen vragen gemeenteraden om ruimte voor maatwerk


  Arre Zuurmond, Ombudsman Metropool Amsterdam en plaatsvervangend Ombudsman/Kinderombudsman Anne Martien van der Does hebben de leden van de nieuw gekozen gemeenteraden gevraagd om samen met hen op zoek te gaan naar maatwerkoplossingen voor problemen van burgers.

 • Ombudsman: extra maatregelen overlast niet merkbaar voor burgers


  De extra maatregelen die de gemeente Amsterdam heeft genomen om de overlast in de binnenstad terug te dringen hebben onvoldoende effect gesorteerd voor de bewoners. Dit concludeert gemeentelijke ombudsman Arre Zuurmond in zijn vervolgrapport dat hij op 7 maart over dit onderwerp publiceerde. Volgens Zuurmond moeten er veel fundamentelere keuzes worden gemaakt om de overlast te bestrijden.

 • Ombudsman onderzoekt metro overlast


  Gemeentelijke ombudsman Arre Zuurmond start vanaf 23 februari een onderzoek naar de overlast die omwonenden ondervinden van de metro op het traject Centraal Station – Weesperplein.

 • Resultaten onderzoek bouwproject stadsdeel West


  De Ombudsman Metropool Amsterdam heeft eind vorig jaar klachten van een aantal bewoners van de Bellamybuurt in Stadsdeel West ontvangen omdat zij zich niet konden vinden in de procedurele gang van zaken rond de sloop van een pand en de vergunningverlening voor de bouw van een nieuw pand op diezelfde locatie in de Wenslauerstraat.

 • Kwartaalrapportage Ombudsman Metropool Amsterdam inzake de RVE Inkomen


  Deze rapportage bevat een overzicht van de verzoeken van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) Inkomen in het tweede kwartaal 2017. De RVE Inkomen is onderdeel van Werk, Participatie en Inkomen (WPI). De RVE is onderverdeeld in vijf afdelingen: Armoedebestrijding, Ondersteuning ondernemers, Handhaving, Budget- en inkomensbeheer Bijzondere Doelgroepen en ten slotte Inkomensvoorziening.

 • Kwartaalrapportage Ombudsman Metropool Amsterdam inzake de RVE Werk


  Deze rapportage bevat het overzicht van de verzoeken van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) Werk. De RVE Werk is onderdeel van Werk, Participatie en Inkomen (WPI) De RVE Werk is vervolgens weer onderverdeeld in vier afdelingen: Koers naar Werk, Werk en Opleidingen Jongeren, Werk en Re-integratie en het Werkgeversservicepunt.

 • Kwartaalrapportage Ombudsman Metropool Amsterdam inzake de RVE Participatie


  Deze rapportage bevat een overzicht van de verzoeken van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) Participatie. De RVE Participatie is onderdeel van Werk, Participatie en Inkomen (WPI). Deze RVE is weer onderverdeeld in vier afdelingen: Activering, Intake, Educatie&Inburgering, en Beleid Werk en Inkomen.

 • Nederlandse kinderen groeien op in armoede door verblijfsstatus ouder


  Geen warme maaltijd 's avonds, van adres naar adres zwerven of soms zelfs uit huis geplaatst worden omdat je gezin in armoede leeft. Dat is de realiteit van veel kinderen met een vader of moeder zonder verblijfsvergunning. Deze kinderen hebben de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning, maar door de Koppelingswet heeft hun gezin geen recht op toeslagen, bijstand of opvang.

  De Amsterdamse Kinderombudsman Anne Martien van der Does brengt vandaag samen met de Nationale Kinderombudsman en de Kinderombudsmannen van Den Haag en Rotterdam het rapport  ‘Nederlandse kinderen ontkoppeld’ uit. De ombudsmannen doen gezamenlijk aanbevelingen aan het adres van het Rijk en gemeenten ter verbetering van de situatie van Nederlandse kinderen van illegale ouders en kinderen met een verblijfsvergunning.

 • Kinderombudsman zomergast bij Radio Signaal


  De stem van het kind wordt onvoldoende gehoord door hulpverleners en andere professionals. Kinderombudsman Anne Martien van der Does, zelf moeder van vijf kinderen, zet zich in om kinderen die klachten hebben en hun vertegenwoordigers  te helpen. Ze vertelt hierover in de uitzending van Radio Signaal op donderdag 10 augustus a.s. tussen 13:00 en 14:00 uur. Verder praat ze over de haken en ogen van de nieuwe Jeugdwet, waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor het belang en de veiligheid van kinderen.

   

 • Maatregelen voor onderdoorgang Rijksmuseum


  Het Parool berichtte op 27 juni jl. “Acht bonnen voor brommen onder Rijks”. Pedro Lobaton had als  scooterrijder in twee weken tijd voor 832 euro aan boetes verzameld. Dat is veel geld. Niet alleen had het slachtoffer de vele berichten over de passage onder het Rijksmuseum gemist, maar ook de borden vóór de onderdoorgang.

 • Ombudsman Metropool Amsterdam publiceert jaarverslag 2016


  Terugkerend thema in het werk van ombudsman Arre Zuurmond is de kloof tussen de systeemwereld (bureaucratie) en de leefwereld (sociale werkelijkheid). Deze kloof kan blijken uit incidenten, eenmalige fouten die de gemeente na tussenkomst van de ombudsman rechtzet. Maar ook uit meer structurele problemen, met een dieperliggende oorzaak, die vaak blijk geven van een dominantie van het systeem.