Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Wie is de Ombudsman? Over de Ombudsman

“Samen met alle belanghebbenden werken wij aan een steeds beter functionerende overheid waar iedereen maximaal vertrouwen in kan hebben.”

Arre Zuurmond

Sinds 11 september 2013 is Arre Zuurmond de gemeentelijke ombudsman voor Amsterdam. Met de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam, werd hij op 18 december 2013 herbenoemd tot 31 december 2019. Op 1 januari 2020 werd hij herbenoemd tot en met 31 december 2025.

Arre is Cum Laude gepromoveerd in Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit. Hij was onder meer mede-oprichter en partner van onderzoeks- en adviesbureau PBLQ Zenc, Bijzonder Hoogleraar Rijksuniversiteit Leiden, Universitair hoofddocent aan de TU Delft en Oprichter (en wetenschappelijk directeur) bij de Kafkabrigade.

Bekijk Arres cv op LinkedIn / Volg Arre op Twitter

 

Nevenfuncties:

Lid RvA NVVB (onbezoldigd)

Voorzitter Ouderpanel(bezoldigd t.g.v. bureau)

Lid commissie ‘praktische rechtsbescherming’ (bezoldigd)

Voorzitter commissie Zuurmond (bezoldigd tgv bureau)

Lid regieraad responsieve overheid (onbezoldigd)

Lid van Burgerinitiatief 1 Overheid (lidmaatschap daterend van voor september 2013)

Aanvullende informatie

 

Anne Martien van der Does

Anne Martien van der Does is plaatsvervangend ombudsman voor de Metropool Amsterdam. Zij houdt zich daar vooral bezig met de zaken over zorg. Zij is tevens Kinderombudsman voor de gemeenten Amsterdam, Almere  en Zaanstad.

Meer informatie over Anne Martien en haar cv vindt u hier.