Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

icon parkeerplaats

Retiefstraat, 1092 Amsterdam, Nederland

Parkeerplaats laden/lossen

Sleep 18, op 12/09/2012, deelauto op voorheen eigen gereserveerde plaats. Destijds net aangelegde laad-losplaats voor supermarkt. Geem mededeling van verplaatsing gereserveerde plaats bij aanbieder.

Oplossing:
Bedrijfsongeval, communicatie verplaatsing.
-Proportionaliteit? Telefoontje aan aanbieder had overtreding beeindigd.