Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Arre's Werkwijze Over de Ombudsman

“Samen met alle belanghebbenden werken wij aan een steeds beter functionerende overheid waar iedereen maximaal vertrouwen in kan hebben.”

Arres werkwijze

“Elke burger telt en elke klacht is er één teveel”, dat is het uitgangspunt van Ombudsman Metropool Amsterdam. Daarom staat het snel en efficiënt oplossen van individuele incidenten en structureel oplossen van problemen in de gemeentelijk dienstverlening bij ons voorop. Bij al onze werkzaamheden hanteren wij het motto: “Luisteren, Oplossen, Leren.” Wij luisteren naar de betrokken partijen en lossen problemen op middels een dienstbare, adequate set van interventies die gericht is op leren.

1. Luisteren
Bij de ombudsman nemen wij de tijd om naar u en uw problemen te luisteren: wij behandelen elke vraag om hulp met uiterste zorg en wij begrijpen dat gehoord worden een belangrijk onderdeel is van het oplossen van het probleem. Wij zijn onpartijdig, aan niemand ondergeschikt en onze hulp is altijd gratis.

2. Oplossen
Of het nou om incidenten of om structurele fouten gaat, het doel is altijd om het probleem op te lossen. Vergissingen of simpele fouten kunnen soms binnen een paar uur opgelost zijn. Maar als er een onderzoek aan te pas moeten komen en er meerdere partijen bij betrokken zijn, kan het ook weken of zelfs maanden duren. Wij houden u dan altijd op de hoogte van de voortgang.

3. Leren
Aan de hand van de binnengekomen en opgeloste klachten ontwikkelen wij samen met alle betrokken partijen leerprocessen. Deze leerprocessen zijn erop gericht de betreffende organisaties in staat te stellen hun eigen functioneren te verbeteren. Zo proberen wij te voorkomen dat anderen in soortgelijke situaties in de klem komen te zitten.

Dus, als u het gevoel hebt dat er niet naar u wordt geluisterd, en dat men niet op zoek is naar een oplossing voor uw probleem, neem dan even contact met ons op.