Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Wat kunnen wij wel, wat kunnen wij niet?
Ombudsman Metropool Amsterdam is een tweedelijns klachtenregeling: u kunt bij ons terecht wanneer u een klacht hebt ingediend bij een gemeente die bij ons is aangesloten en u niet tevreden bent met hoe die klacht is afgehandeld. Als uw klacht gaat over de uitvoering van beleid -  bijvoorbeeld de wijze waarop een vergunning (niet) is verstrekt, hoe een bezwaarschrift is behandeld, of het (niet) nakomen van afspraken - dan kijken wij opnieuw naar de klacht en beoordelen wij of en wat wij voor u kunnen betekenen. Onze hulp is gratis.

Onafhankelijk en onpartijdig
De dienst of instantie waar de klacht over gaat, is niet verplicht om iets met de oplossing van de ombudsman te doen, maar in 95% van de gevallen gebeurt dat wel. Dat wil echter niet zeggen dat u altijd gelijk krijgt, noch dat u alles van de overheid mag verlangen: de ombudsman is geen belangenbehartiger of mediator, maar beoordeelt onafhankelijk en onpartijdig het handelen van de gemeente en zal op basis daarvan met een oplossing komen.

Onderzoek eigener beweging
Naast het afhandelen van klachten kunnen wij ook onderzoeken eigener beweging uitvoeren. Wanneer de ombudsman wel misstanden constateert, maar er geen klachten worden ingediend, zijn wij wel bevoegd deze te onderzoeken.

Bevoegdelijke beperkingen
Aan onze bevoegdheden zijn ook enige beperkingen gesteld. Zo kunnen wij weinig doen aan klachten die gaan over consumentenzaken (dan kunt u bijvoorbeeld bij de Consumentenbond terecht), woningcorporaties of niet-gemeentelijke instanties zoals de politie of het UWV. Ook als uw klacht gaat over politieke besluiten of als een rechter al uitspraak heeft gedaan, kunnen wij doorgaans niet veel voor u betekenen.

Vraag het ons
Twijfelt u of u bij ons aan het juiste adres bent? Neemt u dan even contact met ons op. Dan bekijken we samen hoe wij u het beste kunnen helpen.