Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Arre's Ombudsvisie Over de Ombudsman

“Samen met alle belanghebbenden werken wij aan een steeds beter functionerende overheid waar iedereen maximaal vertrouwen in kan hebben.”

Arres Ombudsvisie

Een ombudsman richt zich op de uitvoering van beleid en in de kern komt het erop neer dat hij fouten herstelt in de dienstverlening. Hij doet niet aan politiek - zeker niet aan partijpolitiek - maar vanuit zijn ervaring met de uitvoering van beleid kan hij wel feedback geven aan beleidsmakers. Ik zie hierbij drie rollen voor Ombudsman Metropool Amsterdam weggelegd:

1. De bezemwagen
Iedereen maakt fouten – ook de overheid – en zonder al te veel ruchtbaarheid eraan te geven helpen wij, onder de radar, de overheidsorganisaties met het herstellen van die fouten. Zolang het een incident is, gebeurt dit niet alleen snel, maar vooral met geduld en begrip.

2. De lerende en reflecterende verbeteraar
Als de uitvoering van beleid herhaaldelijk niet de juiste oplossingen oplevert voor de burger, dan is dat geen incident meer, maar een structurele fout. Om dit soort fouten op te lossen, werken wij als procesbegeleider die een leerproces ontwerpt, op basis waarvan de betrokken organisatie zelf verbeteringen ontwikkelt.

3. De transformator
Met de komst van de informatiesamenleving verandert de rol en positie van de overheid. Op basis van de klachten die wij krijgen en onze mogelijkheid om onderzoeken eigener beweging te doen, leveren wij een bijdragen aan deze transformatie. Elke structurele fout die wij als reflector helpen op te lossen, is te zien als een bouwsteen in het grotere veranderingsproces.

Onze missie
Uiteindelijk willen wij door samen te werken met alle belanghebbenden, onbehoorlijke en ontoereikende dienstverlening van de overheid herstellen waar nodig en voorkomen waar mogelijk. Zo leveren wij een structurele bijdrage aan een steeds beter functionerende overheid waar iedereen maximaal vertrouwen in kan hebben.