Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Uitgelicht Uitgelicht

 • Column: Bel je vandaag nog?


  Wil je weten hoe inwoners de dienstverlening van de gemeente ervaren? Bel dan eens met je eigen gemeente.

  Werk je bij een gemeente? Probeer dan eens de eigen gemeentelijke telefoonlijn te bellen. Onderzoek hoe lang je moet wachten. Hoe wordt er opgenomen ? Stel eens een inhoudelijke vraag. Et voila; dit is hoe bewoners de gemeente ervaren.
 • Column: Waar een wil is, is een registratie weg


  De achteloosheid waarmee we registraties maken in het openbaar bestuur, staat soms in schril contrast tot de kopzorgen die het bezorgt bij burgers. Die slapen er slecht van.

 • Jaarbeschouwing 2021: Maak herstel van vertrouwen bestuurlijke topprioriteit


  ‘Gemeenten hebben mooie woorden en plannen over het herstel van vertrouwen sinds het toeslagenschandaal. Tot ergernis van bewoners blijft verbetering in de praktijk echter uit.’

  Deze rode draad in klachten beschrijven ombudsman voor de Metropool Amsterdam Munish Ramlal en kinderombudsman Anne Martien van der Does in hun gezamenlijke jaarbeschouwing over 2021. Zij roepen gemeenten op bestuurlijke topprioriteit te geven aan het herstel van het vertrouwen tussen bewoners en hun gemeente. Ombudsman Ramlal: “Wat hard nodig is, is dat gemeenten – en met name Amsterdam – ‘beter luisteren, leren en doen’. Geen woorden, maar daden.”

 • Ombudsman vraagt om mensenrechtentoets woonwagenbeleid


  De ombudsman heeft wethouder Pels van Volkshuisversting in een brief gevraagd om het nieuwe concept beleidskader Woonwagen en Standplaatsen 2022 –2026 te onderwerpen aan een "mensenrechtentoets" door een onafhankelijke mensenrechtenspecialist.

   

 • Kinderombudsmannen dringen aan op oplossing voor gezinnen zonder regiobinding


  De gemeentelijke kinderombudsmannen van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben bij staatssecretaris Van Ooien aangedrongen op een oplossing voor de opvang van gezinnen die geen band hebben met één Nederlandse gemeente, maar waarvan de kinderen wel over de Nederlandse nationaliteit beschikken. Doordat geen enkele gemeente verantwoordelijk is voor deze gezinnen komen zij nergens in aanmerking voor een huis, opvang of andere voorzieningen.

 • Brief aan wethouder over lange wachttijden stadsloketten


  De ombudsman heeft de lange wachttijden bij de stadsloketten in een brief onder de aandacht gebracht van wethouder Van Buren van Dienstverlening.

 • Column: Tijd voor een ander geluid?


  Sommige Amsterdammers lijden in stilte door ‘teringherrie’ in hun straat. Het toerisme zwelt weer aan en het lawaai wordt soms onverdraaglijk. Om 4 uur ’s ochtends kotsen, lallen en blèren cafégangers zó luid, dat bewoners wakkerschrikken. Die doen daarna geen oog meer dicht.

 • Mensenkennis


  Amsterdam, van harte met Jason Bhugwandass (24) als Amsterdammer van het Jaar 2021. En gefeliciteerd met Pien ter Voort, Mohamed Ettajiri, Fatimzahra Baba, Ellen Budet, Lamyn Belgaroui, Carleen de Lange, Kibret Mekonnen en Julia Zegeling.

 • Rondetafelgesprek voor ondernemers over nadeelcompensatie


  De ombudsman en het MKB organiseren op maandag 23 mei van 11.00 - 12.30 uur een rondetafelgesprek, waar ondernemers met de gemeente in gesprek kunnen gaan over wat er goed en fout gaat en hoe procedures concreet verbeterd kunnen worden. 

 • Munish Ramlal te gast bij radioprogramma Lunchroom


  Op maandag 9 mei was Munish Ramlal te gast bij het programma Lunchroom van NH Radio.

 • Gezocht: Amsterdammers met chronische ziekte of beperking die last hebben van bureaucratisch regelgedoe. Meld je aan!


  Ben je chronisch ziek en heb je last van het bureaucratische regelgedoe? Zou je ons dan alsjeblieft willen helpen daar wat aan te doen? Door jouw ervaringen te delen, door gesprekken te voeren met andere betrokkenen en door samen te zoeken naar werkzame oplossingen en juiste aanpakken. 

 • Spreekuur Almere start weer op 28 april


  Het maandelijkse inloopspreekuur in Almere gaat weer van start. 

 • Column: Bezoek aan gemeentehuis voortaan met appeltaart


  Zou ons hoofd werken als een antenne? Afgesteld op een bepaalde frequentie, tappen we uit een bepaalde wolk van ideeën. Het zou verklaren waarom sommige ontdekkingen op verschillende plekken op aarde tegelijkertijd ‘ontvangen’ worden. Wellicht hangt er nieuwe wolk in de lucht waarop u als publiek professionals uw antenne op zou moeten kunnen richten. Pioniers zoals Maria Leijten en Abdelhamid Idrissi lijken daarmee verbonden.

 • Klachten over behandelingstermijn Overstapregeling


  De laatste weken ontvangt de ombudsman regelmatig klachten van erfpachters die erg lang moeten wachten op afhandeling van hun aanvraag voor de Overstapregeling.

 • Rapport 31 maart 2022 van de Kinderombudsman Amsterdam in verband met de sluiting van de Covid-opvang in het Teleporthotel.


  De Kinderombudsman heeft onderzoek gedaan naar het proces rond de sluiting van de Covid-opvang voor gezinnen in Amsterdam en de manier waarop de belangen van de daardoor getroffen kinderen bij de besluitvorming zijn betrokken.

   

 • Column: Luisteren voor nieuwe raadsleden


  Nieuwe raadsleden, gefeliciteerd met uw verkiezing! De tijd van campagnevoeren zit erop, maar van rust zal weinig sprake zijn. De komende maanden gaat u cursussen volgen op het gebied van gemeentelijke financiën, regionale samenwerking en raakt u bekend met de raadsinstrumenten zoals het budgetrecht. Op die manier komt u goed beslagen ten ijs.

 • Vanaf 15 maart weer inloopspreekuur in Amsterdam


  Vanaf dinsdag 15 maart gaat het  inloopspreekuur in Amsterdam weer van start. Heeft u een probleem waar u zelf niet uitkomt met de gemeente? Dan kunt u vanaf 15 maart iedere dinsdag van 9:30 tot 11:30 uur langskomen ons inloopspreekuur in Amsterdam. 

 • Ombudsman Metropoolregio Amsterdam start onderzoek naar participatieproject Reigersbos


  De Ombudsman gaat onafhankelijk onderzoek doen naar de wijze van bewonersparticipatie bij de totstandkoming van de Investeringsnota Reigersbos. De gemeenteraad had hem hiertoe uitgenodigd via een motie. Voor de Ombudsman staat de vraag centraal of de inspraak van bewoners behoorlijk is uitgevoerd, dus of de Amsterdammers ook daadwerkelijk een luisterend oor kregen van de gemeente. Het onderzoek geeft geen antwoord op de vraag of en hoe er gebouwd gaat worden. Dat is een politieke afweging.

 • Column: ‘Ombudscoach’ bepleit politiek fair play


  Mijn mailbox stroomt over van bureaucratisch gedoe. Ik train mijzelf om te beseffen dat onze overheid geen corrupt, bureaucratisch, slecht geregeld zooitje is. In een wereldwijde vergelijking doet onze overheid het best aardig. Toch kost het me soms moeite om moed te houden. Het negatieve duikt steeds maar op.

 • Ombudsman vraagt aandacht college voor knelpunten binnen de ruimtelijke sector


  Munish Ramlal heeft bij het Amsterdamse college van Burgemeester en wethouders aandacht gevraagd voor een aantal fundamentele problemen die hij ziet binnen de ruimtelijke sector.

 • Ombudsman Amsterdam: kwaliteit eerstelijns klachtenafhandeling gemeente Amsterdam niet acceptabel


  De kwaliteit van de eerstelijns klachtafhandeling binnen de gemeente  Amsterdam is niet acceptabel. Inwoners worden of voelen zich niet gehoord, termijnen bij klacht- en bezwaarbehandelingen worden overschreden en toezeggingen worden niet nagekomen. Met name in het sociaal domein. Dit schrijft Munish Ramlal in een brief aan burgemeester Halsema naar aanleiding van signalen van inwoners in zijn eerste honderd dagen als ombudsman Metropool Amsterdam.

 • Column: Kabinet, zing eens een toontje lager


  Ook in coronatijd blijven we een reislustig volkje. Afgelopen kerst vertrok ik in een Transavia-vliegtuig vol Nederlanders naar Jordanië. Bij aankomst op Queen Alia Airport te Amman wachtte een batterij PCR-testers in witte kledij. Het ging voortvarend: alle reizigers waren binnen 15 minuten getest. Het was dienstverlenend, vriendelijk en punctueel. De Jordaanse overheid perkt de bewegingsvrijheid van mensen pas in als is vastgesteld dat daar reden toe is. Je hoeft niet verplicht in quarantaine bij aankomst.

 • Column: Haten jullie ze niet dan?


  Overheidsorganisaties in Nederland doen veel met weinig. Het aantal ambtenaren per 1000 inwoners is Europabreed relatief laag. Onder de kabinetten-Rutte werd ‘efficiency’ het mantra. Overheidsmanagers focussen op uitstroomcijfers, aantallen klantcontacten en afvinklijstjes. Uit noodzaak, want daarop word je afgerekend. Er is ongelofelijk veel bezuinigd op luisteren en verbinden. Dit heeft zo zijn consequenties. Want niet alles van waarde, is meetbaar. Als je een keer je paspoort moet verlengen of belastingaangifte moet doen, dan is de kans groot dat je redelijk tevreden bent met de geboden dienstverlening.

 • Column: Soul search


  Als ombudsman krijg ik soms ook ambtenaren aan de lijn. Zij zitten front row aan de balie en zien hoe regels daadwerkelijk uitpakken voor ondernemers, gezinnen en daklozen. Zij fluisteren ‘signalen’ aan mij door. Dingen die zij vanuit hun contacten met burgers mis zien gaan en waar in hun organisatie naar hun gevoel te weinig een open gesprek over plaatsvindt.

 • Waarschuwing: vraag geen urgentieverklaring aan via een extern bureau


  Er zijn bureaus die aanbieden om tegen betaling een urgentieverklaring voor u aan te vragen. De gemeente Amsterdam werkt niet samen met deze bureaus en erkent of ondersteunt dergelijke bureaus niet. De ombudsman kan dan ook geen klachten over dergelijke bureaus in behandeling nemen. Ook de Autoriteit Consument en Markt (ACM) waarschuwt voor misleiding door dit soort bureaus.

   

 • Participanten het bos ingestuurd; een onderzoek naar de uitvoering van een burgerparticipatietraject bij herinrichting van openbaar groen in stadsdeel Noord


  Op 7 juli publiceerde de ombudsman een rapport over de wijze waarop het burgerparticipatietraject bij herinrichting van de paden in het Vliegenbos in stadsdeel Noord is verlopen. Hierbij stond de vraag centraal of het participatietraject behoorlijk is uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op het proces en uitdrukkelijk niet op de inhoud en de gewenste uitkomst van het participatietraject. Dat is een politieke afweging waarover een ombudsman geen uitspraken doet.

 • Discussie over ombudsmanrapport ongedocumenteerden in programma Uitbuitingsvrije Stad


  Op maandag 28 juni ging ombudsman Arre Zuurmond in het programma Uitbuitingsvrije Stad van Pakhuis de Zwijger in gesprek met wethouder Groot Wassink en een aantal andere betrokkenen over de positie van ongedocumenteerden in Amsterdam. Het programma kan hieronder worden bekeken.

 • Livecast: gesprek ombudsman en wethouder Groot Wassink over ongedocumenteerden


  Op maandag 28 juni om 18.30 uur gaat ombudsman Arre Zuurmond  in het programma Uitbuitingsvrije stad in gesprek met wethouder Groot Wassink en diverse andere betrokken partijen over de positie van ongedocumenteerden in Amsterdam. Het gesprek kan gratis worden beluisterd via de livecast van Pakhuis de Zwijger.

 • Jaarbeschouwing 2020: "And never the twain shall meet; Als beleid uitgaat van eigen regie en uitvoering moet uitgaan van wantrouwen, zijn (jonge) burgers het kind van de rekening"


  Het jaar 2020 was in vele opzichten een bijzonder jaar. Allereerst natuurlijk vanwege corona. Wat ons is opgevallen, is dat alle gemeenten in razend tempo vele maatregelen hebben genomen om de gevolgen van deze pandemie op te vangen. Medewerkers van de gemeenten hebben soms zelfs in de weekenden doorgewerkt, bijvoorbeeld om de grote aantallen Tozo-aanvragen zo snel mogelijk af te handelen.

  Maar in datzelfde jaar ontvouwde zich de Kinderopvangtoeslag-affaire.
  Die is grotendeels veroorzaakt door de Rijksbelastingdienst, maar heeft veel impact gehad op de inwoners van de metropoolregio.

 • Rapportage Kinderombudsman Amsterdam 2020


  Het was, zoals voor velen van u, een bijzonder jaar. Ons kantoor sloot voor lange tijd, net als onze spreekuren. We bleven telefonisch en via de e-mail bereikbaar, maar toch zorgde dit voor een daling in het aantal Amsterdammers dat met een klacht bij de kinderombudsman kwam.

  De belangrijkste thema’s waarmee jongeren en hun ouders in 2020 bij de kinderombudsman kwamen zijn huisvesting: het gebrek aan perspectief en (dreigende) dakloosheid, jeugdhulp: problemen in de samenwerking met professionals en wachttijden en onderwijs: loting en matching en vinden van passend onderwijs voor iedereen.

 • Metropool Amsterdam zoekt een ombudsman


  De vacature voor deze functie is inmiddels opengesteld. Vanderkruijs Executive Search zal de wervingsprocedure begeleiden.

  Meer informatie over deze functie vindt u hier

 • Mailverkeer via Yahooadressen werkt niet goed


  Vanwege een technisch probleem met onze server verloopt met mailverkeer met Yahoo mailadressen soms niet goed. Wij doen er alles aan om dit snel te verhelpen. Twijfelt u of uw mail goed is aangekomen? Bel ons dan even, dan gaan wij na af wij uw bericht hebben ontvangen en zoeken wij zonodig naar een oplossing.

 • Telefonische bereikbaarheid van 9.00 – 12.00 uur


  Voor al uw vragen, opmerkingen en klachten zijn wij iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar op 020-625 9999.
  Door een sterk toegenomen vraag en een verminderde bezetting lukt het ons momenteel helaas niet de hele dag telefonisch bereikbaar te zijn.
  Na 12 uur en spoed? Stuur een Whatsapp naar 06 3061 7735.
  En via onze website en e-mail kunt u altijd uw vraag aan ons kwijt.

   

   

 • Ombudsman vraagt aandacht voor kwetsbaarheid ongedocumenteerden


  Amsterdam moet een uitbuitingsvrije stad worden. Om dit te bereiken moet niet langer worden weggekeken van de situatie van ongedocumenteerden. Dat meldt Arre Zuurmond als ombudsman Metropool Amsterdam in zijn rapport Onzichtbaar. In dit rapport vraagt hij aandacht voor de problemen van ongedocumenteerden, met name voor extra kwetsbare groepen als jongeren, arbeidsmigranten en ouderen. De ombudsman verbindt aan zijn rapport een aantal aanbevelingen aan bestuurders die ervoor moeten zorgen dat de leefomstandigheden van ongedocumenteerden wordt verbeterd en dat zij beter tegen uitbuiting worden beschermd. Ook heeft de ombudsman de documentaire De onzichtbaren uitgebracht over het dagelijks leven van een aantal ongedocumenteerden.

 • Arre Zuurmond stopt per 1 september 2021 als ombudsman


  Arre Zuurmond zal per 1 september 2021 zijn taken als gemeentelijke ombudsman naast zich neerleggen. In een brief aan de gemeenteraad licht hij zijn beslissing toe.

 • Sociaal medische urgenties on hold gezet


  De afgelopen weken zijn wij veel gebeld door mensen die merken dat ze hun sociaal/medische urgentie niet meer kunnen inzetten. Zij zien hun plek op de wachtlijsten naar beneden gaan en maken zich ernstige zorgen over de geldigheid van hun urgentie.

 • Opvang voor iedereen; dak- en thuisloos in Amsterdamse context


  Met deze rapportage wil de ombudsman een integraal beeld schetsen van de klachten die hij ontvangt over de daklozenproblematiek in de breedste zin van het woord. Een beeld dat vele gemeentelijke onderdelen beslaat.

 • Eindrapportage bemiddeling tijdelijke terrasuitbreiding


  Eind mei 2020 heeft de gemeente besloten horecagelegenheden toe te staan om tot eind oktober 2020 openbare ruimte als terras te gebruiken om hen tegemoet te komen na de maanden waarin zij vanwege de uitbraak van het coronavirus gesloten waren.

 • Spreekuren Almere en Zaanstad starten in augustus


  De spreekuren in Almere en Zaanstad gaan vanaf augustus weer van start. Om te voorkomen dat er teveel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn, vragen wij u om zoveel mogelijk vooraf te bellen voor een afspraak. (020-625 9999).

 • Jaarverslag 2019: Kunnen doen wat professie, hart en gezond verstand je ingeeft


  “Stop met dichtregelen en geef uitvoerders de ruimte om vanuit hun professie, hart en gezond verstand te kunnen doen wat nodig is.” Die oproep doen ombudsman voor de Metropool Amsterdam Arre Zuurmond en de Amsterdamse kinderombudsman Anne Martien van der Does in hun gezamenlijke jaarbeschouwing.

 • Ombudsman uitsluitend bereikbaar via mail en telefoon


  LET OP  In verband met het coronavirus is het niet mogelijk om het kantoor van de ombudsman te bezoeken. Alle spreekuren  in Amsterdam, Almere en Zaanstad vervallen. Wij streven er naar om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn via de telefoon. Mocht u ons niet kunnen bereiken dan kunt u een mailbericht sturen of gebruikmaken van het klachtenformulier op deze site.

  Wij zijn niet bereikbaar op vrijdag 1mei en dinsdag 5 mei. 

 • Jaarrapportage Ombudsman Amstelveen 2019


  Zoals in de laatste kwartaalrapportage van 2018 aangekondigd is in overleg met de gemeente Amstelveen besloten de frequentie van de rapportages van de ombudsman te verlagen. Met ingang van 2019 zou er in plaats van een viertal kwartaalrapportages tweemaal per jaar een halfjaarlijkse rapportage verschijnen.

 • Rode draden rapportage Zorg eerste halfjaar 2019


  Voor u ligt de rapportage Zorg van de Ombudsman over het eerste half jaar van 2019. Als burgers het niet eens zijn met de manier waarop hun zorgverlening door de gemeente wordt georganiseerd, kunnen ze daarover klagen bij de Ombudsman.

 • Informatiebrief Kinderrechtenscan


 • Oproep alle ombudsmannen aan minister-president Rutte: er is nú actie nodig van Rijk in huisvestings-en daklozenproblematiek


  In een gezamenlijke brief aan minister-president Rutte vragen de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman, mede namens alle gemeentelijke en regionale (jeugd- en kinder) ombudsmannen, het kabinet om zijn verantwoordelijkheid te nemen in de huisvestings- en daklozenproblematiek. De Rijksoverheid is nu aan zet.

 • Dertig jaar kinderrechtenverdrag


  Op 20 november bestond Het Kinderrechtenverdrag 30 jaar! In dit verdrag staan allemaal afspraken over de rechten van het kind.

 • Schuldhulp moet radicaal anders


  Honderdduizenden Nederlanders met problematische schulden zullen nooit geholpen worden door de schuldhulpverlening. Dat concludeert Arre Zuurmond, ombudsman voor de Metropool Amsterdam, op basis van een uitgebreid onderzoek dat hij in nauwe samenwerking met het CAK, de gemeente Amsterdam en een drietal  schuldhulpverleningsinstanties verrichtte.

 • Ombudsman publiceert rapport over Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA)


  De ombudsman heeft op verzoek van een groep gepensioneerde brandweerlieden onderzoek gedaan naar aanleiding van uitspraken van de brandweercommandant in een radio interview eind april 2018. In dit interview doet de commandant uitspraken over de cultuur die hij in juni 2016 bij zijn aantreden bij de brandweer aantrof.

 • Jaarbeschouwing Ombudsman Metropool Amsterdam/ Kinderombudsman Amsterdam 2018


  “Wij hoeven niet per se aardig gevonden te worden” zeggen Arre Zuurmond en Anne Martien van der Does in hun jaarbeschouwing 2018. De Ombudsman voor de Metropool Amsterdam en de Kinderombudsman van Amsterdam en Zaanstad zoeken soms bewust het randje van hun bevoegdheden op voor de inwoners van “hun” gemeenten. Daarbij stellen ze zich voortdurend de vraag wat burgers van een moderne overheid mogen verwachten.

   

 • Ombudsman publiceert Wallenrapport


  In de Amsterdamse binnenstad wordt de publieke ruimte zo overmatig geëxploiteerd dat de bewoners en liefhebbers van de stad het nakijken hebben. Dat constateert Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond in zijn rapport Feesten of Beesten? deel 3. De ombudsman heeft vastgesteld dat de gemeente al een flink aantal maatregelen heeft getroffen. Om het tij definitief te keren moeten er fundamentele discussies worden gevoerd over het imago en de toekomst van de stad. Ook zijn er nog aanvullende, meer innovatieve maatregelen te treffen.