Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

icon parkeerplaats

Eerste Helmersstraat, 1054 Amsterdam, Nederland

Parkeerplaats gereserveerd gehandicapten kenteken

Sleep 05, op 20/11/2011, deelauto nabij eigen gereserveerde plaats. Uitgeweken naar gehandicaptenplaats.

-Oorzaak niet bekend.
-Telefoontje naar aanbieder ter voorkomen van wegslepen lijkt mogelijkheid te zijn geweest.