Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

icon parkeerplaats

Retiefstraat, 1092 Amsterdam, Nederland

Parkeerplaats laden/lossen

Sleep 15 op 08/08/2012, deelauto van nabij eigen gereserveerde plaats, na aanleg nieuwe laad-loshaven voor supermarkt.
Herstel betreffende sleep 18 op zelfde locatie: was op 12/09/2012 wel inmiddels bekend bij aanbieder, maar toen uitgeweken door gebruiker.

Oplossing:
-Effectief handhaven op vrijhouden autodeelplaats voorkomt uitwijken.
-Proportionaliteit? Telefoontje aan aanbieder had overtreding beeindigd.