Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Visie en missie van Munish
De ombudsman bevordert en bewaakt dat de gemeente behoorlijk omgaat met burgers. Dat doet hij samen met een bevlogen team van onderzoekers en de gemeentelijke Kinderombudsman.

In zijn visie organiseert de gemeente zich professioneel en leert deze van zaken die goed en fout gaan in het contact met burgers. De overheid regelt van alles; van onderwijs, zorg tot wonen. Veel gaat goed, maar soms gaan ook dingen mis, onhandig of ronduit slecht in de uitvoering. Daarover kan elke burger klagen. Dat moet in eerste instantie bij de gemeente zelf.

De ombudsman vindt het belangrijk dat de overheid een klacht deskundig behandelt en zaken niet op zijn beloop laat gaan. De gemeente moet vaardig communiceren met burgers en zeker bij klachten nagaan waarom iemand klaagt. Dat betekent: actief luisteren en het gesprek aangaan; maatwerk toepassen waar nodig; denken vanuit de bedoeling van beleid en regels en niet eenzijdig formeel-juridisch handelen; de moed hebben om te leren van klachten; de wijsheid ontwikkelen tot goed bestuur.

Als de burger niet tevreden is met de wijze van klachtbehandeling door de gemeente, dan kan deze naar de ombudsman. Naast de inhoud van de klacht zelf, bekijkt de ombudsman hoe de gemeente is omgegaan met de klacht. Waar nodig, stelt de ombudsman onderzoek in zonder dat een klacht op tafel ligt.

 

Foto: Jitske Schols