Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Uitgelicht Uitgelicht

 • Eindrapportage bemiddeling tijdelijke terrasuitbreiding


  Eind mei 2020 heeft de gemeente besloten horecagelegenheden toe te staan om tot eind oktober 2020 openbare ruimte als terras te gebruiken om hen tegemoet te komen na de maanden waarin zij vanwege de uitbraak van het coronavirus gesloten waren.

 • Spreekuren Almere en Zaanstad starten in augustus


  De spreekuren in Almere en Zaanstad gaan vanaf augustus weer van start. Om te voorkomen dat er teveel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn, vragen wij u om zoveel mogelijk vooraf te bellen voor een afspraak. (020-625 9999).

 • Klacht over terrasuitbreiding?


 • Jaarverslag 2019: Kunnen doen wat professie, hart en gezond verstand je ingeeft


  “Stop met dichtregelen en geef uitvoerders de ruimte om vanuit hun professie, hart en gezond verstand te kunnen doen wat nodig is.” Die oproep doen ombudsman voor de Metropool Amsterdam Arre Zuurmond en de Amsterdamse kinderombudsman Anne Martien van der Does in hun gezamenlijke jaarbeschouwing.

 • Ombudsman uitsluitend bereikbaar via mail en telefoon


  LET OP  In verband met het coronavirus is het niet mogelijk om het kantoor van de ombudsman te bezoeken. Alle spreekuren  in Amsterdam, Almere en Zaanstad vervallen. Wij streven er naar om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn via de telefoon. Mocht u ons niet kunnen bereiken dan kunt u een mailbericht sturen of gebruikmaken van het klachtenformulier op deze site.

  Wij zijn niet bereikbaar op vrijdag 1mei en dinsdag 5 mei. 

 • Jaarrapportage Ombudsman Amstelveen 2019


  Zoals in de laatste kwartaalrapportage van 2018 aangekondigd is in overleg met de gemeente Amstelveen besloten de frequentie van de rapportages van de ombudsman te verlagen. Met ingang van 2019 zou er in plaats van een viertal kwartaalrapportages tweemaal per jaar een halfjaarlijkse rapportage verschijnen.

 • Rode draden rapportage Zorg eerste halfjaar 2019


  Voor u ligt de rapportage Zorg van de Ombudsman over het eerste half jaar van 2019. Als burgers het niet eens zijn met de manier waarop hun zorgverlening door de gemeente wordt georganiseerd, kunnen ze daarover klagen bij de Ombudsman.

 • Informatiebrief Kinderrechtenscan


 • Oproep alle ombudsmannen aan minister-president Rutte: er is nú actie nodig van Rijk in huisvestings-en daklozenproblematiek


  In een gezamenlijke brief aan minister-president Rutte vragen de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman, mede namens alle gemeentelijke en regionale (jeugd- en kinder) ombudsmannen, het kabinet om zijn verantwoordelijkheid te nemen in de huisvestings- en daklozenproblematiek. De Rijksoverheid is nu aan zet.

 • Dertig jaar kinderrechtenverdrag


  Op 20 november bestond Het Kinderrechtenverdrag 30 jaar! In dit verdrag staan allemaal afspraken over de rechten van het kind.

 • Schuldhulp moet radicaal anders


  Honderdduizenden Nederlanders met problematische schulden zullen nooit geholpen worden door de schuldhulpverlening. Dat concludeert Arre Zuurmond, ombudsman voor de Metropool Amsterdam, op basis van een uitgebreid onderzoek dat hij in nauwe samenwerking met het CAK, de gemeente Amsterdam en een drietal  schuldhulpverleningsinstanties verrichtte.

 • Ombudsman publiceert rapport over Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA)


  De ombudsman heeft op verzoek van een groep gepensioneerde brandweerlieden onderzoek gedaan naar aanleiding van uitspraken van de brandweercommandant in een radio interview eind april 2018. In dit interview doet de commandant uitspraken over de cultuur die hij in juni 2016 bij zijn aantreden bij de brandweer aantrof.

 • Jaarbeschouwing Ombudsman Metropool Amsterdam/ Kinderombudsman Amsterdam 2018


  “Wij hoeven niet per se aardig gevonden te worden” zeggen Arre Zuurmond en Anne Martien van der Does in hun jaarbeschouwing 2018. De Ombudsman voor de Metropool Amsterdam en de Kinderombudsman van Amsterdam en Zaanstad zoeken soms bewust het randje van hun bevoegdheden op voor de inwoners van “hun” gemeenten. Daarbij stellen ze zich voortdurend de vraag wat burgers van een moderne overheid mogen verwachten.

   

 • Ombudsman publiceert Wallenrapport


  In de Amsterdamse binnenstad wordt de publieke ruimte zo overmatig geëxploiteerd dat de bewoners en liefhebbers van de stad het nakijken hebben. Dat constateert Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond in zijn rapport Feesten of Beesten? deel 3. De ombudsman heeft vastgesteld dat de gemeente al een flink aantal maatregelen heeft getroffen. Om het tij definitief te keren moeten er fundamentele discussies worden gevoerd over het imago en de toekomst van de stad. Ook zijn er nog aanvullende, meer innovatieve maatregelen te treffen.

 • Ombudsman stopt met inloopspreekuur Amstelveen


  Met ingang van 1 januari 2019 zal de ombudsman stoppen met het maandelijkse inloopspreekuur op het gemeentehuis in Amstelveen. De ombudsman heeft hiertoe besloten omdat het spreekuur niet goed werd bezocht.

 • Kwartaalrapportage Amstelveen 2018 - Q2


  Voor u ligt de tweede kwartaalrapportage van 2018, van de Ombudsman Metropool Amsterdam over de gemeente Amstelveen.

  Deze  rapportage geeft onder andere inzicht in de zaken die in het tweede kwartaal van dit jaar bij de ombudsman zijn binnengekomen. In iedere kwartaalrapportage worden de ingekomen zaken beschreven, wordt er kort ingegaan op de kwartaalcijfers en de interventies die daaruit volgden, als ook de actualiteiten en de rode draden die de ombudsman heeft gesignaleerd in die periode.

 • Halfjaarrapportage Ombudsman Metropool Amsterdam inzake Belastingen, Amsterdam 01-01-2018 tot 31-06-2018


  Dit is de rapportage van de Ombudsman Metropool Amsterdam (ombudsman) over  Belastingen over het eerste half jaar van 2018. Hiervoor  verscheen een rapportage over het hele jaar 2017.

   

 • Ombudsman te gast bij Radio Signaal


  Radio Signaal is het radioprogramma van Cliëntenbelang Amsterdam  over gezondheid, welzijn en belangenbehartiging in Amsterdam en Diemen. Iedere maand zijn twee medewerkers van de ombudsman in de uitzending aanwezig om te praten over hun werk en actuele zaken die aan de ombudsman zijn voorgelegd.

 • Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman nr. 2 2018 Waternet


  In het tweede kwartaal van 2018 ontving de ombudsman 16 verzoeken tot onderzoek. 7 verzoeken hadden betrekking op de afdeling Aansluiting, Verbruik & Inning, 6 op de afdeling Belastingen, op de afdeling Afvalwater, 1 op de afdeling Klantenservice en 1 op de afdeling Planadvies en Vergunningen.

 • Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman nr. 1 2018 Zaanstad


  Het aantal verzoeken dat bij de ombudsman de afgelopen jaren binnenkomt fluctueert. In het eerste kwartaal van 2018 zijn er 26 verzoeken binnengekomen. Deze verzoeken hebben betrekking op 8 sectoren en 16 afdelingen.

 • Kwartaalrapportage Almere eerste een tweede kwartaal 2018


  Voor u ligt de rapportage die de werkzaamheden van de ombudsman over het eerste half jaar van 2018 weergeeft. Deze rapportage geeft inzicht in de zaken die in de eerste twee kwartalen zijn binnengekomen en afgehandeld, de rode draden die hier uit zijn af te leiden en de overige actualiteiten.

 • Rapportage Kinderombudsman Amsterdam januari tot en met juni 2018


  Voor u ligt het verslag van onze activiteiten in de periode van januari tot en met juni 2018. In deze periode zijn er 65 klachten binnengekomen bij ons team.

 • Privacy statement Ombudsman Metropool Amsterdam


  Bij de registratie of behandeling van klachten verwerkt de Ombudsman Metropool Amsterdam persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • Jaarverslag 2017: Amsterdamse ombudsmannen vragen gemeenteraden om ruimte voor maatwerk


  Arre Zuurmond, Ombudsman Metropool Amsterdam en plaatsvervangend Ombudsman/Kinderombudsman Anne Martien van der Does hebben de leden van de nieuw gekozen gemeenteraden gevraagd om samen met hen op zoek te gaan naar maatwerkoplossingen voor problemen van burgers.

 • Ombudsman: extra maatregelen overlast niet merkbaar voor burgers


  De extra maatregelen die de gemeente Amsterdam heeft genomen om de overlast in de binnenstad terug te dringen hebben onvoldoende effect gesorteerd voor de bewoners. Dit concludeert gemeentelijke ombudsman Arre Zuurmond in zijn vervolgrapport dat hij op 7 maart over dit onderwerp publiceerde. Volgens Zuurmond moeten er veel fundamentelere keuzes worden gemaakt om de overlast te bestrijden.

 • Ombudsman onderzoekt metro overlast


  Gemeentelijke ombudsman Arre Zuurmond start vanaf 23 februari een onderzoek naar de overlast die omwonenden ondervinden van de metro op het traject Centraal Station – Weesperplein.

 • Resultaten onderzoek bouwproject stadsdeel West


  De Ombudsman Metropool Amsterdam heeft eind vorig jaar klachten van een aantal bewoners van de Bellamybuurt in Stadsdeel West ontvangen omdat zij zich niet konden vinden in de procedurele gang van zaken rond de sloop van een pand en de vergunningverlening voor de bouw van een nieuw pand op diezelfde locatie in de Wenslauerstraat.

 • Kwartaalrapportage Ombudsman Metropool Amsterdam inzake de RVE Inkomen


  Deze rapportage bevat een overzicht van de verzoeken van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) Inkomen in het tweede kwartaal 2017. De RVE Inkomen is onderdeel van Werk, Participatie en Inkomen (WPI). De RVE is onderverdeeld in vijf afdelingen: Armoedebestrijding, Ondersteuning ondernemers, Handhaving, Budget- en inkomensbeheer Bijzondere Doelgroepen en ten slotte Inkomensvoorziening.

 • Kwartaalrapportage Ombudsman Metropool Amsterdam inzake de RVE Werk


  Deze rapportage bevat het overzicht van de verzoeken van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) Werk. De RVE Werk is onderdeel van Werk, Participatie en Inkomen (WPI) De RVE Werk is vervolgens weer onderverdeeld in vier afdelingen: Koers naar Werk, Werk en Opleidingen Jongeren, Werk en Re-integratie en het Werkgeversservicepunt.

 • Kwartaalrapportage Ombudsman Metropool Amsterdam inzake de RVE Participatie


  Deze rapportage bevat een overzicht van de verzoeken van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) Participatie. De RVE Participatie is onderdeel van Werk, Participatie en Inkomen (WPI). Deze RVE is weer onderverdeeld in vier afdelingen: Activering, Intake, Educatie&Inburgering, en Beleid Werk en Inkomen.

 • Nederlandse kinderen groeien op in armoede door verblijfsstatus ouder


  Geen warme maaltijd 's avonds, van adres naar adres zwerven of soms zelfs uit huis geplaatst worden omdat je gezin in armoede leeft. Dat is de realiteit van veel kinderen met een vader of moeder zonder verblijfsvergunning. Deze kinderen hebben de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning, maar door de Koppelingswet heeft hun gezin geen recht op toeslagen, bijstand of opvang.

  De Amsterdamse Kinderombudsman Anne Martien van der Does brengt vandaag samen met de Nationale Kinderombudsman en de Kinderombudsmannen van Den Haag en Rotterdam het rapport  ‘Nederlandse kinderen ontkoppeld’ uit. De ombudsmannen doen gezamenlijk aanbevelingen aan het adres van het Rijk en gemeenten ter verbetering van de situatie van Nederlandse kinderen van illegale ouders en kinderen met een verblijfsvergunning.

 • Kinderombudsman zomergast bij Radio Signaal


  De stem van het kind wordt onvoldoende gehoord door hulpverleners en andere professionals. Kinderombudsman Anne Martien van der Does, zelf moeder van vijf kinderen, zet zich in om kinderen die klachten hebben en hun vertegenwoordigers  te helpen. Ze vertelt hierover in de uitzending van Radio Signaal op donderdag 10 augustus a.s. tussen 13:00 en 14:00 uur. Verder praat ze over de haken en ogen van de nieuwe Jeugdwet, waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor het belang en de veiligheid van kinderen.

   

 • Maatregelen voor onderdoorgang Rijksmuseum


  Het Parool berichtte op 27 juni jl. “Acht bonnen voor brommen onder Rijks”. Pedro Lobaton had als  scooterrijder in twee weken tijd voor 832 euro aan boetes verzameld. Dat is veel geld. Niet alleen had het slachtoffer de vele berichten over de passage onder het Rijksmuseum gemist, maar ook de borden vóór de onderdoorgang.

 • Ombudsman Metropool Amsterdam publiceert jaarverslag 2016


  Terugkerend thema in het werk van ombudsman Arre Zuurmond is de kloof tussen de systeemwereld (bureaucratie) en de leefwereld (sociale werkelijkheid). Deze kloof kan blijken uit incidenten, eenmalige fouten die de gemeente na tussenkomst van de ombudsman rechtzet. Maar ook uit meer structurele problemen, met een dieperliggende oorzaak, die vaak blijk geven van een dominantie van het systeem.

 • Rapport overlast binnenstad aangeboden aan gemeenteraad


  Ombudsman Arre Zuurmond heeft op woensdag16 november 2016 zijn rapport over overlast in de binnenstad aangeboden aan de Amsterdamse gemeenteraad.

 • Arre Zuurmond is Overheidsmanager van het Jaar 2016!


  Op maandag 14 november is Arre Zuurmond verkozen tot overheidsmanager van 2016. De jury prees zijn onorthodoxe aanpak van maatschappelijke problemen en het feit dat hij de burger altijd centraal stelt. We zijn erg trots op Arre's onderscheiding, die hem de kans biedt om het perspectief van de leefwereld van burgers nog meer onder de aandacht te brengen. 

 • Mantelzorgcadeau uitsluitend via de balie verstrekt


  Een vrouw en haar zoon zijn mantelzorgers voor verschillende personen. Ze heeft gehoord dat zij van de gemeente Amsterdam een Mantelzorgcadeau kunnen krijgen.

 • Inwoners hebben recht op handhaving - Noodsignaal overlast in de binnenstad


  'Alsof een voetbalstadion leegloopt, maar dan permanent', of 'het lijkt wel project X, maar dan 24/7'. Het ontbreekt ons aan vocabulaire om te beschrijven wat je als inwoner van Amsterdam meemaakt, als je per ongeluk - in een ver verleden - bent gaan wonen in een uitgaansgebied.

 • Arre Zuurmond finalist Overheidsmanager van het Jaar 2016


  Ombudsman Arre Zuurmond is één van de drie finalisten voor de  Overheidsmanager van het jaar 2016 award. De beide andere finalisten zijn Piet Sennema, Secretaris-directeur Waterschap Aa en Maas en Monique Vogelzang, Inspecteur Generaal van het Onderwijs. Het thema dit jaar is  ‘Sturen zonder strepen’. Volgens de jury staan alle finalisten voor vernieuwing binnen hun organisatie en werkterrein, door op hun eigen manier vernieuwende werkwijzen door te voeren, medewerkers beslissingsvrijheid te geven en niet standaard te werken vanuit de hiërarchische lijn. Op 14 november a.s. zal in Ridderzaal te Den Haag de Overheidsmanager van het Jaar 2016 bekend worden gemaakt.

 • Gezamenlijk huishouden, niet hetzelfde adres


  Een moeder met een pasgeboren baby woont al jaren in hetzelfde huurappartement. De vrouw en haar dochter zijn afhankelijk van een bijstandsuitkering. Op een gegeven moment ontdekt ze tot haar schrik dat de sociale dienst haar gekort heeft op haar uitkering. Ze is lichtelijk in paniek, want met een pasgeboren baby kan ze elke cent gebruiken. Ze vermoedt dat de korting iets te maken heeft met haar nieuwe bovenbuurman.

 • Een vernietigde scooter hoef je niet te verzekeren


  Een man had tot 2012 een oude scooter die hij niet meer gebruikte en die op straat stond. Het stadsdeel heeft de scooter bij een opruimronde als wrak aangemerkt en laten verwijderen. Vervolgens heeft de scooter een tijd bij een ander gemeenteonderdeel, Toezicht en Handhaving, in bewaring gestaan. Wanneer de man het voertuig na een zekere tijd niet heeft opgehaald, laat de gemeente de scooter vernietigen.

 • Rapport van bevindingen bij de vergunningverlening rond hotel Toren


  De Gemeentelijke Ombudsman is bij de vergunningverlening rond hotel Toren betrokken geraakt doordat de buren van het hotel het oordeel van de ombudsman vroegen over de manier waarop vanaf 1998 steeds verschillende vergunningen werden verleend voor de uitbreiding van het hotel met een nieuwe verdieping. Deze vergunningen zijn herhaaldelijk door de rechter vernietigd en werden vervolgens in gewijzigde vorm opnieuw verleend. 

 • Notitie Gemeentelijke Ombudsman inzake oriëntatie op kwijtschelding


  Het college heeft de wens om kwijtscheldingsverzoeken meer in het kader van het armoedebeleid te willen beoordelen. In deze brief aan wethouders Kock (Financiën), Choho (Dienstverlening) en Vliegenthart (Werk, Participatie en Inkomen), geeft de Gemeentelijke Ombudsman Arre Zuurmond, aan de hand van twee casus zijn visie en ideëen weer.

 • De klager heeft niet altijd gelijk


  Ramon*) maakt en verkoopt al jarenlang sieraden op straat. Ieder jaar krijgt hij van het stadsdeel een ontheffing om dit op beperkte schaal te mogen doen. Op een dag vraagt een politieagent hem om zijn papieren en neemt zijn vergunning in. Ramon begrijpt er niets van. Als hij zijn sieraden niet meer mag verkopen verliest hij zijn broodwinning!

 • Gaat u voor de regel of gaat u voor de rek?


  In het kader van het NVVB-congres “Eindelijk echte dienstverlening?” van 11 & 12 mei jl., gaf de Gemeentelijke Ombudsman Arre Zuurmond een workshop met de titel “Ga je voor de regel of ga je voor de rek?”.

 • Resultaten onderzoek naar problemen van internationals


  Op verzoek van het Expatcenter Amsterdam heeft de Gemeentelijke Ombudsman meegewerkt aan een onderzoek naar de knelpunten waar internationals tegenaan lopen wanneer zij zich in Amsterdam vestigen.

 • Jaarbeschouwing 2015: Welkom in het systeem...


  Daklozen die steeds dieper in de problemen raken omdat ze geen vast woonadres hebben, mensen met een persoonsgebonden budget die al hun energie moeten steken in administratieve rompslomp en buurtbewoners die gebukt gaan onder grootstedelijke overlast. Veel van deze problemen ontstaan volgens Gemeentelijke Ombudsman Arre Zuurmond doordat de systeemwereld van de overheid niet aansluit bij de leefwereld van de burger. In zijn jaarbeschouwing 2015 getiteld “Welkom in het systeem…” laat de ombudsman aan de hand van drie groepen zien waar het misgaat tussen overheid en burger.

 • Vervallen procedure belemmert huwelijk


  Marcel* heeft zijn Iraanse vriendin Shirin* ten huwelijk gevraagd. Maar het huwelijk kan niet zomaar worden gesloten. Het stadsdeel heeft een Iraanse Verklaring nodig waaruit blijkt dat Shirin ongehuwd is. Ook zal via een zogenaamde M46 procedure een onderzoek ingesteld worden om uit te sluiten dat het om een schijnhuwelijk gaat. Het stel heeft nog geen exacte huwelijksdatum vastgesteld.

 • Boete voor onjuist aangeboden huisvuil door Zaanstad geschrapt


  Een inwoonster van Zaanstad zet begin februari 2016 groot papieren verpakkingsmateriaal  samen met een aantal lampen bij het grof vuil, omdat dit niet past in de normale papiercontainer. Als de vrouw ’s avonds thuis komt, ziet ze dat het afval weggehaald is. Een paar weken later ontvangt de vrouw een boete van €  127, - voor onjuist aangeboden afval. Ze snapt hier niets van.

 • Het bos in gestuurd


  De vader van de zestienjarig Kim mailt mij omdat hij het niet eens is met de boete die zijn dochter opgelegd heeft gekregen toen ze op haar snorfiets in de buurt van de Grote Speelweide van het Amsterdamse Bos reed. Een boswachter had geconstateerd dat ze op een weg reed waar je met een snorfiets niet mocht komen.