Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

icon parkeerplaats

Ceintuurbaan 75, 1072 Amsterdam, Nederland

Parkeerplaats laden/lossen

Sleep 02, deelauto d.d. 24/10/2011, uitgeweken van gereserveerde eigen plaats naar laad-losplaats.

-effectiever handhaven op vrijhouden gereserveerde autodeelplaatsen
-proportioneler: telefoontje aan aanbieder alvorens te slepen, kan overtreding sneller beeindigen.